Az új felnőttképzési törvény - főbb változások

2013. szeptember 1-jétől lép életbe a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről. Az új törvény az eddig gyakorlathoz képest néhány fontos változást tartalmaz.

A változások által érintett főbb témakörök:

  • engedély - akkreditáció
  • a felnőttképzési intézmény által kezelt adatok
  • támogatásból megvalósuló képzések szabályai

A felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető. Az eddigi program-akkreditáció és intézmény-akkreditáció megszűnik, ezeket fogja helyettesíteni az engedély. Az engedélyek kiadásánál az egyik fő cél, hogy minden intézmény megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezzen. Az engedélyeket 2013. szeptember 1-jétől lehet igényelni. A mostani rendszerben, az intézmény- és program-akkreditációval rendelkező intézmények képzéseiket 2014. augusztus 31-ig tarthatják még meg.

Az egyik legfontosabb változás, amely hallgatóinkat is érinti, hogy a 2013. szeptember 1-je után induló képzéseink résztvevőitől minden esetben kérnünk kell a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló okiratának másolatát és társadalombiztosítási azonosító jelét is az eddig is kért adatokon kívül.

21. §

(1) A felnőttképzést folytató intézmények az alábbi adatokat tartják nyilván és kezelik:

a) a képzésben résztvevő

aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,

b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő

ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,

bb) képzésbe történő felvételével,

bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével
kapcsolatosak,

c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.
(4) A felnőttképzést folytató intézmény tevékenységéről – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett.
(5) Az OKJ szerinti szakképesítések vizsgáiról, valamint az államilag elismert nyelvvizsgákról a hatóság szolgáltat adatot az OSAP szerint.
(6) A felnőttképzést folytató intézmények az (1) bekezdésben foglalt adatokat a keletkezésüktől számított öt évig tartják nyilván és kezelik.

További fontos kitétel, hogy a támogatott képzések esetén a megrendelő a képzés megrendelésekor a támogatás tényét és a támogatást nyújtó szervezet nevét közölni köteles a felnőttképzést végző intézménnyel. Az ilyen képzések előtt a hallgatók előzetes tudásmérése szintén kötelező elem lesz.

A Tequa International Kft. az ősz folyamán elindítja az engedélyeztetési eljárást, hogy minél hamarabb meg tudjon felelni a törvény összes kritériumának. Az őszi képzéseinktől kezdve mindent el fogunk követni, hogy megrendelőink és hallgatóink számára megkönnyítsük az átállást.

A törvény teljes szövegét ezen a linken olvashatják: http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/db3336c20394ede9c3b48fd22f2ef94a3cb7abbb/megtekintes

CsatolmányMéret
Tamogatas_nyilatkozat_rev0913.pdf124.74 kB