Lean SCM

Lean az ellátási láncban
Készletgazdálkodás- Raktározás
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Lean az ellátási láncban (Lean SCM)

Készletgazdálkodás- Raktározás

Tévhit, hogy a lean csak a gyártásban alkalmazható. Ez így nem igaz. A lean minden vállalatnál és minden folyamatra alkalmazható. Nem egyfajta taktika vagy költségcsökkentő program, hanem egy szemléletmód az egész szervezet számára. Ezért elsősorban arra a kérdésre keressük a választ; „Miként alkalmazható a lean az ellátási láncban?” A képzés elsődleges célja a lean és az ellátási lánc menedzsment összekapcsolása. Fő témája a rendszerszemlélet, amely során megismerjük, hogy a „húzó elv és az egydarabos áramlás” alkalmazása miként vezet az ellátási lánc „összköltségének” csökkenéséhez, valamint miként lehet a lean elveket és a veszteségek csökkentését az ellátási lánc funkcióihoz csatolni.

A képzést lean bevezetési projektek gyakorlati példáira, tapasztalataira építettük. A három nap programja az elmélet mellett gyakorlati feladatok megoldásából, szimulációkból, példák elemzéséből, esettanulmányok megismeréséből áll, továbbá lehetőséget nyújt a felmerülő kérdések megbeszélésére, véleménycserére is.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 1 nap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 194 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

A képzés célja a Lean módszertan bemutatása, a mögöttes alapelvek megértése és a használandó eszköztár megismertetése, ami segítheti a vállalatot abban, hogy a folyamatos fejlődés kultúrája kialakulhasson és működhessen. Célunk, hogy a résztvevők olyan átfogó ismereteket kapjanak, melyek segítségével képesek lesznek lean környezetben aktívan dolgozni, a bevezetést követően fejleszteni folyamataikat, embereiket, szervezetüket a problémák azonosításával, gyökérokok feltárásával és megoldásával egészen a bevezetésig és utókövetésig.

Kinek ajánljuk?

Logisztikai menedzsereknek, ellátási lánc vezetőknek, raktárvezetőknek, lean menedzsereknek, felső vezetőknek.

Lean gyártóvállalatoknak és azok beszállítóinak, továbbá mindazon gyártóvállalatok számára, amelyek készek átlépni falaikat és a lean elveket használva összekötni vállalatukat a beszállítói bázisukkal.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A képzést lean bevezetési projektek gyakorlati példáira, tapasztalataira építettük. A három nap programja az elmélet mellett gyakorlati feladatok megoldásából, szimulációkból, példák elemzéséből, esettanulmányok megismeréséből áll, továbbá lehetőséget nyújt a felmerülő kérdések megbeszélésére, véleménycserére is.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • Vevőközpontúság, a Vevő hangja (Voice of the Customer)
 • Egyszer volt -hol nem volt: a lean története (PDCA, Deming, Ford, Toyota, Womack)
 • Lean alapelvek (5 alapelv)
 • Az érték fogalma, hozzáadott érték szemlélet
 • Veszteségforrások meghatározása
 • Mi a lean és mi nem lean?
 • Lean működési stratégia (irányelvek, módszerek, eszközök)
 • Szimulációs játék a tanultak alkalmazásával

Képzési tematika2. nap

 • A lean környezetben használatos idődefiníciók fontossága, számítása és mérése (pl. ütemidő, ciklusidő, átfutási idő)
 • Folyamattérképezési alapok
 • Értékfolyamat térképezés – Ellátási lánc jelen állapot
 • A jövőállapot kialakítása és a fejlesztési stratégia kidolgozása, esettanulmányon keresztül

Képzési tematika3. nap

 • A toló és húzó rendszerek ismertetése, összehasonlítása
 • A folyamatos áramlás és a húzó elv alkalmazása
 • Napi teljesítményelemző tábla kialakítása és alkalmazása, mint a fejlesztés alapja
 • A munka lebontása munkaelemekre, azok idejének meghatározása, a munka kiegyensúlyozása és standard munka kialakítása
 • A Just-In-Time rendszer kialakítása és működtetése, a Heijunka, a teljes körű alkatrész-nyilvántartás szerepe
 • A folyamatok ellátásához kapcsolódó fogalmak, elvek – Kanban, FIFO, Supermarket

Képzési tematika4. nap

 • Lean értékesítési logisztika
 • Szupermarket – Toló Húzó Kanban
 • Kiszállítás – árubeérkezés – raktárkezelés
 • Anyag és alkatrészrendelés
 • Lean beszerzési logisztika
 • Lean beszállítói menedzsment és együttműködés
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés