Szervezési információk

Képzés ajánlott időtartama: 1-3 nap

Ajánlott csoportlétszám: 4-12 fő

 

A program céljai

 • Ez a tréning elsősorban a vezetői (manager és leader) feladatok, felelősségek és kompetenciák tudatosítását segíti.
 • Alapvető ismereteket és eszközöket nyújt a munkatársak vezetéséhez, fejlesztéséhez.
 • Valamint visszajelzést biztosít a személyes vezetői készségekről, erősségekről és fejlesztendő területekről.

A program témái

Tapasztalati alapok

 • Munkánk a szimbólumok nyelvén – közös alapok megteremtése a tréning elején.
 • Interaktív beszélgetés: kultúránk, munkánk, légkör, feladatok, érzéseink.
 • Munkánk szépségei kontra nehéz helyzetek.
 • Teljesítmény-kultúra hatása, következményei.
 • Döntésekkel járó felelősség – és az ebből fakadó nehéz helyzetek.

 

Vezetői szerepben –

 • miben más egy vezető, mint egy átlagos munkatárs
 • mit vár el tőlünk, vezetőktől a cég
 • mi az, amire nekünk, vezetőknek szükségünk van
 • hogyan látjuk a vezetői csapatot és saját helyünket ebben a csapatban
 • Énállapot-profil: eddigi munkahelyi kommunikációs mintánk meghatározása és értékelése.

 

A vezető

A vezetői személyiség

 • A vezetői személyiség erőforrásai és autonómiája
 • Önirányítás, autoritás és felelősségvállalás
 • Belső értékek, hozzáállás
 • Vezetői önismeret és szervezeti követelmények
 • Vezetői viselkedésjegyek és hatásuk a munkatársakra
 • Az ideális vezető – képességek, viselkedés, értékrend, beállítottság
 • Az ideális vezetés alapelvei
 • Az ideális vezető feladatai
 • A probléma- és a megoldás-orientált vezetés különbségei

 

Vezetési stílusok és attitűd

 • A munkatársak támogatása és a bizalom megteremtése
 • A munkatársak motiválása és a szervezeti identitás erősítése
 • A közös tanulás előfeltételei
 • A csapatfejlődés fázisai és az ehhez rendelt vezetői stratégiák
 • A csapatteljesítmény fokozatai
 • Csoportos döntéshozatali technikák és probléma-megoldási módszerek
 • A munkatársak érettsége és az ehhez illő vezetési stílus közötti kölcsönhatás (Blanchard-féle „Szituatív Vezetési Stílus Modell”)

 

A vezetői szerep sajátosságai – megváltozott határok, nagyobb felelősség, új kommunikáció

 • Vezetői olló
 • Vezetővé válás folyamata
 • Vezetői feladatok és azok súlyozása

 

A vezető eszköztára –

 • Vezetői kommunikáció és annak nehézségei
 • A vezetői időgazdálkodás alapjai (célhierarchiák kezelése, maximalizmus kezelése, önirányítottság, döntések és azok utánkövetése, rövid- és hosszú távú feladatok tervezése, priorizálás)

 

A vezetői kommunikáció alapjai

 • Határtartás, „nem”-ek kezelése
 • A vezetői visszajelzés, mint a célelérés hatékony eszköze
 • Visszajelzés technikája
 • Az asszertív vezetői kommunikáció elemei

 

Vezetői kommunikációs technikák gyakorlása

 

A vezető csapata

 • A csapat fejlődési stádiumai
 • Csoport és csapat különbségei
 • Vezető feladatai a csapat egyes fejlődési szakaszaiban
 • Vezetési stílusok (autoriter, demokratikus, laissez-faire)
 • Szituatív vezetési stílusok
 • Változások kezelése a csapatban
 • Ellenállások kezelése a csapatban