8D

A problémamegoldás 8 diszciplínája (1 napos)
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

8D – A problémamegoldás 8 diszciplínája
(1 napos)

A program során a résztvevők megismerik az autóiparban elterjedt 8D problémamegoldó folyamatot, és az azt támogató technikákat, valamint egy 8D jelentés elkészítésének szempontjait. Az elvek elsajátítását esettanulmányok támogatják, melyeket részben az oktatóval közösen, részben 3-4 fős teamekbe szervezve a résztvevők önállóan oldanak meg.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 1 nap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 130 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

Megismerni és elsajátítani a 8D folyamat lépéseit és az egyes lépésekben alkalmazható minőségtechnikákat.

Megismerve a 8D eljárást, annak használatával, adott problémák kockázatainak azonnali kiküszöbölése, hosszú távú megszüntetése, s főként a problémák gyökér okának definiálása meghatározása, azok újbóli előfordulásának megakadályozása.

Kinek ajánljuk?

Autóiparban vagy autóipari beszállítóknál dolgozó szakemberek, akik különböző funkciókban és szinteken vezetői vagy egyéb önálló feladatokat látnak el.

Minőségirányítás, gyártástervezés, termelési, logisztikai területen dolgozó szakemberek és vezetők, belső és független konzulensek, jelenlegi, leendő vagy gyakorló auditorok.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A tanfolyam elvégzésével a résztvevők megismerik a problémamegoldó folyamatok sajátosságait és az ahhoz kapcsolódó fogalmakat, valamint a teammunka alapelveit. Megismerik és alkalmazni tudják a 8D folyamatot, illetve hatékony team tagként tudnak hozzájárulni a területüket érintő problémák megoldásához.

A résztvevők a további munkájuk során törekednek a 8D-k eredményességének fejlesztésére, mely a vevői elégedettség növekedését eredményezi.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Legalább féléves munkatapasztalat.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 10 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 15 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 10 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013 évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőnként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

 • Szeptember 29. (Péntek, Budapest)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Képzési tematika1. nap

 • A strukturált problémamegoldás alapjai    
 • A problémamegoldó folyamat lépései    
 • A team-megközelítés és a teammunka alapjai, a csapat létrehozása    
 • A probléma definiálása – van-nincs elemzés, a probléma pontos számszerű megfogalmazása    
 • Az azonnali vagy rövid távú intézkedések fogalma és jelentősége – a vevő védelme    
 • A probléma gyökérokának (root cause) azonosítása és igazolása – technikai és rendszerszintű gyökérokok, Ishikawa diagram, 5 miért módszer 
 • A végleges vagy hosszú távú helyesbítő intézkedések meghatározása    
 • Transzfer, az újraelőfordulás kiküszöbölése. A megelőzés alapelvei, módszerei.
  Lessons learned, tapasztalatok hasznosítása más folyamatban / termékben.    
 • A problémamegoldó folyamat lezárása
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés