A tanfolyam célja

Azoknak a legfontosabb ismereteknek az elsajátítása és az alkalmazásukhoz szükséges készségek fejlesztése, amelyek elősegítik

 • a szükséges és indokolt változtatások időben történő felismerését,
 • a változtatási projektek előkészítését,
 • a változtatási folyamat megtervezését, elfogadtatását és megvalósítását,
 • a megvalósítás során jelentkező csapdahelyzetek elkerülését, az abban résztvevők ösztönzését,
 • a változtatással járó konfliktusok kezelését,
 • a változtatással kapcsolatos pozitív beállítódások és az elért eredmények megszilárdítását.

A résztvevők a tréning eredményeként:

 • képesek lesznek időben felismerni, hogy mikor és miért szükséges változtatásokat kezdeményezni,
 • fel tudják mérni, hogy miként biztosíthatók a sikeres változtatáshoz szükséges helyi feltételek,
 • tisztában lesznek a változtatási szándékok megfogalmazásának tartalmi és formai követelményeivel,
 • felkészülten fognak szembenézni a várható akadályokkal, s eredményesebben fogják azokat kezelni,
 • a szervezetben elfoglalt helyüknek megfelelően, képesek lesznek kidolgozni és menedzselni változtatási projekteket, szervezeti átalakulásokat, illetve támogatóan részt venni azok megvalósításában

 

Oktatási modulok

A változásmenedzsent elmélete

 • A változtatás és a menedzsment kapcsolata
 • A változtatás sikerének kritériumai
 • A sikeres változtatás feltételei
 • A változtatás lélektani szakaszai és erőtere
 • A szervezeti kongruencia és a változtatás összefüggései
 • Menedzsment koncepciók és a változás

Változásmenedzsment a gyakorlatban

 • A változtatás szereplői
 • A változtatás tervezése: jövőkép és status quo
 • Az elfogadtatás eszközei
 • Az ellenállás kezelése
 • A változásmenedzselés szintjei
 • A változások irányításának szakaszai (Kotter nyomán)
 • A változások irányításával összefüggő kommunikációs feladatok
 • Benchmarking
 • A szervezeti kultúra átalakítása

Alkalmazott módszerek:

 • interaktív témafeldolgozás
 • szituációs- és szerepgyakorlatok
 • esetfeldolgozások, prezentációk
 • akciótervek készítése

Időtartam

a tervezett változtatási igényektől függően 2 vagy 3 nap