Lean az ellátási láncban (Lean SCM)

Tévhit, hogy a lean csak a gyártásban alkalmazható. Ez így nem igaz. A lean minden vállalatnál és minden folyamatra alkalmazható. Nem egyfajta taktika vagy költségcsökkentő program, hanem egy szemléletmód az egész szervezet számára. Ezért elsősorban arra a kérdésre keressük a választ; „Miként alkalmazható a lean az ellátási láncban?” A képzés elsődleges célja a lean és az ellátási lánc menedzsment összekapcsolása. Fő témája a rendszerszemlélet, amely során megismerjük, hogy a „húzó elv és az egydarabos áramlás” alkalmazása miként vezet az ellátási lánc „összköltségének” csökkenéséhez, valamint miként lehet a lean elveket és a veszteségek csökkentését az ellátási lánc funkcióihoz csatolni.

A képzést lean bevezetési projektek gyakorlati példáira, tapasztalataira építettük. A három nap programja az elmélet mellett gyakorlati feladatok megoldásából, szimulációkból, példák elemzéséből, esettanulmányok megismeréséből áll, továbbá lehetőséget nyújt a felmerülő kérdések megbeszélésére, véleménycserére is.

 

A képzés célja:

A képzés célja a Lean módszertan bemutatása, a mögöttes alapelvek megértése és a használandó eszköztár megismertetése, ami segítheti a vállalatot abban, hogy a folyamatos fejlődés kultúrája kialakulhasson és működhessen. Célunk, hogy a résztvevők olyan átfogó ismereteket kapjanak, melyek segítségével képesek lesznek lean környezetben aktívan dolgozni, a bevezetést követően fejleszteni folyamataikat, embereiket, szervezetüket a problémák azonosításával, gyökérokok feltárásával és megoldásával egészen a bevezetésig és utókövetésig.

 

Kiknek ajánljuk?

Logisztikai menedzsereknek, ellátási lánc vezetőknek, raktárvezetőknek, lean menedzsereknek, felső vezetőknek.

Lean gyártóvállalatoknak és azok beszállítóinak, továbbá mindazon gyártóvállalatok számára, amelyek készek átlépni falaikat és a lean elveket használva összekötni vállalatukat a beszállítói bázisukkal.

 

A képzés tematikája:

 1. nap
 • Vevőközpontúság, a Vevő hangja (Voice of the Customer)
 • Egyszer volt -hol nem volt: a lean története (PDCA, Deming, Ford, Toyota, Womack)
 • Lean alapelvek (5 alapelv)
 • Az érték fogalma, hozzáadott érték szemlélet
 • Veszteségforrások meghatározása
 • Mi a lean és mi nem lean?
 • Lean működési stratégia (irányelvek, módszerek, eszközök)
 • Szimulációs játék a tanultak alkalmazásával
 1. nap
 • A lean környezetben használatos idődefiníciók fontossága, számítása és mérése (pl. ütemidő, ciklusidő, átfutási idő)
 • Folyamattérképezési alapok
 • Értékfolyamat térképezés – Ellátási lánc jelen állapot
 • A jövőállapot kialakítása és a fejlesztési stratégia kidolgozása, esettanulmányon keresztül
 1. nap
 • A toló és húzó rendszerek ismertetése, összehasonlítása
 • A folyamatos áramlás és a húzó elv alkalmazása
 • Napi teljesítményelemző tábla kialakítása és alkalmazása, mint a fejlesztés alapja
 • A munka lebontása munkaelemekre, azok idejének meghatározása, a munka kiegyensúlyozása és standard munka kialakítása
 • A Just-In-Time rendszer kialakítása és működtetése, a Heijunka, a teljes körű alkatrész-nyilvántartás szerepe
 • A folyamatok ellátásához kapcsolódó fogalmak, elvek – Kanban, FIFO, Supermarket
 1. nap
 • Lean értékesítési logisztika
 • Szupermarket – Toló Húzó Kanban
 • Kiszállítás – árubeérkezés – raktárkezelés
 • Anyag és alkatrészrendelés
 • Lean beszerzési logisztika
 • Lean beszállítói menedzsment és együttműködés

 

Ár

194 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)

 

Időtartam

1 nap

 

Előfeltétel

Nincs