PSCR

Termékintegritás: Termékbiztonság és termékmegfelelősség
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

PSCR – Termékintegritás: Termékbiztonság és termékmegfelelősség

A képzés középpontjában a VDA Termékintegritás kötetének előírásai, valamint a Volkswagen konszern termékbiztonsági megbízottra (PSB) vonatkozó követelményei állnak. A résztvevők számára világos lesz, hogy a termékek megfelelőségéért és biztonságosságáért mit tehetnek, és az elkövetett hibák milyen következményekkel járnak.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 220 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

A résztvevők megismerkednek a VDA Termékintegritás kötetének előírásaival, valamint a VW konszern termékbiztonsági megbízottra vonatkozó követelményeivel, a termékbiztonsági és -megfelelőségi megbízott feladataival, felelősségi körével, döntési hatáskörével és a szervezetnél betöltött szerepével. A képzés résztvevői megértik, hogy a termékbiztonsági és megfelelőségi megbízottnak milyen minőségirányítási és kockázatkezelési ismeretekkel kell rendelkeznie, mik a feladatai új termékindításnál, reklamációnál, futó szériánál, valamint a vevővel való kommunikációban. Megismerkedünk a termékintegritási szervezettel, az egyes projektfázisokhoz kapcsolódó termékintegritási feladatokkal, valamint a visszahívásokkal kapcsolatos teendőkkel is. Világossá válik, hogy a VW konszern milyen elvárásokat támaszt a szállítóval mint szervezettel szemben a termékbiztonságot illetően – a tanfolyam során megvizsgáljuk a Formel Q-Konkret és a Formel Q-Fähigkeit erre vonatkozó előírásait is.

A résztvevők emellett megismerkednek a termékfelelősség és a termékbiztonság jogi hátterével, hogy felkészülten tudjanak az ezzel kapcsolatos kockázatok behatárolásán és mérséklésén dolgozni.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban a mérnökök, vezetők, vevői kapcsolattartók és a jelenlegi vagy leendő PSCR-ek. (Product Safety and Conformity Representative, termékbiztonsági és -megfelelőségi megbízott).

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A termékbiztonsági és -megfelelőségi megbízott feladatai, felelőssége, kompetenciái
 • A Termékintegritás VDA kötet követelményei
 • A VW konszern termékbiztonsági követelményei a Formel Q-Konkret és a Formel Q-Fähigkeit alapján
 • A termékfelelősség és termékbiztonság jogi szabályozásának értelmezése
 • A vállalatnál a termékfelelősség és termékintegritás következményeinek meghatározása

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább 3 év autóiparban szerzett tapasztalat

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 35 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 50 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 35 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a LXXVII/2013 Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

 • Május 16-17. (Csütörtök – Péntek, Budapest)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

Bevezetés

 • Miért született meg a pozíció?
 • Miért lett annyira fontos ez a téma?

A VDA Termékintegritás kötete – 1. rész

 • A termékintegritás fogalma
 • A termékintegritási szervezet
 • A PSCR-re vonatkozó képzettségi követelmények
 • Termékintegritás a termékéletciklusban

További termékbiztonsági követelmények

 • Az IATF 16949 Termékbiztonság fejezete
 • A Formel Q Konkret és a Formel Q Fähigkeit releváns követelményei
 • „A levél” – a Volkswagen ismertetője a PSB szerepéről, ismereteiről, hatásköreiről

A PSCR munkaköri leírása

 • Gyakorlat

Képzési tematika2. nap

Jogszabályi háttér

 • Piacfelügyeleti (termékbiztonsági) törvény
 • A termékfelelősség jogi szabályozása (PTK)

Kockázatelemzési módszerek

 • FTA
 • FMEA
 • Teknős-diagram
 • SWOT-analízis

A VDA Termékintegritás kötete – 2. rész

 • Teendők termékhibák esetén
 • Eszközök és módszerek

Csoportmunka – termékbiztonsági reklamáció kezelése

 • 8D – a probléma elemzése, azonnali intézkedés, okelemzés, javító intézkedés, megelőzés, lessons learned
 • FMEA aktualizálása
 • Control Plan aktualizálása
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés