A tanfolyam rövid leírása

Manapság a legtöbb cégnél találkozhatunk projekten alapuló munkamenettel. Ennek ellenére sok esetben nagy bizonytalanság övezi e területet, hiszen a hagyományos munkarendhez képest egészen más szemléletet kíván egy projekt megvalósítása. A tanfolyam során lehetőségük nyílik a projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek megismerésére, és a résztvevők elsajátíthatják a projektek átgondolt tervezéséhez, szervezéséhez és megvalósításához szükséges ismereteket.

 

Kiknek ajánljuk

Frissen kinevezett projektvezetők, akik most ismerkednek a projektekkel, akiknek alapvető tudásra van szükségük a projekt jelentéséről, fogalmairól és technikáiról.

Azok a vezetők, akik a cégükön belül a projektek támogatását, szervezeti megvalósítását irányítják.

Projektmunkatársak, akik szeretnének átfogó képet kapni a projektek működéséről, a projektvezetés alapvető kérdéseiről. Induló projektek esetében a leendő projektteam tagjainak. A tréning a projektmenedzsment kulcsterületeire vonatkozó intenzív bevezetést nyújt azon projektvezetőknek és projektmunkatársaknak, akik a projektmenedzsment egyik legelterjedtebb eszközére és az Ms Project felhasználói alkalmazására vonatkozóan szeretnék bővíteni tudásukat.

 

Oktatási modulok

 1. Bevezetés
 • A projekt fogalma, alapdefiníciók.
 • A projekttevékenység elkülönítése a rutintevékenységektől.
 • Projektindítás feladatai.
 • A jó projektdefiniálás problematikája.
 • A célmeghatározás nehézsége és az eléréséhez szükséges erőforrások meghatározása.
 • A projekt nagyvonalú gazdaságossági vizsgálata. Megtérülési elemzések.
 • A projektmenedzsment feladata.
 • Projekt előkészítése
 1. A szervezet feladatai és megoldásaik
 • A projektteam beillesztése a vállalati hierarchiába.
 • Hogyan érhetünk el hatékony együttműködést a projektben érintett szervezeti egységek között?
 • A beillesztés leggyakoribb problémái és megoldásuk.
 • Kommunikációs problémák legyőzése mind a projektteamen belül, mind pedig a team és a szervezet kapcsolatában.
 1. A projektteam felépítése
 • A projektmenedzser feladatai.
 • Mik a projektmenedzser legfontosabb feladatai?
 • A projektteam feladatai.
 • Miben azonos és miben tér el a projektteam feladata a projekt vezetőjének feladataitól? Hogyan tudja eredményesen végezni a munkáját a projektteam?
 • A hatékony projektteam kialakításának leggyakoribb módszerei; ezek előnyei és hátrányai.
 • Hogyan alakítsunk ki hatékonyan működő, projektorientált team(ek)et? Hogyan függ a team kialakítása az elvégzendő projekttől? Milyen lehetőségek vannak erre?
 • Projekt megtervezése
 1. Projekttervezés I. vállalati példák
 • A projekttervezés lépései, módszertana.
 • Konkrét projekttervezési eszközök alkalmazása vállalati példákon.
 • A projektfázisok kialakítása és jelentősége.
 • Hogyan alakítsuk ki saját (vállalati) projektjeink fázisait, és mi legyen ezek eredménye?
 1. Projekttervezés II. Dokumentáció, Határidők, Projektköltség
 • Projektdokumentáció.
 • Miért fontos a jó projektdokumentáció?
 • Hatékony dokumentáció, adminisztráció.
 • Mi a projektirányítási kézikönyv szerepe?
 • Logikai kapcsolatok feltárása.
 • Hogyan tudjuk a tevékenységek közötti logikai kapcsolatokat feltárni? Mire kell vigyázni eközben, mik a lehetséges hibák és hogy tudjuk elkerülni azokat?
 • Határidők meghatározása.
 • Határidők meghatározása hálóterv és vonalas ütemterv segítségével.
 • Milyen információt ad az egyik és milyet a másik? Hogyan és miért használjuk őket egyszerre? Mire jó és mire nem egy projektmenedzsment szoftver?
 • A projekt költségeinek meghatározása.
 • Az erőforrás felhasználásától függő költségek összegyűjtése.
 • Személyi költségek.
 • Projekt állandó költségei (adminisztráció, stb.).
 • Külső partnereknek fizetendő költségek.
 • A projekt költségstruktúrájának költséghelyekre történő bontása.
 • Költséghelyek kialakítása.
 • Költségek elszámoló kulcsainak meghatározása.
 1. Projekttervezés III. Erőforrás-allokáció, Kockázatelemzés
 • Erőforrás-allokáció.
 • Hogyan lehet a rendelkezésre álló erőforrásokat optimálisan kihasználni? Mik a leggyakoribb veszélyek?
 • Kockázatelemzés, kockázatkezelés.
 • Hogyan lehet felmérni a projekt kockázatát? Hogyan lehet biztosítani a projekt sikerét gyakran változó körülmények között?
 • Lehetséges módosítások.
 • Hogyan érjük el, hogy a szükséges módosítások ne káoszt szüljenek, hanem a projekt sikeréhez járuljanak hozzá?
 • Projekt megvalósítása
 1. Projekt megvalósítása
 • Nyomonkövetés.
 • Mik a projekt nyomon követésének legfontosabb módszerei? Hogyan érvényesülhet a kivételek alapján történő vezetés szemlélete a projektmenedzsmentben?
 • Controlling-módszerek.
 • Mik a leggyakrabban alkalmazott hatékony ellenőrzési módszerek?
 • Változások kezelése.
 • Miért fontos a változások hatékony kezelése? Milyen módszerek alkalmazhatók itt?
 • Eltérések elemzése.
 • Hogyan lehet a különböző terv-tény eltéréseket elemezni, hogy kiszűrjük a tervezési hibákat, illetve a körülmények megváltozásából eredő eltéréseket?
 • Várható költségtúllépés időbeni felismerése, mértékének csökkentése.
 • Projekt lezárása
 1. Projekt lezárása
 • Értékelés.
 • A projekt értékelésének fontossága és menete. A projekt elemzésének szempontjai. Főbb tanulságok levonása mind technikai, mind humán szempontból. A következő projekthez felhasználható adatok összegyűjtése és csoportosítása.
 • Archiválás.
 • A projekt összes dokumentációjának biztonságos megőrzése esetleges későbbi elemzésekhez.

Gyakorlati rész

A tréning 2. részében az MS Project szoftver segítségével fogunk dolgozni, mely laptopokra telepítve a csoport(ok) rendelkezésére fog állni.

Microsoft Project felhasználóknak

 • Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak, alaplépések
 • Elemzési technikák, tervezési szabályok
 • A tevékenységek és az időütemezés kapcsolata
 • A tervezés folyamata, időtervezés (naptárak), feladattervezés
 • Tevékenységek felvétele és strukturálása, mérföldkőtervezés
 • Logikai függőségek, utak, korlátok, határidők
 • Erőforrás-tervezés, erőforrás-ütemezés, egyéb erőforrás-kezelési képességek
 • Költségtervezés, költségkezelés, beépített költségkezelés, egyéni költségkezelés
 • Nyomon követés, a projekt előrehaladásának vizsgálata
 • Gyakorló feladatok, az ütemezés fortélyai
 • Tevékenységek összekapcsolása a projectalkalmazásban

 

Időtartam

6 nap

 

Ár

895 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)

 

Előfeltétel

Projektmanagement ismeretek