A termékelőállítási folyamat során alkalmazott korszerű minőségtechnikák lehetőséget adnak az alkalmazóknak a tevékenységek struktúrált, szervezett formában történő szakszerű elvégzésére, mely egy költséghatékony, eredmény- és célorientált munkavégzést tehet lehetővé. Ez a szemlélet a mai modern vállalatok sikeres működéséhez elengedhetetlen.

Ha úgy érzi, hogy a szükséges kompetenciák nem állnak rendelkezésre vállalatánál, vagy szükség lenne a meglévő ismeretek frissítésére jöjjön el, vagy küldje el munkatársát a Tequa International Kft. „Autóipari minőségtechnikák” kombinált képzésére, mely tartalmazza a minőségtervezés és szabályozási terv, a termék- és folyamatjóváhagyás (bemintázás), a potenciális hibamód- és hatáselemzés, a statisztikai folyamatszabályozás és mérőrendszer-elemzés, valamint a 8D problémamegoldás témaköröket.

Ha Önnek olyan ismeretekre van szüksége, amelyeket a napi munkájában eredményesen tud alkalmazni, akkor köztünk a helye! Sajátítsa el ezeket az ismereteket nagy vállalati tapasztalattal rendelkező trénereinktől, akik szemléletesen, gyakorlatias megközelítéssel adják át tudásukat és tapasztalataikat Önnek és munkatársainak!

 

A tanfolyam célja

A résztvevők számára olyan alapismeretek átadása, amelyek napi munkájuk során szilárd alapot gyújtanak a felsorolt technikák gyakorlati alkalmazásához.

 

Célcsoport

Azoknak a munkatársaknak ajánljuk, akik teljeskörű ismereteket kívánnak szerezni az autóipari minőségtechnikák alkalmazására vonatkozóan, akik nem csupán egyes témakörök megismerését tűzték ki célul, hanem meg szeretnék érteni a különböző eszközök/módszerek egymással való kapcsolatát, azok helyét és szerepét a termékelőállítás folyamatában. Ajánljuk azoknak, akik minőségtervezési projektben vesznek részt, akár projektvezetőkénet, vagy tagként, akik bemintázással foglalkoznak, akik tevékenységük során FMEA csoport tagjai, folyamatszabályozással, illetve mérőeszkökkel kapcsolatos képességelemzést végeznek, feladataik közt szerepel a szabályozási tervek elkészítése, valamint a problémamegoldás folyamatában feladatuk van. Várjuk azok jelentkezését is, akik most kezdik, vagy a jövőben tervezik ezekben a tevékenységekben való részvételüket, vagy egyszerűen csak érdeklődnek a témakörök iránt.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A minőségtervezési folyamat projektszemléletű megközelítésének megismerése és megértése APQP, illetve VDA RGA követelmények alapján
 • A termék- és folyamatjóváhagyás követelményeinek megismerése és megértése PPAP, valamint VDA 2 alapján
 • A hibamód- és hatáselemzés módszerének megismerése és megértése az AIAG FMEA követelmények alapján
 • A statisztikai folyamatszabályozás és mérőrendszer-elemzés követelményeinek és alkalmazásának megismerése és megértése a SPC és MSA kézikönyvek, valamint a VDA 5 követelményrendszer alapján
 • A legismertebb problémamegoldó technika megismerése és megértése a 8D módszertanán keresztül

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Autóiparban szerzett munkatapasztalat előny
 • Projektmenedzsment alapszintű ismerete előny

 

Képzési tematika

 

 1. nap APQP/CP, VDA RGA
 • A minőségtechnikák alkalmazására vonatkozó szabályozó követelmények
 • Az autóipari követelmények kézikönyvei
 • Minőségtervezés APQP és VDA RGA szerint
 • Az APQP és VDA RGA jelentése
 • Az APQP és VDA RGA folyamat egyes fázisaihoz és mérföldköveihez tartozó feladatok és követelmények
 • Kapcsolódó fogalmak
 • A Control Plan
 • Jelentősége
 • A Control Plannel szemben támasztott követelmények
 • A Control Plan típusai
 • A Control Plan tartalmi részének megismerése
 • Vizsga

 

 1. nap PPAP, PPF (VDA 2)
 • A PPAP és a PPF (VDA 2) céljának megismerése és megértése
 • Termék- és folyamatjóváhagyás PPAP és PPF (VDA 2) követelmények alapján
 • Termék- és folyamatjóváhagyás kiváltó okai
 • Termék- és folyamatjóváhagyás menete
 • Bemintázás benyújtási szintjei
 • Termék- és folyamatjóváhagyás dokumentációja
 • A PSW és EMPB Deckblatt (termékjóváhagyási bizonyítvány) tartalma és kitöltése
 • Elfogadási szintek, dokumentumok megőrzésének követelménye
 • Döntés a sorozatgyártás jóváhagyásáról
 • Vevő tájékoztatás követelményei
 • Mintadokumentumok áttekintése
 • Vizsga

 

 1. nap FMEA
 • Az FMEA alapelvei és alkalmazás
 • Előnyök és a kritikus sikertényezők
 • FMEA típusai és elkészítése a minőségtervezés folyamatában
 • Az FMEA készítésének folyamata
 • Tervezés
 • Struktúraelemzés
 • Funkcióelemzés
 • Hibaelemzés
 • Kockázatelemzés (pontozás, feladatok priorizálása)
 • Optimalizálás
 • Dokumentálás
 • Vizsga

 

 1. nap SPC/MSA
 • SPC – Statisztikai folyamatszabályozás
 • A folyamat és a szórás kapcsolata
 • Stabil és instabil folyamat
 • Minta és a sokaság kapcsolata
 • Számtani átlag, medián, terjedelem, szórás fogalma, számítása
 • SPC helye a folyamatban, minőségtervezésben
 • Teljesítőképesség indexek és számítása (Gép-, folyamatképesség)
 • Szabályozó kártyák típusai, használatuk
 • MSA – Mérőrendszer-elemzés
 • Mérés hatása a döntésre
 • MSA helye a folyamatban, minőségtervezésben
 • Mérőrendszer alapfogalmai
 • Hiba keletkezése
 • MSA méréses elemzések ismertetése, gyakorlati feladat elvégzése (Bias (Cg; Cgk), Linearitás, R&R, Stabilitás)
 • MSA minősítéses elemzések
 • Vizsga

 

 1. nap 8D
 • A strukturált problémamegoldás alapjai
 • A teammegközelítés és a teammunka alapjai, a csapat létrehozása
 • A problémamegoldó folyamat lépései
 • A probléma definiálása – van-nincs elemzés, a probléma pontos számszerű megfogalmazása
 • Az azonnali vagy rövid távú intézkedések fogalma és jelentősége – a vevő védelme
 • A probléma kiváltó okának azonosítása és igazolása – technikai és menedzsment gyökérokok, Ishikawa diagram, 5 miért módszer
 • A végleges vagy hosszú távú intézkedések meghatározása
 • A megelőzés alapelvei, lessons learned, tapasztalatok hasznosítása más folyamatban / terméken
 • A problémamegoldó folyamat lezárása
 • Vizsga

 

Képzés időtartama: 5 nap = 40 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer

Az adott oktatási nap végén, témakörönként feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 550 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.