Az oktatás végére résztvevők elkészítik egy folyamatelem FMEA-ját. Megismerkednek az alapelvekkel, a legfontosabb módszerekkel és szabályokkal, valamint megértik az FMEA hasznosságát.  

 

A tanfolyam célja:

A  folyamat FMEA végrehajtásának megismerése a VDA-AIAG közös FMEA kiadvány követelményei alapján.  

 

Célcsoport: 

Minden olyan munkatárs, aki részt fog venni az FMEA folyamatában: mérnökség, minőségtervezés, minőségirányítás, valamint a vállalat gyártási folyamataihoz kapcsolódó különböző technológiáknak a konkrét gyártással napi kapcsolatban álló szakértői. 

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák: 

Az oktatás során a résztvevők az FMEA készítésének és aktualizálásának lépéseit ismerik meg egy egyszerű példán vagy vállalati folyamatlépésen keresztül szemléltetve. 

 

Képzési tematika: 

 

 • Mi az az FMEA?  
 • Az FMEA folyamata: elmélet és gyakorlat vegyesen.  
 • Tervezés. Tervezzük meg az FMEA-t! 
 • Struktúraelemzés. Válasszuk ki a rendszer, a fókuszelem és az okelem szintjét! 
 • Funkcióelemzés. Milyen specifikációs és funkcionális követelmények kapcsolódnak az adott folyamatlépéshez? 
 • Hibaelemzés. Milyen hibamódok kapcsolódhatnak a korábbi tapasztalatok alapján a fókuszelem egyes követelményeihez? Ezek milyen következménnyel járhatnak? Súlyosság értékelése. Milyen okokra vezethetők vissza e hibák? Milyen módszerekkel próbáljuk jelenleg e hibák okait kiküszöbölni? 
 • Kockázatelemzés. A jelenleg meglévő megelőzési módszerek alapján milyen valószínűséggel fognak az egyes hibaokok bekövetkezni? A meglévő detektálási módszereink, a tapasztalatok alapján, milyen biztonsággal szűrik ki ezeket a hibákat? 
 • Optimalizálás: Melyek azok a kockázatok, amelyekre intézkedéseket kell hoznunk? Melyek lennének ezek az intézkedések? Hogyan követjük ezek végrehajtását az FMEA-ban? 
 • Dokumentáció. Hova vezetjük tovább az FMEA lényeges megállapításait? Mit osztunk meg a vevővel? Milyen jó gyakorlatokat és tanulságokat vihetünk tovább más folyamatokra, illetve jövőbeli projektekre? 
 • A lépések összefoglaló ismétlése. 
 • Az oktatás befejező beszélgetéssel zárul, ahol a résztvevők választ kaphatnak a megmaradó kérdéseikre, illetve az oktató is kéri a résztvevők visszajelzéseit a képzésről. 

 

Képzés időtartama: 1 nap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: 130 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.