IATF 16949:2016

Belső auditor
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

IATF 16949:2016 Belső auditor

Úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. IATF 16949:2016 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azon kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a minőségirányítási rendszerauditok szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit nem pusztán egy minőségügyi eszköz, hanem a vezetőket segíti a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 4 nap = 32 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 440 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik az IATF 16949:2016 nemzetközi szabvány követelményeit ismerik, értik és auditálni tudják annak érdekében, hogy a minőségirányítási rendszert folyamatosan fejleszteni és vevőiket megfelelő, tényeken alapuló információk birtokában tájékoztatni tudják. 

Kinek ajánljuk?

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál IATF 16949:2016 szabvány szerinti belső rendszerauditokat folytatnak le, valamint minőségirányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.

Rajtuk kívül várjuk még a minőségirányítási és a vállalat más területeiről azon vezetőket és munkatársakat, akik szeretnének megismerkedni az IATF 16949:2016 és a minőségirányítási rendszer auditálásának követelményeivel és olyan ismereteket szeretnének szerezni, amelyek alkalmassá teszik őket a belső auditok tervezésére, végrehajtásában való aktív közreműködésre és annak dokumentálására, nyomon követésére.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Az ISO 9000 szabványcsalád megismerése
 • Az ISO 9001:2015 és az IATF16949:2016 szabványok kapcsolatának megismerése és alkalmazása
 • Az IATF 16949:2016 szabvány követelményeinek megismerése és megértése alkalmazhatósági szinten
 • Az auditok lebonyolításának megismerése és alkalmazása az auditprogram tervezésétől kezdve az egyes auditok tervezésén, lebonyolításán át az auditok után követéséig.
 • Az auditálással, az auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése és megértése az ISO 19011:2018 szabvány követelményein keresztül 
 • Auditori kommunikáció – kérdezéstechnika, auditpszichológia

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség 
 • ISO 9001:2015 szabvány ismerete
 • Alapszintű minőségmenedzsment és Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) ismeretek 
 • IATF 16949:2016 szabvány ismerete előnyt jelent

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 35 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 50 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 35 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a LXXVII/2013 Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

Április 22-23. (Hétfő – Kedd, Budapest)
Május 9-10. (Csütörtök – Péntek, Budapest)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • Minőség, minőségirányítási rendszer (továbbiakban MIR)
 • Az ISO 9000 szabványcsalád részei és az ISO 9001:2015 kapcsolata az IATF 16949:2016 nemzetközi szabvánnyal
 • Minőségirányítási alapelvek
 • Az ISO 9001:2015 és az IATF 16949:2016 nemzetközi szabványok jellemzői és felépítése
 • Az IATF 16949:2016 kiegészítéseinek részletes ismertetése az ISO 9001:2015 fejezeteit alapul véve:
 • A szervezet és környezete (4. fejezet)
  • A szervezet és környezetének megértése
  • Az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megértése
  • A MIR alkalmazási területének meghatározása
  • A MIR és folyamatai
 • Vezetői szerepvállalás (5. fejezet)
  • A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
  • Vevőközpontúság
  • Politika
  • Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
 • Tervezés (6. fejezet)
  • A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
  • A minőségcélok és az elérésük megtervezése
  • A változtatások tervezése

Képzési tematika2. nap

 • Támogatás (7. fejezet)
  • Erőforrások
  • Felkészültség (kompetencia)
  • Tudatosság
  • Kommunikáció
  • Dokumentált információ
 • Működés (8 fejezet)
  • Működéstervezés és -felügyelet
  • A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása
  • A termékek és szolgáltatások tervezése és fejlesztése
  • A külső forrásokból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete
  • A termékek előállítása és a szolgáltatás nyújtása
  • A termékek és szolgáltatások kibocsájtása
  • A nem megfelelő folyamatkimenetek, termékek és szolgáltatások felügyelete

Képzési tematika3. nap

 • Teljesítményértékelés (9. fejezet)
  • Vevői elégedettség
  • Elemzés és értékelés
  • Belső audit
  • Vezetőségi átvizsgálás
 • Fejlesztés (10. fejezet)
  • Nem megfelelőség és helyesbítő tevékenység
  • Folyamatos fejlesztés
  • Auditálás az ISO 19011:2018 szerint
  • Auditálás alapjai és alapelvei
  • Auditprogram irányítása
  • Auditok tervezése
  • Auditok lebonyolítása
  • Auditok helyszíni lefolytatása
  • Auditok eredményeinek értékelése
  • Helyszíni auditot követő tevékenységek

Képzési tematika4. nap

 • Az auditorok felkészültsége és kiértékelése
 • Audittechnikák, auditori kommunikáció
 • Auditálási gyakorlat
 • Vizsga
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés