AUDITORI AKADÉMIA

A VDA 6.3 SZABVÁNY ALAPJÁN
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

AUDITORI AKADÉMIA A VDA 6.3 SZABVÁNY ALAPJÁN

Annak érdekében, hogy egy vállalat termékelőállítási folyamata vevői igényeknek megfelelően működön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelőségét ellenőrzik auditok keretében. A folyamatauditokat jól képzett és gyakorlott auditorok tudják eredményesen és hatékonyan lebonyolítani. A vállalatok elemi érdeke, hogy az auditorok az auditori végzettség megszerzését követően minél hamarabb önállóan is képesek legyenek auditokat végezni. Ezen betanulási idő csökkentésében nyújt támogatást az „Auditorakadémia” képzéssorozatunk, mely a vonatkozó követelmények elsajátításán kívül rengeteg gyakorlati feladatot, esettanulmányok feldogozását, valamint egy olyan kommunikációs blokkot is tartalmaz, amely nem kizárólag az auditálás során alkalmazható ismereteket nyújt, hanem a napi munkavégézést is jótékonyan tudja támogatni. A színvonalas képzést jól képzett, sokéves auditori tapasztalattal rendelkező oktatók, illetve profi kommunikációs trénerek garantálják.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 7 nap = 56 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 1060 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A szakmai ismeretek mellett olyan, nem szakmai (soft) készségek átadása a résztvevők számára, amelyek alkalmazásával képesek lehetnek hatékony, a folyamatos fejlődést elősegítő folyamatauditok végrehajtására, fókuszba helyezve a folyamatszemléletet és a kockázatalapú megközelítést.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál, illetve beszállítóiknál folyamatauditokat folytatnak le.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Annak ismerete, hogy a VDA 6.3 követelményrendszernek milyen kapcsolata van a minőségirányítási rendszerszabványokkal (ISO 9001, IATF 16949) és egyéb VDA szabványokkal (VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4, VDA 6.5, VDA 6.7)
 • Auditálási ismeretek, amelyek kiterjednek az:
  • audit tervezésére,
  • a folyamatauditok lebonyolítására (felkészülés, helyszíni audit, értékelés, jelentéskészítés)
  • a folyamatauditok lezárására és utógondozására.
 • VDA 6.3 „P” elemeinek részletes megismerése, a kéréskatalógus értelmezése.
 • Auditorokkal szemben támasztott szakmai és nem szakmai követelmények megismerése az ISO19011 és a VDA 6.3 előírásainak figyelembevételével.
 • Auditkommunikáció
  • kérdezéstechnika
  • asszertív kommunikáció
  • érdekérvényesítés/ érveléstechnika
  • konfliktuskezelés
  • prezentációtechnika

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Vagy:

 • VDA 6.3 belső auditori bizonyítvány

Vagy:

 • Minőségügyi eszközök és módszerek (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, 8D, SWOT) jó ismerete,
 • Vonatkozó vevőspecifikus követelmények ismerete
 • Vonatkozó irányítási rendszer követelményeinek ismerete (Pl. ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.1)
 • Termék- és folyamatspecifikus ismeretek
 • Lehetőleg autóipari, gyártó vállalatnál szerzett, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, melyből legalább 1 év minőségirányítási területről származik.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

A már VDA 6.3 folyamatauditori bizonyítvánnyal rendelkező résztvevők, részvételi igazolást,VDA 6.3 folyamatauditori bizonyítvánnyal nem rendelkező résztvevők igény esetén, írásbeli vizsgát követően VDA 6.3 belső auditori bizonyítványt adunk.

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1-2. nap

 • Auditálás alapjai, auditorokkal szemben támasztott követelmények, auditori kommunikáció
 • Audittípusok
 • Auditokra, auditálásra vonatkozó szabványok
 • Audit alapelvei
 • Auditorok viselkedése az audit során – Személyiségtípusok, jellemzőik ( szituációk, szimuláció )
 • Auditori kompetenciák ( szakmai és nem szakmai )
 • Kommunikáció, asszertív kommunikáció, kérdezéstechnikák ( gyakrolattal )

Képzési tematika3-4. nap

 • Az auditfolyamat áttekintése – auditprogram, auditterv készítése, audit lefolytatása, jelentéskészítés, utánkövetés
 • Gyakorlati feladatok (auditprogram,kockázatelemzés „Teknős”módszerrel, auditterv készítése )
 • Gyakorlati feladatok – nyitó és záróértekezlet megtartása, kommunikációs technikák gyakorlása
 • Prezentáció alapjai, prezentációs módszerek ( felkészülés, technikák, verbális-non verbális készségek )
 • VDA 6.3 folyamataudit értékelési módszertana és gyakorlati feladat az értékelésre vonatkozóan
 • VDA 6.3 kérdéslista áttekintése – P folyamatelem – Sorozatgyártás
 • P2 folyamatelem feldolgozása – Projektmanagement
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása
 • P3 folyamatelem – A termék- és folyamatfejlesztés megtervezése
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása
 • P4 folyamatelem – A termék- és folyamatfejlesztés megvalósítása
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása-VDA 6.3 „P” elemeinek részletes áttekintése:

Képzési tematika5-6. nap

 • P5 folyamatelem – Beszállítómenedzsment
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása
 • P6 folyamatelem – Gyártás
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása
 • P7 folyamatelem – Vevőtámogatás, vevői elégedettség, vevőszolgálat
 • Gyakorlati feladat – Teknős diagramm, kérdések megfogalmazása
 • A P1 folyamatelem tartalma – Képességelemzés folyamata, szabályai, értékelése és az auditorokkal szemben támasztott követelmények

Képzési tematika7. nap

 • Auditgyakorlat – P2-P3-P4 Termék és folyamatfejlesztés (esettanulmány és szituációs feladatok )
 • Auditgyakorlat – P5-P6-P7 Termék és folyamatfejlesztés ( (esettanulmány és szituációs feladatok )
 • Auditgyakorlat kiértékelése
 • Auditor Akadémia zárása, visszajelzések
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés