A képzési program célja az, hogy olyan szakmailag tökéletesen felkészült, a szuggesztív előadásmód és a cég imidzsét erősítő, hatékony prezentációk tartásában nyújtson támogatást a munkatársaknak, akik ez által:

 

 • rugalmasan reagálnak a napi kihívásokra,
 • prezentációik során meggyőző képességük erősítésével növelik személyes hatékonyságukat,
 • nyilvános szerepléseik alkalmával magas színvonalon, egységesen képviselik a társaság arculatát és érdekeit,
 • szem előtt tartják a profizmust,
 • felkészültségük kapcsán helyzetfüggő prezentációs technikák alkalmazásával elsősorban a minőségi kommunikáció iránt kötelezik el magukat.

 

Bemutatjuk azt is, hogyan lehet nem csak tipikus több tíz- több száz fős hallgatóság előtt prezentációt tartani, hanem hogyan lehet akár 2-4 fős ügyfélkör előtt hatásos és hatékony bemutatókat tartani.

A munkatársakat a program az alábbi területeken támogatja:

 • prezentációk felépítése és típusai,
 • célorientált és helyzetfüggő előadásmód,
 • önbizalom növelése,
 • határozott fellépés, pozitív első benyomás,
 • „jégtörő”, feszültségoldó technikák,
 • hallgatóság bevonása, motiválása,
 • kérdés és kifogáskezelés.
 • hallgatóság figyelmének megragadása és fenntartása,
 • „memo” technika,
 • audio-vizuális segédeszközök és használatuk,
 • bánásmód „nehéz” emberekkel,
 • helyzetfüggő és hatékony kommunikáció,
 • nonverbális készségek használata a meggyőzésben,

 

amelynek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy:

a megismert technikák napi gyakorlatban való alkalmazásával, hatékonyabb előadásmóddal eredményesebben használják ki a saját képességeiket, a modern technika adta lehetőségeket ötleteik, a szervezeti célok, a termékek „üzeneteinek” és önmaguk sikeres „eladása” érdekében.

 

Tematika

 

 1. Feladatok egy prezentáció előtt

1.1. Felkészülés prezentációra

 • A prezentációk típusai
 • A prezentációk, előadások felépítése (nyitás, zárás, és ami közte van).
 • Előadások összegyúrása (jegyzetelési, vázlatkészítési technikák).
 • Papír nélküli előadásmód, „memo” technika (Mind mapping).
 • Teremmel, helyszínnel kapcsolatos kritériumok és feladatok.
 • Öltözet megválasztása.

 

 1. Feladatok prezentáció közben

2.1. Előadói technikák

 • Lámpaláz leküzdése.
 • Ráhangolódás az előadásra.
 • Hatásos első benyomás elérése.
 • Figyelem felkeltése és folyamatos fenntartása (csoportos technikák, játékok).
 • Ice breaker – „jégtörő” technikák (megfelelő tanulási légkör kialakítása).
 • Bánásmód „nehéz” emberekkel.
 • Kérdés, kifogás és konfliktuskezelés és elkerülés.
 • Írásos anyagok és kezelése.
 • Szemléltető eszközök és használatuk.
 • Későn jövők kezelése.
 • Hallgatóság motiválásának, aktívvá tételének módszerei.

 

2.2. Verbális készségek

 • Beszéd és érveléstechnika.
 • Felolvasás a csoport előtt.
 • Dramaturgiai hatások az előadásban.
 • Szónoki elakadás veszély.
 • Hangképzés és légzéstechnika.

 

2.3. Nonverbális készségek

 • Pozitív első benyomást elérő kezdőpozíció.
 • Helyes szemkontaktus kis és nagy csoport esetén.
 • Gesztusok, mimika, testtartás.
 • Testbeszéd – résztvevők nonverbális jelzéseinek figyelése.
 • Hangképzés és testtartás
 • A helyes légzés

 

2.4. Kommunikáció résztvevőkkel

 • Milyen az én természetes viselkedésmódom, és hogyan lát engem a külvilág?
 • Hogyan tudom mások személyiségét felismerni?
 • Milyen jelzésekből tudom megállapítani a csoportnak leginkább megfelelő előadói stílust?
 • Helyzet -és csoportfüggő előadásmód.
 • Hogyan tudok viszonylag gyorsan azonos hullámhosszra kerülni a hallgatósággal?

 

2.5. Audio-vizuális eszközök és használatuk (opcionális)

 • Technikai alapeszközök alkalmazási lehetőségei, szabályai és korlátai
 • (projektor, flipchart, TV, videó,)
 • Számítógéppel támogatott prezentációk sajátosságai és eszközei
 • (interaktív lézerpálca, videó kivetítő, szoftverek, Power Point stb.)
 • Egyéb fejlesztések, technikák.

 

Képzés időtartama: 2 nap