MS Project

alkalmazása képzés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

MS Project alkalmazása képzés

A tanfolyam az egyik legismertebb projekttervezést támogató szoftver – az MS PROJECT – funkcióinak és használatának megismertetéséről szól. A projektek tervezésénél a leggyakoribb probléma, hogy a határidők, részhatáridők tervezése a komplex folyamatok miatt átláthatatlan, többnyire rendkívül pontatlan, és/vagy betarthatatlan számokat eredményez. Ezenkívül az erőforrások hozzárendelése és optimalizálása is többnyire sikertelen, valamint a projekt költségeinek a pontos tervezése és nyomon követése sem megoldott. Képzésünk a Microsoft MS Project szoftverének különböző verziói (2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003) segítségével készíti fel a résztvevőket a projekttervezés hatékony támogatására.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 2 nap (16 OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 260 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

Az MS Project szoftver alapfunkcióinak készség szintű használata, azaz segítségével egy tetszőleges projekt megtervezése idő-, költség-, és erőforrásigény szerint.

Kinek ajánljuk?

Projektmenedzserek, projektasszisztensek, és minden olyan szakember, aki a projektek tervezési és nyomon követési feladatait egyszerűbbé és kényelmesebbé akarja tenni.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A projekt folyamatában történő gondolkodásmód
 • Egyensúlyérzék kialakulása a projekt részletezettség szintjein (mit kell nagyon részletesen, és mit elég nagyvonalúan megtervezni)
 • Változ(tat)ás hatásának gyors felismerése a projekt fő kritériumaira (cél, idő, költség)
 • Tudatosabb és magabiztosabb menedzselése a projektnek
 • A projekt hatékonyabb képviselete mind a menedzsment, mind a vevő felé

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Microsoft szoftverek (Word, Excel) alapfokú ismerete és használata

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • MS Project szoftver kezelése – az átfutási idő meghatározása
 • Az MS PROJECT struktúrája, felépítése, menürendszere
 • Az MS PROJECT aktuális projektre vonatkozó beállításai
 • Az alapnaptár különböző beállításai pl. nem alapértelmezett munkaidő, ünnepnapok, szabadnap – munkanap cseréje
 • Tevékenységkapcsolatok megadása
 • Ütemezés
 • Az MS PROJECT vizualizálási lehetőségei

Képzési tematika2. nap

 • MS Project szoftver kezelése – az erőforrások tervezése
 • Erőforrástípusok sajátosságai úgymint munka, anyag és költség típusú erőforrások és ezek jellemző beállítható tulajdonságai
 • A túlterhelt erőforrások kimutatása a szoftver segítségével
 • Ütemezési lehetőségek áttekintése úgymint az időkorlátos vagy az erőforrás korlátos allokálás a szoftver segítségével
 • Projektcontrolling – Változásmenedzsment
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés