A tanfolyam az egyik legismertebb projekttervezést támogató szoftver – az MS PROJECT – funkcióinak és használatának megismertetéséről

szól. A projektek tervezésénél a leggyakoribb probléma, hogy a határidők, részhatáridők tervezése a komplex folyamatok miatt átláthatatlan, többnyire rendkívül pontatlan, és/vagy betarthatatlan számokat eredményez. Ezenkívül az erőforrások hozzárendelése és optimalizálása is többnyire sikertelen, valamint a projekt költségeinek a pontos tervezése és nyomon követése sem megoldott. Képzésünk a Microsoft MS Project szoftverének különböző verziói (2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003) segítségével készíti fel a résztvevőket a projekttervezés hatékony támogatására.

 

A tanfolyam célja

Az MS Project szoftver alapfunkcióinak készség szintű használata, azaz segítségével egy tetszőleges projekt megtervezése idő-, költség-, és erőforrásigény szerint.

 

Célcsoport

Projektmenedzserek, projektasszisztensek, és minden olyan szakember, aki a projektek tervezési és nyomon követési feladatait egyszerűbbé és kényelmesebbé akarja tenni.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A projekt folyamatában történő gondolkodásmód
 • Egyensúlyérzék kialakulása a projekt részletezettség szintjein (mit kell nagyon részletesen, és mit elég nagyvonalúan megtervezni)
 • Változ(tat)ás hatásának gyors felismerése a projekt fő kritériumaira (cél, idő, költség)
 • Tudatosabb és magabiztosabb menedzselése a projektnek
 • A projekt hatékonyabb képviselete mind a menedzsment, mind a vevő felé

 

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Microsoft szoftverek (Word, Excel) alapfokú ismerete és használata

 

Képzési tematika

 1. nap
 • MS Project szoftver kezelése – az átfutási idő meghatározása
 • Az MS PROJECT struktúrája, felépítése, menürendszere
 • Az MS PROJECT aktuális projektre vonatkozó beállításai
 • Az alapnaptár különböző beállításai pl. nem alapértelmezett munkaidő, ünnepnapok, szabadnap – munkanap cseréje
 • Tevékenységkapcsolatok megadása
 • Ütemezés
 • Az MS PROJECT vizualizálási lehetőségei
 1. nap
 • MS Project szoftver kezelése – az erőforrások tervezése
 • Erőforrástípusok sajátosságai úgymint munka, anyag és költség típusú erőforrások és ezek jellemző beállítható tulajdonságai
 • A túlterhelt erőforrások kimutatása a szoftver segítségével
 • Ütemezési lehetőségek áttekintése úgymint az időkorlátos vagy az erőforrás korlátos allokálás a szoftver segítségével
 • Projektcontrolling – Változásmenedzsment

 

 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése és gyakorlati feladat elkészítése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 260 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.