1. Szervezési információk

Képzés ajánlott időtartama: 1-3 nap

Ajánlott csoportlétszám: 4-12 fő

 

  1. A program céljai
  • Ez a tréning elsősorban a vezetői (manager és leader) feladatok, felelősségek és kompetenciák tudatosítását segíti.
  • Alapvető ismereteket és eszközöket nyújt a munkatársak vezetéséhez, fejlesztéséhez.
  • Valamint visszajelzést biztosít a személyes vezetői készségekről, erősségekről és fejlesztendő területekről.

 

  1. A program témái

Tapasztalati alapok

  • Munkánk a szimbólumok nyelvén – közös alapok megteremtése a tréning elején.
  • Interaktív beszélgetés: kultúránk, munkánk, légkör, feladatok, érzéseink.
  • Munkánk szépségei kontra nehéz helyzetek.
  • Teljesítmény-kultúra hatása, következményei.
  • Döntésekkel járó felelősség – és az ebből fakadó nehéz helyzetek.

 

Vezetői szerepben –

  • miben más egy vezető, mint egy átlagos munkatárs
  • mit vár el tőlünk, vezetőktől a cég
  • mi az, amire nekünk, vezetőknek szükségünk van
  • hogyan látjuk a vezetői csapatot és saját helyünket ebben a csapatban
  • Énállapot-profil: eddigi munkahelyi kommunikációs mintánk meghatározása és értékelése.

 

A vezető

A vezetői személyiség

  • A vezetői személyiség erőforrásai és autonómiája
  • Önirányítás, autoritás és felelősségvállalás
  • Belső értékek, hozzáállás
  • Vezetői önismeret és szervezeti követelmények
  • Vezetői viselkedésjegyek és hatásuk a munkatársakra
  • Az ideális vezető – képességek, viselkedés, értékrend, beállítottság
  • Az ideális vezetés alapelvei
  • Az ideális vezető feladatai
  • A probléma- és a megoldás-orientált vezetés különbségei

 

Vezetési stílusok és attitűd

  • A munkatársak támogatása és a bizalom megteremtése
  • A munkatársak motiválása és a szervezeti identitás erősítése
  • A közös tanulás előfeltételei
  • A csapatfejlődés fázisai és az ehhez rendelt vezetői stratégiák
  • A csapatteljesítmény fokozatai
  • Csoportos döntéshozatali technikák és probléma-megoldási módszerek
  • A munkatársak érettsége és az ehhez illő vezetési stílus közötti kölcsönhatás (Blanchard-féle „Szituatív Vezetési Stílus Modell”)

 

A vezetői szerep sajátosságai – megváltozott határok, nagyobb felelősség, új kommunikáció

  • Vezetői olló
  • Vezetővé válás folyamata
  • Vezetői feladatok és azok súlyozása

 

A vezető eszköztára –

  • Vezetői kommunikáció és annak nehézségei
  • A vezetői időgazdálkodás alapjai (célhierarchiák kezelése, maximalizmus kezelése, önirányítottság, döntések és azok utánkövetése, rövid- és hosszú távú feladatok tervezése, priorizálás)

 

A vezetői kommunikáció alapjai

  • Határtartás, „nem”-ek kezelése
  • A vezetői visszajelzés, mint a célelérés hatékony eszköze
  • Visszajelzés technikája
  • Az asszertív vezetői kommunikáció elemei

 

Vezetői kommunikációs technikák gyakorlása

 

A vezető csapata

  • A csapat fejlődési stádiumai
  • Csoport és csapat különbségei
  • Vezető feladatai a csapat egyes fejlődési szakaszaiban
  • Vezetési stílusok (autoriter, demokratikus, laissez-faire)
  • Szituatív vezetési stílusok
  • Változások kezelése a csapatban
  • Ellenállások kezelése a csapatban