A fokozódó piaci versenyben egyre inkább döntő fontosságúvá válik a stratégiai jelentőségű értékteremtő kulcsfolyamatok kialakításának képessége. A lean eszköztára több megoldást és lehetőséget biztosít azon vállalatok számára, akik elkötelezték magukat a hatékonyság mellett és azok számára is, akik csak most ismerkednek a lean menedzsmentben rejlő lehetőségekkel.

 

A tanfolyam célja

A képzés célja megismertetni a résztvevőket a Lean módszerek alkalmazhatóságával. Mérhető és demonstrálható megtakarítások és hatékonyságjavulás a működési folyamatok egészében, a tanfolyamot sikerrel végzett személyek vezetésével. A teljes anyagáramlási rendszer – a kitermelő helytől, a gyártáson keresztül a végső fogyasztóig – folyamatának megismertetése. A résztvevők megismerik a készletelhelyezés optimális lehetőségeit, az optimális készletszintek kialakítását a készlettartási költségek és kockázatok csökkentése mellett.

 

Célcsoport

Azok a szakemberek, akik cégük folyamatos fejlődéséért felelősek, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Termelési dolgozók, csoportvezetők, műszakvezetők, termelési és műszaki vezetők, logisztikusok, folyamatmérnökök.
 • Olyan nemrégiben végzett szakemberek, akik a jövőjüket cégük termelési rendszerének fejlesztésében, ellátási láncok működtetésében képzelik el.
 • Szolgáltatások valamely területén dolgozók, akik szeretnék bővíteni ismereteiket, illetve hatékonyabban kívánják végezni tevékenységüket.
 • Továbbá olyan személyek, akik érintettek a folyamatok optimalizálásában és a hatékonyságnövelésben.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A résztvevők megismerik a lean filozófia alapismereteit és elveit, valamint a gondolkozásmód lényegét. Megismerik a TPS elemeit és jelentőségüket a rendszeren belül. Gyakorlati példákon, szimulációkon keresztül ismerik és tapasztalják meg a lean alkalmazás előnyeit.
 • Az ismeretek átadása egy játékkal megvalósított szimulációra épül, ahol a résztvevők egy nap alatt élhetik át a tradicionális szervezetből a lean szervezetbe való átmenet, sokkoló és izgalmas élményét. A játék lehetőséget nyújt az egyes lean rendszerekben alkalmazott módszerek jelentőségének megértéséhez és a résztvevők motiválásához a módszerek alkalmazása területén.

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Középfokú végzettség

 

Képzési tematika

 

 1. nap

 

LEAN Management rendszer

 • Lean Management Filozófia
 • A Lean Management és a TPS története
 • Lean versus hagyományos gyártási rendszer
 • Hozzáadott érték koncepció
 • Lean alapelvek (5 alapelv)

Lean Management célok

 • A Lean Management kapcsolata a vállalati stratégiához
 • A Lean Management előnyei

Lean Management Építő elemei

 • Húzó rendszer, JIT
 • JIDOKA, 0 hiba koncepció
 • KAIZEN
 • Dolgozók bevonása
 • Stabil Működés

JIT, Kanban

 • One piece flow
 • Kevert modellű gyártás
 • A JIT gyártás feltételrendszere
 • Gyártási és rendelési Kanban, alkalmazhatóságuk köre
 • A Kanban mennyiségek kiszámítása (példán keresztül)

Szimulációs játék – Lean gyártás versus hagyományos gyártás

 

 1. nap

 

Értékáram, Veszteségcsökkentés

Value stream mapping

 • Hozzáadott érték (VA)
 • 3 alapvető áramlás
 • Értékáramtérkép készítése
 • Értékáramtérkép elemzése
 • Jövőbeli értékáram megtervezése

Veszteségcsökkentés

 • 7 MUDA
 • Veszteségcsökkentési módszerek
 • 3MU
 • Spagetti diagram
 • Kaizen workshopok

Anyagfolyam optimalizálás

 • PQ- PR elemzés
 • Cella rendszerű gyártás
 • Cellatervezés elemei

Heijunka – termelés kiegyensúlyozás

 • Takt idő
 • Sorkiegyensúlyozás
 • 5W 1 H módszer

Lean Management esettanulmány

 

 1. nap

 

Lean Management alapok

5S módszer

 • 5S lépései
 • Az 5S módszer bevezetése

Szabványok, Sztenderdek

 • A szabványok szerepe
 • A szabványok típusai
 • Szabványosított munka elemei

Vizuális menedzsment

 • Vizuális menedzsment szerepe
 • Információ struktúrák,
 • Vizuális menedzsment példák

Dolgozók bevonása

 • Dolgozó a középpontban elv
 • Javaslati rendszer

GEMBA KAIZEN

 • 5 GEN
 • Gemba Kaizen megközelítés

 

 1. nap

 

Folyamatos áramlás -, JIT -, Kanban rendszer

 • A JIT célja, definíciója és összetevői
 • A készletek, az anyagáramlás és az átfutási idők összefüggése
 • Ütemidőre termelés
 • Toló – húzó rendszerek
 • Szupermarketek, Kanban rendszer, Kanban típusok
 • FIFO (szekvenciális) pull

Kanban rendszer

 • A Kanban elvei és típusai
 • Folyamaton belüli Kanban és megvalósítási módjai
 • Kanban mennyiségek számítása – szupermarket méretezés
 • Jelző Kanban (háromszög Kanban, minta szerinti termelés, tétel készítő tábla)
 • Kiterjesztés a teljes gyárra
 • Reagálás a változó vevői igényekre

Logisztika és anyagtárolás

 • A részegységek nyilvántartása, elhelyezése (piacterek)
 • Belső (Mizusumashi) logisztika: útvonaltervezés, munkastandardizálás

 

 1. nap

 

Lean Management a gépeken

SMED

 • SMED előkészítése
 • Külső belső idők azonosítása
 • Átállási idő csökkentése

TPM

 • A TPM 5 alappillére
 • A gépkihasználtsággal kapcsolatos veszteség mérése (OEE)
 • Öntevékeny karbantartás menedzsment
 • TPM bevezetése

 

 1. nap

 

Minőség módszertan és kapcsolódó technikák a 0 hiba koncepcióért

 • „Elsőre jót” minőség elve
 • 0 hiba koncepció
 • JIDOKA
 • 5 Miért?
 • Hibamegelőzés (FMEA, 8D)
 • Hibafeltárás (TQC, ellenőrzés)
 • A3 módszer
 • Hibajelzés (Andon)
 • Hibamegszüntetés, POKA-YOKE

 

 1. nap

 

LEAN bevezetés projektmenedzsmentje

A LEAN bevezetés lépései

 • A Lean bevezetés változás és projektmenedzsmentje
 • A Lean Management bevezetésének alapvető feltételei
 • Bevezetés kritikus sikertényezői, kockázatok

 

Lean bevezetési program

 

Vizsga, pilot projekt prezentáció

 

Képzés időtartama: 7 nap = 56 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése, valamint pilot projekt prezentációja.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 1029 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.