LEAN
Six Sigma

Yellow Belt
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

LEAN-Six Sigma Yellow Belt

Magasak a minőségveszteség költségek? Sok a vevőiktől érkező reklamáció? Hosszú az átfutási idő? Nem stabilak, nem képesek, nem hatékonyak az előállítási / szolgáltatási folyamatok? Az operatív munkatársakat nem sikerült eredményesen bevonni a problémák, veszteségek, pazarlások észlelésébe, ezek okainak és kiküszöbölési intézkedéseinek meghatározásába? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Lean-Six sigma Yellow Belt tanfolyamára! A tanfolyam a veszteségcsökkentés egyik legeredményesebb rendszerén belül a Lean-Six Sigma projektek megvalósításában történő közvetlen vagy közvetett részvételre készíti fel a Résztvevőket.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 1 nap ( 8 OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 195 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A Lean-Six Sigma projektek Yellow Belt (sárga öves) szerepkörének (problémamegoldó teamek tagja vagy teamen kívüli időszakosan bevont résztvevő) betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítása.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamon való részvételt azon Cégek operatív munkatársainak ajánljuk, ahol a felsővezetés elkötelezett arra,
hogy biztosítsa:

 • a vevői igényeknek megfelelő minőséget,
 •  a minőséghibákból eredő veszteségek átütő mértékű csökkentését,
 •  a folyamatok hatékonyságának javítását,
 • a szállítási teljesítmény javítását,
 •  a vevői elégedettség fokozását.

A tanfolyami részvételt javasoljuk a Cég bármely funkciójának (például: tervezés, fejlesztés, gyártás /szolgáltatás, ellenőrzés, logisztika, karbantartás, beszerzés, értékesítés, pénzügy, kontrolling) operatív munkát végző munkatársai és az Ők közvetlen vezetői számára.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

  • Lean-Six Sigma projektek fejlesztési csoportmunkájában történő részvétel képessége teamtagként vagy teamen kívüli, időszakosan bevont résztvevőként.
   • A Lean-Six Sigma projektekben alkalmazandó alapvető minőségtechnikák megismerése:

   ✓ folyamatteljesítmény mérése;
   ✓ veszteségek azonosításához és -megszüntetésükhöz alkalmazott módszerek;
   ✓ adatmegjelenítési technikák;
   ✓ okkeresési technikák;
   ✓ problémamegoldási és szabályozási eszközök.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középiskolai végzettség
 • Legalább 2 éves munkagyakorlat

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

I. modul: A Lean alapjai

 • Egy Lean vállalat jellemzői
 • A 7+1 Muda (A pazarlás 7+1 formája)
 • Muri (túlterhelés) és Mura (egyenlőtlenség) fogalma
 • A Lean-ben alkalmazható módszerek
 • Tipikus Lean esetpélda

II. modul: A Lean projekt a DMAIC fejlesztési folyamat lépései szerint

Definiálás (Definition):

 • Folyamat-feltérképezés (Process Mapping)

Mérés (Measurement):

 • Lean Teljesítmény mérőszámok
 • Értékáramlás feltérképezése (Value Stream Map)

Elemzés (Analysis):

 •  Értékáramlás elemzése (Value Stream Analysis)

Fejlesztés (Improvement):

 • Muda (veszteség) csökkentése
 • Muri (túlterhelés) csökkentése
 • Mura (egyenlőtlenség) csökkentése
 • Értékfolyam fejlesztése (Value Stream Improvement)
 • Húzórendszer kialakítása

Szabályozás (Control):

 • Elsőre jót

III. modul: A Six sigma alapjai

 •  A Six Sigma kiváltó okai
 • A Six Sigma jellemzői
   A Six Sigma, mint filozófia
   A Six Sigma, mint célkitűzés, mérőszámok a Six Sigma-ban
   A Six sigma, mint benchmark
   A Six Sigma, mint fejlesztési folyamat (DMAIC)
   A Six Sigma, mint szervezet, képzési pályák
   A Six sigma, mint módszertan
 • Folyamat-megközelítés a Six Sigma-ban
 • Alapszabályok a Six Sigma-ban
 • Six sigma esetpélda

IV. modul: A Six sigma projekt a DMAIC fejlesztési folyamat lépései szerint

Definiálás (Definition):

 • A „Definiálás” fázis célja
 •  A „Definiálás” fázis módszerei
   A vevő hangja (Voice of Customer – VoC)
   A rossz minőség költsége – CoPQ)
   CAP eszközök
   Mérőszámok (PPM, DPMO)
   Projekt célok kitűzése
   Időtervezés – Gantt diagram
   Projekt alapító okirat

Mérés (Measurement):

 • A „Mérés” fázis célja
 • A „Mérés” fázis módszerei
   SIPOC diagram
   Adatgyűjtő lap
   Pareto diagram
   Folyamatok teljesítőképességének vizsgálata
   Mérőrendszer elemzés (MSA)

Elemzés (Analysis):

 • Az „Elemzés” fázis célja
 • Az „Elemzés” fázis módszerei
   Ötletroham (brain storming)
   Ishikawa diagram
   Ismétlődő „Miért” módszer
   Van-Nincs elemzés
   Különbségek és változások listája
   Valószínű kiváltó ok tesztelése

Fejlesztés (Improvement):

 • A „Fejlesztés” fázis célja
 • A „Fejlesztés” fázis módszerei
   Lehetséges megoldások meghatározása
   Választás a lehetséges megoldások között
   Fa diagram
   Poka-Yoke (bolondbiztos megoldások)

Szabályozás (Control):

 • A „Szabályozás” fázis célja
 • A „Szabályozás” fázis módszerei
   Statisztikai folyamatszabályozás (SPC)
   Szabályozási terv (Control Plan)
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés