A tanfolyam rövid leírása

A beszerzésnek, mint vállalati funkciónak az a feladata, hogy a termelés igényeinek megfelelően felkutassa és beszerezze a felhasználandó anyagokat, félkész és késztermékeket és az ezekhez kapcsolódó információkat. A beszerzés feladata tehát nem más, mint a vállalat tevékenységének elvégzéséhez szükséges valamennyi input megszerzése a vállalat stratégiai céljainak megfelelően. A készletezés és raktározás a teljes anyagáramlási – a kitermelő helytől, a gyártáson keresztül a végső fogyasztóig terjedő – rendszer része.  Azonban nem mindegy, hogy ebben a rendszerben ki viseli a készletezés – raktározás költségét és kockázatát, milyen nagyságú és értékű készletet kel kezelni és raktározni.  A magas készletszintek csökkentik a vállalat likviditási erejét, növelik a termék költségeit. Az alacsony készletszintek viszont magukban hordozzák az áruhiány kockázatát, ezáltal a termelés leállását, előidézve a vevői igény késedelmes kielégítését.

A képzés során a résztvevők megismerik a beszerzési stratégiákat, meg tanulják alkalmazni az optimális készletszint meghatározásához használatos módszereket. Megismerik a beszállítók kiválasztásának és értékelésének hatékony folyamatát, valamint az áru elhelyezés legoptimálisabb, leggazdaságosabb lehetőségeit. A megismert technikák és módszerek lehetővé teszik a készletszintek optimális meghatározását, a készlettartási költségek minimalizálását.

Ár

194 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)

 

Kiknek ajánljuk

 

Mindazoknak a szakembereknek, akik napi szinten kezelnek készleteket vagy raktárban dolgoznak, készletezési és raktározási ismereteiket szeretnék rendszerezni, frissíteni.

 

Oktatási modulok

 • A logisztikai rendszerek jellemzése, főbb csoportjai
 • Vállalati logisztikai rendszerek

A beszerzés feladatai a vállalati ellátási láncban

 • A beszerzés feladata, célja
 • Helye a vállalat szervezetén belül
 • Aktualitások
 • A globalizáció hatása

A beszerzés és készletezés kapcsolata

 • Készletek értelmezése, általános fogalmak
 • Készletezési modellek
 • A készletezés költségei
 • A készletgazdálkodás elemzése

Beszerzési stratégiák

 • Stratégiai tényezők
 • „Make or buy”
 • Outsourcing
 • Beszerzési modellek, stratégiák
  • Egyedi beszerzés
  • Készletfeltöltés
  • Szinkron beszerzés

Beszerzés menedzsment

 • Termelésmenedzsment – termelési rendszerek
 • Beszerzés folyamata
 • Beszerzési portfólió
 • Beszerzés helye az SCM rendszerében

Beszállítói menedzsment

 • Beszerzési piac kelkutatása
 • Beszállítók minősítése, kiválasztása
 • Beszállító értékelési módszerek
 • Áruszállítási rendszerek
 • INCOTERMS
 • Csomagolás jelentősége és szerepe a beszerzésben
 • Kapcsolatmenedzsment

Beszerzési Controlling

 • A beszerzés folyamatának kontrol pontjai, mutatószámok
 • Teljesítménymérési módszerek
 • Tervezés, lekérdezés, elemzés a vállalatirányítási rendszerben
 • Elemzések és kimutatások
 • Beszerzői jelentéskészítés, „reporting”

Készletgazdálkodás,- Raktározás

Készletezés

 • Készletek értelmezése, általános fogalmak
 • Jellegzetes készletezési modellek
 • A készletezés költségei
 • A készletgazdálkodás elemzése
  • ABC analízis
  • XYZ elemzés

Készletezés funkciója a logisztikában

 • Beszerzés és készletgazdálkodás kapcsolata
 • Készletgazdálkodás és a termelés kapcsolata

Raktározás

 • Raktározási folyamatok és rendszerek
 • Raktári anyagmozgatás, anyagáramlás
 • Komissiózási rendszerek, stratégiák
 • Raktári folyamatok irányítása
 • Termék és rakományazonosító rendszerek
 • Csomagolás, egységrakomány képzés

Just In Time elvű anyagellátás

 • A JIT koncepció alapelvei, fő elemei
 • A JIT és a hagyományos rendszer összehasonlítása
 • JIT elvű anyagellátás és megvalósítása
 • Kanban

Készletezési megoldások

 • Cross – Docking
 • Continous Replenishment
 • VMI, Co-VMI
 • Konszignációs raktárak
 • Elektronikus kereskedelem

 

Időtartam

1 nap

Előfeltétel

Nincs

Kapcsolódó képzések

Autóipari minőségtechnikák / Core Tools

Autóipari tanácsadó

Excel üzleti intelligencia kialakítása tanfolyam

 1. Lean Alapok blokk
 2. Gép- és Minőségfejlesztés blokk

III. Logisztika – Just In Time blokk

 1. Menedzsment blokk