Műszakvezető

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Műszakvezető

A vállalatok számára elengedhetetlen, hogy a termelés folyamatos és magas színvonalú biztosítására kinevezett vezetők ne csak szakmailag legyenek magasan képzettek, hanem legyenek birtokában a folyamatok kialakításához, működtetéséhez, fejlesztéséhez szükségesek ismereteknek, valamint rendelkezzenek az úgynevezett nem szakmai kompetenciákkal is, amellyel biztosítható, hogy a folyamatokban tevékenykedő munkatársak irányítása problémamentesen történjen.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 6 nap = 48 E (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 520 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam tanúsítvány kiadásával zárul, mely kiadásának feltétele a képzésen való legalább 90%-os jelenlét és sikeres vizsga abszolválása.

 

A tanfolyam célja

A szervezetben működő vezetők kommunikációs hatékonyságának növelése illetve hogy a vezetők kommunikációja támogassa a munkatársak produktivitását, illeszkedjen a munkatársak aktuális fejlettségi szintjéhez és egyben fejlessze is őket az önálló, kreatív munkavégzésükben. Cél, hogy a vezető tovább erősítse a lojalitást és a munkatársak elégedettségét. A képzés célja továbbá a műszakvezetők-, művezetők szakmai továbbképzése, a résztvevők vezetői problémamegoldó és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése, a gyakorlati feladatokon, szituációs játékokon és esettanulmányokon keresztül. A képzés célja továbbá a műszakvezetők-, művezetők szakmai továbbképzése, a résztvevők vezetői problémamegoldó és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése, a gyakorlati feladatokon, szituációs játékokon és esettanulmányokon keresztül.

Kinek ajánljuk?

A képzést ajánljuk mindenkinek, aki szeretné fejleszteni kommunikációs készségeit, legyen szó a munkájáról vagy a magánéletéről.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Képesség a munkatársak vezetésére (kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés, problémamegoldás, csapatmunka fejlesztése)
 • A Lean szemléletű termelés- szervezésének képessége
 • A folyamatok stabil, szabványos működésének kialakításának és fenntartásának, a termelési folyamatok, emberek és berendezések folyamatos fejlesztésének képessége

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Középfokú végzettség

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a LXVII/2013 Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7)
Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.
A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára.
A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2 / résztvevő alapterület.
Biztosításra kerül mellékhelyiség.
A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap „Ahogy Én kommunikálok”

 • Program célok, keretezés (interaktív elmélet)
 • Probléma megoldást igénylő, a tréning témára fókuszáló gyakorlat (csoportos
  gyakorlat, plenáris feldolgozással)
 • Kommunikációs alapfogalmak (interaktív elmélet)
 • Rapport kialakítása és fenntartása (interaktív elmélet)
 • Rapport gyakorlás (kis csoportos gyakorlat, plenáris feldolgozással)
 • Gondolataink megosztása (interaktív elmélet)
 • „Hogyan mondjam el neki?” (kis csoportos gyakorlat, plenáris feldolgozással)
 • Partner szempontjainak kiderítése, NYER modell (interaktív elmélet)
 • Aktív figyelés és kérdezéstechnika (interaktív elmélet)
 • „Mi van a fejében?” (kis csoportos gyakorlat, plenáris feldolgozással)
 • Nap zárás, visszajelzés, „Házi feladat”

Képzési tematika2. nap „Ahogy Vezetőként kommunikálok”

 • Nyitás, tapasztalat és Házi feladat megosztás
 • Vezetői identitás /Feladat és Ember orientáció ideális aránya/ (interaktív elmélet)
 • MASLOW szükséglet piramis /(interaktív elmélet)
 • Vezetői stílus, vezetői hatékonyság /autokratikus, demokratikus, laissez faire/ (interaktív elmélet)
 • Pozitív és fejlesztő visszajelzés, konkrét megfogalmazás (interaktív elmélet)
 • „Hogyan jelezzek vissza?” Minősítés nélküli vélemény alkotás (kis csoportos gyakorlat, plenáris feldolgozással)
 • Vezetői döntés mátrix/(interaktív elmélet)
 • Helyzetfüggő vezetés alapmodell/(interaktív elmélet)
 • KEMÉNY Célmeghatározás/(interaktív elmélet, páros gyakorlással)
 • Nap zárás, visszajelzés, „Házi feladat”

Képzési tematika3. nap „Ahogy Csapattagként kommunikálok”

 

 • Nyitás, tapasztalat és Házi feladat megosztás
 • Konfliktus kezelési stratégiák ismertetése (interaktív elmélet)
 • Thomas Kilman kérdőív kitöltése és értelmezése (egyéni aktivitás)
 • Együttműködés, közös probléma megoldás (kis csoportos gyakorlat, plenáris feldolgozással)
 • A konfliktus-kezelés modellje -Együttműködéssel (interaktív elmélet)
 • Asszertivitás elérése a kommunikációban (interaktív elmélet)
 • ÉN üzenet megfogalmazása (interaktív elmélet, kiscsoportos feldolgozás)
 • NEM-et mondás (interaktív elmélet, kiscsoportos feldolgozás)
 • Indulat kezelés – „érzelmi árvíz” (interaktív elmélet)
 • Együttműködést, közös probléma megoldás (kis csoportos gyakorlat, plenáris feldolgozással)
 • Zárás, visszajelzés (egyéni és plenáris)

Képzési tematika4. nap „Ahogy Meetingen kommunikálok”

 

 • Napi meeting célja, felépítése,
 • Felkészülés a meetingre,
 • Önbizalom növelése,
 • Határozott fellépés, pozitív első benyomás,
 • „jégtörő”, feszültségoldó technikák,
 • Résztvevők figyelmének megragadása és fenntartása,
 • Résztvevők bevonása, motiválása,
 • Vizuális segédeszközök és használatuk,
 • Bánásmód „nehéz” emberekkel, nonverbális készségek használata a meggyőzésben,
 • Résztvevői kérdés- és kifogáskezelés.
 • Meeting utánkövetése

Képzési tematika5. nap

 • Termelékenység menedzsment
    ✓ A termelékenységfejlesztés
           A termelékenység értelmezése
           Hozzáadott érték szemlélet
           Termelékenyég növelésének tényezői
           A termelékenység fejlesztés dimenziói
 • Termelékenység fejlesztés módszerei
    ✓ KAIZEN, Kaizen alapelvek
    ✓ Javaslati rendszer
    ✓ QCC – minőségkörök, csapatmunka
    ✓ TQC, TQM, JIT, TPM
 • 5S-, Vizuális menedzsment
    ✓ 5S – A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása
    ✓ Az 5S elemei
    ✓ Az 5S eredményes bevezetése

Képzési tematika6. nap

 • Q Fejlesztési lehetőségek feltárása a munkakörnyezetben
    ✓ 3 MU (Természetellenesség – Egyenetlenség – Veszteségek)
    ✓ PQCDSM (Termelés – Minőség – Költség – Ciklusidő – Biztonság – Morál) módszer
    ✓ 4M + 4M módszer
 • Folyamatos fejlesztés
    ✓ Minőségfejlesztési módszerek
    ✓ PDCA ciklus
    ✓ Szabványok, szabványos munka
    ✓ Adatgyűjtés, statisztika, mérés szerepe
    ✓ Regisztrálás – Korrekció – Megelőzés
 • Problémamegoldás és minőségfejlesztés
    ✓ Problémamegoldás 7 lépése
    ✓ Adatgyűjtés, statisztika (gyakoriság kimutatás, adatgyűjtő lapok, szórásdiagram, hisztogramok)
    ✓ FMEA, hibamegelőzés
    ✓ 7 QC eszköz (7 minőségeszköz)
    ✓ A megoldás kiválasztása és bevezetése
    ✓ Az eredményes problémamegoldás feltételei
    ✓ Minőségfejlesztés, elsőre jót minőség
 • Veszteségcsökkentés
    ✓ Veszteségcsökkentési módszerek (sorkiegyenlítés, spagetti diagram, ciklusidő elemzés)
    ✓ 7 MUDA
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés