VDA 6.3

Beszállítói Folyamatauditor (gyártás)
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

VDA 6.3 Beszállítói Folyamatauditor (gyártás)

Nincs képzett folyamatauditor vállalatuknál, aki a beszállítói bázist auditálná? Vagy úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményt, esetleg nem elég hatékonyak? Amennyiben vevői követelményként nem jelenik meg a beszállítói auditorokra vonatkozón a VDA6.3 auditori kártya szükségessége, akkor jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a Tequa International Kft. VDA 6.3 beszállítói folyamatauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azon kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait ezen folyamat auditok szakszerű lebonyolítására.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 396 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

Olyan alapvető ismeretek átadása, a résztvevők számára, amelyek alkalmazásával képesek lehetnek hatékony, a folyamatos fejlődést elősegítő folyamatauditok végrehajtására, fókuszba helyezve a folyamatszemléletet és a kockázatalapú megközelítést. Ezen ismeretek jó alapot biztosítanak a kompetenciáik továbbfejlesztésére.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik beszállítói láncban folyamatauditokat folytatnak le.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Annak ismerete, hogy a VDA 6.3 követelményrendszernek milyen kapcsolata van a minőségirányítási rendszerszabványokkal (ISO 9001, IATF 16949) és egyéb VDA szabványokkal (VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4, VDA 6.5, VDA 6.7)
 • Auditálási ismeretek, amelyek kiterjednek az:
 • audit tervezésére,
 • a folyamatauditok lebonyolítására (felkészülés, helyszíni audit, értékelés, jelentéskészítés)
 • a folyamatauditok lezárására és utógondozására.
 • VDA 6.3 „P” elemeinek részletes megismerése, a kéréskatalógus értelmezése.
 • Auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése.
 • Auditkommunikáció.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Minőségügyi eszközök és módszerek (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, 8D, SWOT) jó ismerete,
 • Auditori képzettség (tárgyalástechnika, konfliktuskezelés, auditálási technika)
 • Vonatkozó vevőspecifikus követelmények ismerete
 • Vonatkozó irányítási rendszer követelményeinek ismerete (Pl. ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.1)
 • Szakirányú igazolásként egy ISO 19011 szabványon alapuló auditori képzettség (Pl. ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.1 szerinti első, vagy második fél általi auditori bizonyítvány)
 • Termék- és folyamatspecifikus ismeretek
 • Lehetőleg autóipari, gyártó vállalatnál szerzett, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, melyből legalább 2 év minőségirányítási területről származik

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • A VDA 6.3 kapcsolódása egyéb követelményekkel, szabványi környezet
 • Audittípusok áttekintése, a kapcsolódások és különbözőségek bemutatása
 • A folyamatszemléletű megközelítés, illetve kockázatelemzés bemutatása a „teknős-modell“ segítségével
 • Az auditálás folyamata (auditprogram, auditmegbízás, előkészítés, végrehajtás, értékelés, lezárás, utógondozás)
 • A folyamatauditok értékelési sémája

 

Képzési tematika2. nap

VDA 6.3 „P” elemeinek részletes áttekintése:

 • P2 folyamatelem – Projektmenedzsment
 • P3 folyamatelem – A termék- és folyamatfejlesztés megtervezése
 • P4 folyamatelem – A termék- és folyamatfejlesztés megvalósítása
 • P5 folyamatelem – Beszállítómenedzsment
 • P6 folyamatelem – Gyártás
 • P7 folyamatelem – Vevőtámogatás, vevői elégedettség, vevőszolgálat
 • P1 folyamatelem – Képességelemzés

Képzési tematika3. nap

 • Auditorokkal szemben támasztott követelmények
 • Auditori viselkedési normák,
 • Audittechnikák, auditori kommunikáció
 • Auditálási gyakorlat
 • Vizsga
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés