FMEA

Módszertan és Moderátor
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

FMEA Módszertan és Moderátor

A három napos program során az első két napon a résztvevők megismerkednek az autóiparban általánosan alkalmazott hibamód- és hatáselemzés, az FMEA, elvével és annak módszerével. Mivel a módszer alkalmazása multidiszciplináris teammunka keretében történik, a harmadik napon a teammunka irányításának elveit és fogásait sajátítják el a hallgatók.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 390 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

Megismerni és megtanulni az FMEA módszer alapelveit, megérteni a minőségtervezési folyamatban elfoglalt szerepét és elsajátítani az FMEA elemzés elvégzésének folyamatát.

A moderátor szerepkörön belül megtanulni a teammunka sajátosságait, a team kapcsolatrendszerét a szervezeti hierarchiával, valamint elsajátítani a teammunka irányításának fogásait.

Kinek ajánljuk?

Autóiparban vagy autóipari beszállítóknál dolgozó szakemberek, akik különböző funkciókban és hierarchikus szinteken vezetői vagy egyéb önálló feladatokat látnak el.

Minőségirányítás, gyártástervezés, termelési, logisztikai területen dolgozó szakemberek és vezetők, belső és független konzulensek, leendő vagy gyakorló auditorok.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A tanfolyam elvégzésével a hallgatók megismerik az FMEA alapelveit, megtanulják a módszer alkalmazását, ezáltal képesek lesznek egy minőségtervező team tagjaként hatékonyan részt venni az FMEA elemzésben, meg tudják határozni a módszer segítségével a lehetséges hibák kockázatát, képesek részt venni a megfelelő javító intézkedések megfogalmazásában, illetve azok megvalósításában.

A moderátori részt elvégző hallgatók alkalmasak a teamvezetői tevékenységek, a teammunka moderálásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Legalább féléves munkatapasztalat.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 35 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 50 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 35 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

FMEA modul

 • Mi az az FMEA?
 • Az FMEA folyamata: elmélet és gyakorlat vegyesen.
 • Tervezés. Tervezzük meg az FMEA-t!
 • Struktúraelemzés. Válasszuk ki a rendszer, a fókuszelem és az okelem szintjét!
 • Funkcióelemzés. Milyen specifikációs és funkcionális követelmények kapcsolódnak az adott folyamatlépéshez?
 • Hibaelemzés. Milyen hibamódok kapcsolódhatnak a korábbi tapasztalatok alapján a fókuszelem egyes követelményeihez? Ezek milyen következménnyel járhatnak? Súlyosság értékelése. Milyen okokra vezethetők vissza e hibák? Milyen módszerekkel próbáljuk jelenleg e hibák okait kiküszöbölni?

Képzési tematika2. nap

FMEA modul

 • Kockázatelemzés. A jelenleg meglévő megelőzési módszerek alapján milyen valószínűséggel fognak az egyes hibaokok bekövetkezni? A meglévő detektálási módszereink, a tapasztalatok alapján, milyen biztonsággal szűrik ki ezeket a hibákat?
 • Optimalizálás: Melyek azok a kockázatok, amelyekre intézkedéseket kell hoznunk? Melyek lennének ezek az intézkedések? Hogyan követjük ezek végrehajtását az FMEA-ban?
 • Dokumentáció. Hova vezetjük tovább az FMEA lényeges megállapításait? Mit osztunk meg a vevővel? Milyen jó gyakorlatokat és tanulságokat vihetünk tovább más folyamatokra, illetve jövőbeli projektekre?
 • A lépések összefoglalása

Képzési tematika3. nap

 1. Moderátor modul
 • Az FMEA moderátor szerepe
 • Az eredményes meeting feltételei
 • A csapat összetétele, létrehozása
 • A csapat működése, a tagok szerepe, a csapatmunka fázisai
 • A beszélgetés irányítása, konfliktusok kezelése, a kommunikáció szabályai
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés