A kétnapos program során a résztvevők megismerik az autóiparban elterjedt 8D problémamegoldó folyamatot, és az azt támogató technikákat, valamint egy 8D jelentés elkészítésének szempontjait. Az elvek elsajátítását esettanulmányok támogatják, melyeket részben az oktatóval közösen, részben 3-4 fős teamekbe szervezve a résztvevők önállóan oldanak meg. 

 

A tanfolyam célja 

Megismerni és elsajátítani a 8D folyamat lépéseit és az egyes lépésekben alkalmazható minőségtechnikákat. 

Megismerve a 8D eljárást, annak használatával, adott problémák kockázatainak azonnali kiküszöbölése, hosszú távú megszüntetése, s főként a problémák gyökér okának definiálása meghatározása, azok újbóli előfordulásának megakadályozása. 

 

Célcsoport 

Autóiparban vagy autóipari beszállítóknál dolgozó szakemberek, akik különböző funkciókban és szinteken vezetői vagy egyéb önálló feladatokat látnak el. 

Minőségirányítás, gyártástervezés, termelési, logisztikai területen dolgozó szakemberek és vezetők, belső és független konzulensek, jelenlegi, leendő vagy gyakorló auditorok. 

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák 

A tanfolyam elvégzésével a résztvevők megismerik a problémamegoldó folyamatok sajátosságait és az ahhoz kapcsolódó fogalmakat, valamint a teammunka alapelveit. Megismerik és alkalmazni tudják a 8D folyamatot, illetve hatékony team tagként tudnak hozzájárulni a területüket érintő problémák megoldásához. 

résztvevők a további munkájuk során törekednek a 8D-k eredményességének fejlesztésére, mely a vevői elégedettség növekedését eredményezi. 

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

 • Legalább középfokú végzettség 
 • Legalább féléves munkatapasztalat. 

 

Képzési tematika 

1. nap

 • A strukturált problémamegoldás alapjai     
 • A problémamegoldó folyamat lépései     
 • A team-megközelítés és a teammunka alapjai, a csapat létrehozása    
 • A probléma definiálása – van-nincs elemzés, a probléma pontos számszerű megfogalmazása, a vizualizáció eszközei    
 • Az azonnali vagy rövid távú intézkedések fogalma és jelentősége – a vevő védelme    
 • A probléma gyökérokának (root cause) azonosítása és igazolása – technikai és rendszerszintű gyökérokok, Ishikawa diagram, 5 miért módszer  

2. nap 

 • Gyökérokok (folytatás) 
 • A végleges vagy hosszú távú helyesbítő intézkedések meghatározása    
 • Transzfer, az újraelőfordulás kiküszöbölése. A megelőzés alapelvei, módszerei.
  Lessons learned, tapasztalatok hasznosítása más folyamatban / termékben.    
 • A problémamegoldó folyamat lezárása    
 • A 8D értékelése. 

 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: 220 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.