1. Szervezési információk

 Képzés ajánlott időtartama: 1-3 nap

Ajánlott csoportlétszám: 4-12 fő

Felkészülés: A program előkészítése során határozzuk meg

 

 1. A program céljai
 • Tárgyalások folyamatának megismerése, egyenrangú partnerként vezetni a tárgyalásokat úgy, hogy elérjük a kitűzött célt.
 • Meggyőző kommunikáció fejlesztése telefonon és személyesen.
 • Hatékony, gyakorlati sales-kommunikációs technikák, ötletek, tippek megismerése.
 • Személyes visszajelzések és fejlesztés.
 • Értékesítési prezentációk és ügyfélkapcsolat kihívásai – növekvő verseny mellett
 • Ellenállások (nyílt és rejtett) kezelése és tudatos irányítása
 • Termék-specifikus érvstruktúrák fejlesztése – értékesítői lehetőségek bővítése
 • Értékesítés-technika tartalmi és kapcsolati elemeinek a fejlesztése

 

 • A tréning után a résztvevők:

Tudatosan tervezik és vezetik hideghívásaikat és tárgyalásaikat.

Figyelnek a partnerre.

Eredménnyel állnak fel a tárgyalóasztaltól.

 

 1. A program témái

Tárgyalástechnikai tréningen a hosszú távú együttműködést támogató, nyerő-nyerő eredményre törekvő tárgyalásokkal foglalkozunk. Tapasztalatunk szerint a strukturált felkészülés és tárgyalásvezetés (beleértve a hideghívásokat is) jelentősen növeli az eredményességet.

 

Középpontba helyezzük:

 • A tárgyalásra történő felkészülés fontosságát
 • Nyerő-nyerő helyzet létrehozását
 • Partnerre történő aktív figyelmet
 • Érvelést
 • Tárgyalás lezárását

 

 

A sikeres ügyfélkezelés technikái

 • Az ügyféllel való kommunikáció sikertényezői (kapcsolattartás, figyelem, nehéz helyzetek kezelése)
 • Általános illemtan.
 • Megjelenés, az első benyomás fontossága személyesen és telefonon.
 • Amikor már ismernek – Hosszú távú kapcsolat ápolása az ügyfelekkel.
 • Ügyféltípusok és eltérő kezelésük.

 

Ügyfélkommunikáció telefonon keresztül

 • Miben különbözik a telefonos és a személyes kommunikáció?
 • Telefonos kommunikációs technikák
 • Hangunk használata (vizuális csatorna hiányának ellensúlyozása)
 • Beszélgetés helyes stílusa
 • Struktúra a beszélgetésben (A kapcsolatfelvételtől az elbúcsúzásig. Meggyőzés és aktív megszólítás. Mágikus 3-as, azaz az ügyfél tudatos irányítása)
 • A határok tartása, az Önmenedzsment alapjai – mint az értékesítő munka sikerességének alapfeltétele.

 

A személyes tárgyalás folyamata

 • A vevő megszerzésének lépései – előkészítés, tárgyalás, elemzés, kapcsolattartás.
 • Tárgyalás fogalma és szakaszai. Az értékesítés mérföldkövei
 • Felkészülés az értékesítési beszélgetésre
 • Kapcsolatteremtés, a kapcsolat felépítése
 • A beszédpartner típusa és a személyre szabott bánásmód
 • A vevő szükségletei és vásárlási motivációi
 • Információszerzés, kérdezési technikák
 • Az igényébresztés stratégiája
 • Kérdések és aktív figyelem.
 • Kérdések fajtái és jelentőségük (Az ügyfélirányítás alap feltétele, hogy a résztvevők tudjanak kérdezni.)
 • Testbeszéd. A magabiztos fellépés elemei: külső megjelenés, beszéd, testbeszéd, magatartás
 • A pozitív fogalmazásmód – negatív tartalom pozitív megformálása
 • Érvelés (A pozitív nyelvhasználat kialakítása és használata, mint a meggyőzés eszköze. Érvstruktúrák és gyakorlásuk) Az ügyfél érdekeire irányuló értékesítési érvek
 • A cég és a termék sajátosságainak és tulajdonságainak bemutatása
 • Hasznok és megoldások feltárása és szuggesztív bemutatása
 • Az ár szerepe, ártárgyalás. Az ár érvényesítése, engedményadási technikák
 • Csapatmunka tárgyalás alatt.
 • Mikor van eredmény? Lezárási technikák.
 • A személyiség szerepe az üzletkötésben, az üzletkötő motivációja, személyes hajtóerő
 • Módszerek, stratégiák és beszélgetés-vezetési kompetenciák
 • Az ügyfél vásárlási szándékának felismerése, a vételi jelzések felerősítése, megválaszolása
 • A vételi jelzések felismerése, a lezárás biztosítása, a következő lépések meghatározása

 

Reklamációk, ellenállások kezelése, „nehéz” ügyfelek

 • A problémák és konfliktusok különbségei.
 • A konfliktusok elemei (emberek, autoritás, idő, kommunikáció csatornái, érzelmi és racionális szint, stb.)
 • Nehéz emberek, helyzetek és kezelésük – konfliktuskezelési stratégiák
 • Az ügyfelek problémáinak felismerése és megoldása
 • Alternatívák felkínálása, konszenzus elérése

 

Gyakorlatba építés

 • Szimulált helyzetek, gyakorlás „mélyvíz” technikával.
 • Csoportos és tréneri visszajelzések.
 • Tréneri demonstrációk.
 • Saját kommunikációs stílus és hatékonyság megélése.

 

Lezárás

 • Személyre szabott akciós tervek készítése.
 • Minden résztvevő számára személyes akcióterv készítése