A Sigma Black Belt-tel rendelkező szakemberek értik és át tudják adni mások számára a Six Sigma filozófiáját és alapelveit, beleértve a támogató rendszereket és eszközöket. Ezen szakembereknek csapatot kell vezetniük, meg kell érteniük a csapat dinamikáját, és hozzá kell rendelniük a csapattagok szerepét és felelősségét.
A fekete övesek összefüggéseiben értik a definíció, mérés, elemzés, fejlesztés és szabályozás (DMAIC) modell minden aspektusát, a Six Sigma alapelveivel összhangban. Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a Lean vállalati koncepciókról, képesek azonosítani a nem hozzáadott értéket képviselő elemeket és tevékenységeket, és képesek speciális eszközöket használni.

 

A tanfolyam célja

A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik a tréningen tanult ismeretek alapján képesek megtalálni az üzleti eredményeket leginkább támogató lehetőségeket, képesek a lehetőségeket projektté formálni, ezeket mentorálni és/vagy levezetni.

 

Célcsoport

Szakemberek, középvezetők műszaki, szolgáltatási és gazdasági területeken.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Six Sigma projektmenedzsment
 • Six Sigma eszközhasználat
 • Üzleti gondolkodás
 • Emberek motiválása

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Six Sigma Green Belt végzettség
 • Legalább felsőfokú végzettség
 • Legalább 5 éves munkahelyi tapasztalat

 

Speciális feltételek

Telepített Minitab saját laptopra

 

Képzési tematika

 • Projektmenedzsment, saját projekt kiválasztása – Projektszervezés, a projekt felépítése, lépéseinek definiálása, statisztikák, a projekt irányítása, nyomon követés (8 OE)
 • Siker tényezők, Folyamattérkép, Stakeholder analízis, Projekt Chart (8OE)
 • Kommunikációs tréning (8OE)
 • Mérés, Ishikawa-diagram (8OE)
 • MiniTab technikák, Mintanagyság (8OE)
 • Adatgyűjtési terv, Analízis (8OE)
 • MSA alapok, Folyamatképesség, Hipotézis vizsgálat, Khí-négyzet próba (8OE)
 • Eloszlás-típusok, Költség-Haszon elemzés, nem paraméteres statisztikai vizsgálatok, Korreláció/Regresszió számítás (CoRe) (8OE)
 • Fejlesztés, kockázatértékelés, DoE, Ellenőrzési terv (Control plan), (6OE)
 • Vizsga (írásbeli a tanfolyam utolsó napján + saját projekt prezentáció közös megegyezéssel kijelölt napon.)

 

Képzés időtartama:

9 nap = 72 OE + 1 vizsganap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. A tanfolyamot és az írásbeli vizsgát követően Six Sigma projektfeladat végrehajtása teammunkában, a projekt lefutásának és eredményeinek prezentálása.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 1190 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.