Annak érdekében, hogy egy vállalat termékelőállítási folyamata vevői igényeknek megfelelően működön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelőségét ellenőrzik auditok keretében. A folyamatauditokat jól képzett és gyakorlott auditorok tudják eredményesen és hatékonyan lebonyolítani. A vállalatok elemi érdeke, hogy az auditorok az auditori végzettség megszerzését követően minél hamarabb önállóan is képesek legyenek auditokat végezni. Ezen betanulási idő csökkentésében nyújt támogatást az „Auditorakadémia” képzéssorozatunk, mely a vonatkozó követelmények elsajátításán kívül rengeteg gyakorlati feladatot, esettanulmányok feldogozását, valamint egy olyan kommunikációs blokkot is tartalmaz, amely nem kizárólag az auditálás során alkalmazható ismereteket nyújt, hanem a napi munkavégézést is jótékonyan tudja támogatni. A színvonalas képzést jól képzett, sokéves auditori tapasztalattal rendelkező oktatók, illetve profi kommunikációs trénerek garantálják.

 

A tanfolyam célja

A szakmai ismeretek mellett olyan, nem szakmai (soft) készségek átadása a résztvevők számára, amelyek alkalmazásával képesek lehetnek hatékony, a folyamatos fejlődést elősegítő folyamatauditok végrehajtására, fókuszba helyezve a folyamatszemléletet és a kockázatalapú megközelítést.

 

Célcsoport

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál, illetve beszállítóiknál folyamatauditokat folytatnak le.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Annak ismerete, hogy a VDA 6.3 követelményrendszernek milyen kapcsolata van a minőségirányítási rendszerszabványokkal (ISO 9001, IATF 16949) és egyéb VDA szabványokkal (VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4, VDA 6.5, VDA 6.7)
 • Auditálási ismeretek, amelyek kiterjednek az:
  • audit tervezésére,
  • a folyamatauditok lebonyolítására (felkészülés, helyszíni audit, értékelés, jelentéskészítés)
  • a folyamatauditok lezárására és utógondozására.
 • VDA 6.3 „P” elemeinek részletes megismerése, a kéréskatalógus értelmezése.
 • Auditorokkal szemben támasztott szakmai és nem szakmai követelmények megismerése az ISO19011 és a VDA 6.3 előírásainak figyelembevételével.
 • Auditkommunikáció
  • kérdezéstechnika
  • asszertív kommunikáció
  • érdekérvényesítés/ érveléstechnika
  • konfliktuskezelés
  • prezentációtechnika

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Vagy:

 • VDA 6.3 belső auditori bizonyítvány

Vagy:

 • Minőségügyi eszközök és módszerek (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, 8D, SWOT) jó ismerete,
 • Vonatkozó vevőspecifikus követelmények ismerete
 • Vonatkozó irányítási rendszer követelményeinek ismerete (Pl. ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.1)
 • Termék- és folyamatspecifikus ismeretek
 • Lehetőleg autóipari, gyártó vállalatnál szerzett, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, melyből legalább 1 év minőségirányítási területről származik.

 

Képzési tematika 

 

1.-2. nap

 • Auditálás alapjai, auditorokkal szemben támasztott követelmények, auditori kommunikáció
 • Audittípusok
 • Auditokra, auditálásra vonatkozó szabványok
 • Audit alapelvei
 • Auditorok viselkedése az audit során – Személyiségtípusok, jellemzőik ( szituációk, szimuláció )
 • Auditori kompetenciák ( szakmai és nem szakmai )
 • Kommunikáció, asszertív kommunikáció, kérdezéstechnikák ( gyakrolattal )

 

3.-4.nap

 • Az auditfolyamat áttekintése – auditprogram, auditterv készítése, audit lefolytatása, jelentéskészítés, utánkövetés
 • Gyakorlati feladatok (auditprogram,kockázatelemzés „Teknős”módszerrel, auditterv készítése )
 • Gyakorlati feladatok – nyitó és záróértekezlet megtartása, kommunikációs technikák gyakorlása
 • Prezentáció alapjai, prezentációs módszerek ( felkészülés, technikák, verbális-non verbális készségek )
 • VDA 6.3 folyamataudit értékelési módszertana és gyakorlati feladat az értékelésre vonatkozóan
 • VDA 6.3 kérdéslista áttekintése – P folyamatelem – Sorozatgyártás
 • P2 folyamatelem feldolgozása – Projektmanagement
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása
 • P3 folyamatelem – A termék- és folyamatfejlesztés megtervezése
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása
 • P4 folyamatelem – A termék- és folyamatfejlesztés megvalósítása
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása-VDA 6.3 „P” elemeinek részletes áttekintése:

 

5.-6.nap

 • P5 folyamatelem – Beszállítómenedzsment
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása
 • P6 folyamatelem – Gyártás
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása
 • P7 folyamatelem – Vevőtámogatás, vevői elégedettség, vevőszolgálat
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása
 • A P1 folyamatelem tartalma – Képességelemzés folyamata, szabályai, értékelése és az auditorokkal szemben támasztott követelmények

 

 1. nap
 • Auditgyakorlat – P2-P3-P4 Termék és folyamatfejlesztés (esettanulmány és szituációs feladatok )
 • Auditgyakorlat – P5-P6-P7 Termék és folyamatfejlesztés ( (esettanulmány és szituációs feladatok )
 • Auditgyakorlat kiértékelése
 • Auditor Akadémia zárása, visszajelzések

 

 

Képzés időtartama: 7 nap = 56 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.  

 

A már VDA 6.3 folyamatauditori bizonyítvánnyal rendelkező résztvevők, részvételi igazolást,VDA 6.3 folyamatauditori bizonyítvánnyal nem rendelkező résztvevők igény esetén, írásbeli vizsgát követően VDA 6.3 belső auditori bizonyítványt adunk.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: : 1060 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.