FMEA készítése

APIS IQ-szoftver támogatásával- Control Plan és Flowchart modul
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

FMEA készítése APIS IQ-szoftver támogatásával- Control Plan és Flowchart modul

A termelő, fejlesztő vagy szolgáltató vállalatoknál elengedhetetlen, a folyamatos fejlesztés a reklamációk megelőzése és a költségek folyamatos csökkentése. Ennek fő feltétele a megfelelő kockátzatelemzés és megelőzés. Ez csak akkor működik, ha a termékkel és folyamatokkal kapcsolatos FMEA elemzéseket, valamint az azokkal összefüggő tevékenységeket megfelelő képzettségű munkatársak végzik, hogy a vállalat és partnerei számára is elfogadható, hatékony FMEA elemzések készüljenek.

Az FMEA készítése és felügyelete egyre összetetteb feladat, megjelent az új szabványkötet az AIAG & VDA FMEA kiadásában, új FMEA már csak ezen követelmények szerint készíthető. Erre kínál megoldást az APIS IQ-RM szoftver. Ehhez nyújt támogatást az „APIS IQ-SZOFTVER”, képzésünk amelyet az igényekhez alkalmazkodva modulrendszerben kínálunk.

A tanfolyamon a szoftver használatával együtt tanulják meg a résztvevők az FMEA készítését a legújabb követelmények szerint. Jelentkezzen még ma!

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 3 nap ( 24 OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 330 € + áfa/fő (1. modul: 220 € + áfa/fő; 2. modul: 110 € + áfa/fő)

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék az FMEA készítésének módszertanát az AIAG & VDA FMEA követelményei szerint az APIS IQ-Szoftver segítségével.

Mivel a szoftver képes kezelni a szabályozási tervet (CP) és a folyamatábrát (FC) így a 3 napos modulban ezek elkészítését is megismerjük, így egy közös alapokon működő rendszert tudunk felépíteni. A tanfolyam gyakorlati oktatással, közös munkával segíti, hogy a hallgatók a tanultakat képesek legyenek alkalmazni, mind a gyártás/tervezés, mind a minőségügyi területen.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban a vállalatnál az FMEA készítésbe, felülvizsgálatba résztvevő kollégák a célcsoport, de mellettük azoknak is ajánljuk, akik a minőségért bármely szinten is felelnek: minőségirányítási vezetőknek, minőségirányítási munkatársaknak, belső auditoroknak, vevői és beszállítói mérnököknek.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • AIAG & VDA FMEA követelményeinek megismerése
 • APIS IQ-Szoftver használata (APIS IQ-Software Version 7.0)
 • Szabályozási terv (Control Plan) és Folyamatábra (Flow Chart) készítése
 • Rizikóelemzés a jelenlegi autóipari (AIAG, VDA) követelmények szerint 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • FMEA ismeretek

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

1 modul: APIS IQ-Szoftver FMEA modul 2 nap

Szoftver használatának előnyei, eltérések a „hagyományos FMEA készítéstől”.

 • Az IQ-Szoftver alapfunkciók
 • Szoftver indítása
 • Modul kiválasztása
 • Felhasználó választás
 • Megjelenítési beállítások
 • Gyorsgombok beállítása
 • Nyelvi beállítások
 • FMEA létrehozása az IQ-Szoftverben
 • Új projekt indítása
 • Új struktúra létrehozása
 • DFMEA / PFMEA kiválasztás
 • Struktúrafa létrehozása, folyamat felépítése
 • Funkciók, hibák felvétele
 • Funkció és hibaháló kialakítása
 • FMEA „pontozása”
 • Megelőző intézkedések felvétele, előfordulás meghatározása
 • Ellenőrző intézkedések felvétele, detektálhatóság meghatározása
 • Rizikóelemzés és optimalizáló intézkedések felvétele
 • FMEA formátum létrehozása és elemzése

Képzési tematika2. nap

 • Adatbázis kezelés áttekintése
 • Személyek / felelősök rögzítése
 • Berendezések ellenőrző eszközök rögzítése
 • Statisztikai kiértékelések
 • Pareto kiértékelés
 • Rizikómátrix
 • Optimalizálási grafikon
 • Adatbázis szerkesztése, frissítése
 • Kiértékelési katalógus választása
 • Bevitt adatok módosítása
 • Variánsok kezelése az IQ-Szoftverben
 • Variánsok létrehozása, kiválasztása
 • Variáns mátrix kezelése
 • Dokumentumkezelés
 • Változások, revíziók kezelése
 • Adatok visszakeresése
 • FMEA fedőlap kitöltése
 • Egyéb dokumentumok kezelése a programban
 • Megbeszélési jegyzőkönyvek
 • Felelősök értesítése
 • 8D űrlap használata

A modul zárása: Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

Képzési tematika3. nap

 1. modul: CONTROL PLAN ÉS FLOWCHART MODUL (+ 1 nap, csak az 1. modul elvégzésével együtt, vagy annak elvégzésének igazolásával választható)

A CP és FC modult elvégzett résztvevő alkalmas a programban elkészített FMEA alapján létrehozni a szabályozási tervet és a folyamatábrát.

3.nap

 • Szabályozási terv (CP) létrehozása
 • CP modul behívása
 • Kívánt folyamatlépések kiválasztása
 • Berendezések, ellenőrzések felvétele
 • Eljárások hozzárendelése
 • Folyamatábra készítése
 • Szimbólumok szerkesztése
 • Kapcsolatok kialakítása
 • Célszerű stratégiák

 

A modul zárása: Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés