Szervezési információk

Képzés ajánlott időtartama: 1-3 nap

 

Ajánlott csoportlétszám: 4-12 fő

Felkészülés: program előkészítése során határozzuk meg

 

 1. A program céljai
 • Belső megújulás egy csapat számára. Egységes lendület visszaállítása, versenyszellem újra felébresztése.
 • Teljesítménykényszer negatív hatásainak a csökkentése.
 • Megismerni és kipróbálni a hosszú távú terhelhetőség megőrzésének eszközeit a csapat számára.
 • Külső és belső elvárások összehangolása, képesség az egyéni és csapat célokat összhangba hozni.

 

 1. A program témái

Bevezetés, keretek, koncepció

 • Tréneri megnyitó, célok, együttműködési keretek, program menete.
 • Bemutatkozás (pl. mindenki hoz magával a tréningre egy tárgyat, ami megmutat valami személyeset róla a többieknek).
 • „Játék a számokkal” – a hétköznapi munkát demonstráló élvezetes játék, ami megmutatja, hogy mi határozza meg hosszú távú motivációnkat és teljesítményünket.

 

Cégünk, mint a hatékonyság és kooperáció helye

 • Munkánk a szimbólumok nyelvén – közös alapok megteremtése az együttgondolkodáshoz.
 • Interaktív beszélgetés: kultúránk, munkánk, légkör, feladatok, érzéseink.
 • Munkánk szépségei kontra nehéz helyzetek – munkahelyi stresszünk forrásai, és ami ellensúlyozza.
 • Teljesítmény-kultúra hatása, következményei. Nehéz helyzeteink.
 • Kialakult „rutin” – azaz ahogy eddig a nehéz helyzetekkel megküzdöttünk.

 

A hatékonyság alapja: az érzelmi energia és motiváció

 • Dobos élményprogram (opcionális, a feszültség csökkentésének és az energetizálásnak hatékony eszköze). A csapat tagjai ritmushangszereket választanak maguknak. Ezekkel azután egy képzett dobtanár (előadóművész) vezetésével megismerik egymást és elkezdenek egymásra hangolódva együtt zenélni. A Tequa trénere mintegy tolmácsként a résztvevőkkel együtt – speciális interaktív módszertannal – átfordítja a közös zenélés élményeit a hétköznapok valóságára. Az együttzenélés katartikus élményt nyújt, és segít a résztvevőket teljesen egymásra hangolódni, kapcsolatot teremteni és élménnyel feltöltődni.
 • „Együtt nyerni” c. feladat – egymásra hatás megélése, hétköznapi döntések következményeinek tudatosítása.

 

Személyes hatékonyság

 • Céljaink (rövid, közép és hosszú távon). Céljaink hierarchiája.
 • Az energiaszint: egyéni tempó, motiváció, napi energiaingadozás, terhelhetőség, kitartás, hatékonysági görbe.
 • A monotonitás kialakulása és ellenszerei.
 • A munka és magánélet egyensúlya – megjelenítés a pszichodráma eszközeivel.
 • Céljaink kommunikációja
 • A határok tartása, az önmenedzsment alapjai.

 

Együttműködés csapatban

 • Egyén és csoport – különbségek tudatosítása
 • Munkatársi csoport vagy munkatársi csapat – különbségek tudatosítása.
 • A csapat fejlődési fázisai. Hol tart a mi csapatunk?
 • Jelenlegi helyzet mögött álló okok feltérképezése – a fejlődés iránya és mozgatórugói – min akarunk változtatni, és mit tudunk így is elfogadni – komplex problémafeltáró módszertan alkalmazásával (ha nyílttá tesszük az amúgy is nyilvánvalót, az a bevonódás irányába hat, és a változás felé mozdít).
 • A fentiek alapján akciók meghatározása, felelősök kijelölése.
 • Következtetések levonása, konkrét, akut helyzetekre megoldások (a Tequa trénerei az adott helyzethez leginkább illő módszertani eszközt alkalmazzák a megoldásban – pl. NLP, pszichodráma, érzés-igény elemzés, stb.).
 • Értékeink, mint belső mozgatórugók – mese az „ügynökről”.
 • „Aranyszabályok” – csapaton belüli közösen elfogadott szabályok megalkotása.
 • Személyes és csoportos visszajelzések, jókívánságok.

 

Lezárás

 • „Levél magamnak” – a résztvevők meghatározott szempontok szerint saját maguknak írnak levelet, amelyet a program után kb. 1 hónappal postára adunk. Kiváló alkalom a kitűzött célokkal való szembesülésre.