Szervezési információk

Képzés ajánlott időtartama: 1-3 nap, vagy 2×2 nap (alap és haladó)

Ajánlott csoportlétszám: 4-12 fő

Felkészülés:

A tréningre minden résztvevő egy rövid szakmai előadással készül, amit az első nap végén, az addig elsajátított elméleti és gyakorlati elemek alapján mindenki átdolgoz, majd a tréning során elő is ad. Ez azért fontos, hogy a résztvevők a tréningen konkrét, hétköznapi helyzetekhez kapcsolódva sajátíthassák el a prezentációtechnika gyakorlati elemeit.

 

 1. A program céljai
 • Jól felépített, érdekes, energikus előadások megismerése és elsajátítása
 • Professzionális image sugárzása a prezentációk során
 • Előadói „rutin” bővítése:
 • -A gondolatok formába öntésének és az érvelésnek az elsajátítása
 • -Előadásokon határozott fellépéssel kézben tartani az irányítást
 • -Csoportkezelés és kommunikáció fejlesztése
 • -A hallgatók bevonásának, aktivizálásának technikái
 • Egyedi fejlődés – lehetőséget kapni a gyakorlati kipróbálásra, visszajelzés az egyéni előadói stílusról

 

 1. A program erősségei
 • A résztvevők a tréning során megtanulják kívülről szemlélni és vizsgálni saját magukat és kommunikációs teljesítményüket, csakúgy, mint potenciális hallgatóságuk.
 • A számos különböző tréninghelyzetben megtartott prezentáció és az azt követő visszajelzések segítenek a résztvevőknek elegendő gyakorlatot szerezni ahhoz, hogy megtanulják, egyéniségük hogyan tükröződhet a mondanivalójukban, és ezáltal hogyan lehetnek sokkal meggyőzőbb
 • A program trénerei közel száz, prezentációs és készségfejlesztő tréninget tartottak nagy sikerrel különféle vállalatok vezetőinek, ami garanciát biztosít a program eredményességére.

 

A fenti célok elérését a feszített tempójú program, a közvetlen hangnem, az egyszerűen kivitelezhető gyakorlatok és a változatos módszertan segítik.

 

 1. A program témái

 

A Kommunikáció alapjai

 • Prezentáció sikerének dimenziói: Prezentációs technika – kommunikáció, Háttértechnika, Személyiség.
 • A jó előadó. Mi a kiemelkedő előadók sikerének titka?
 • A kitűnő előadások és a rutin kapcsolata. A hitelesség mozgatórugói.
 • Alapvető kommunikációs ismeretek összefoglalása:

 

Hogyan alakítjuk ki benyomásainkat egymásról?

Hogyan és meddig tudunk figyelni egymásra?

Mi akadályoz meg bennünket abban, hogy szabadon, érdekesen, gátlások nélkül beszéljünk?

 

Előkészítés

 • Tervezés és felkészülés: cél, célcsoport, keretek és feltételek.
 • Anyaggyűjtés, tartalmi struktúra. A prezentációk felépítése.
 • Kik a résztvevők? – előfeltevéseink.
 • Mentális felkészülés, anyagok, időzítés.
 • A jó cím és az ideális meghívó.
 • Előadói személyiséghez illeszkedő technikák kiválasztása.
 • A felkészülés alapszabályai.
 • Eltérő prezentációs helyzetek – azonosságok és különbségek.

 

Meta-kommunikáció

 • Testtartás, helyzet, öltözet, gesztusok, szemkontaktus, kézhasználat, mimika.
 • Beszédstílus: Hangerő, hangsúlyozás, tempó, hangszín, hangmagasság, szóhasználat, humor.

 

Felépítés

 • A sikeres kezdés. Hogyan beszéljünk, milyen szavakat használjunk, hogyan teremtsünk magas induló energiaszintet, hogyan szólítsuk meg a hallgatókat – a célorientált beszéd elemei.
 • A főrész elemei és tippjei. Prezentációk hatásos felépítése – helyzetfüggő struktúra alkalmazása
 • A sikeres zárás technikái.
 • A beszélgetésvezetés és -irányítás alapszabályai. Az értekezletvezetés kommunikációs alapjai.
 • A hallgatóság méretének eltérő kezelése.

 

Megjelenítés

 • A vizuális megjelenítés alapjai – az emberi memória működése.
 • Vizuális segédeszközök készítésének és alkalmazásának szabályai.
 • Egyéb eszközök használata.
 • Nyomtatott anyagok beillesztése az előadásba.
 • A PowerPoint használata (integrált videó bejátszások, animáció, kompozíció típusok, szerkesztés, diagramok, színek használata, navigációs segítségek, stb.

 

Érvelés, nyelvhasználat

 • A pozitív nyelvhasználat kialakítása és használata, mint a meggyőzés eszköze.
 • Érveléstechnika – a haszonérvelés és érvelési típusok, avagy az üzenetek célba juttatása puszta beszéd helyett
 • Érvstruktúrák és gyakorlásuk – avagy a szolgáltatás és személyiség eladásának leghatékonyabb és legegyszerűbb módja.
 • Miben más egy angol nyelvű prezentáció?
 • Kulturális különbségek kezelése
 • Hatékony angol szófordulatok és kifejezések gyűjtése
 • Alapvető nyelvi eszközök, tipikus hibaforrások
 • Félreértést okozó szavak és kifejezések
 • Az angol nyelvű megfogalmazás legfontosabb szabályai

 

Figyelem fenntartása, csoportkezelés

 • Változatos retorikai fordulatok alkalmazásának technikái.
 • Egyedi, kreatív ötletek az előadás színesebbé tételéhez.
 • Interaktivitás, kapcsolat a hallgatósággal.
 • Figyelem fenntartásának technikái, trükkjei.
 • Hallgatóság bevonásának, energizálásának technikái.
 • Az előadás céljához illeszkedő vitavezetés, alapvető moderációs technikák megismerése.
 • A moderált beszélgetés (kérdések és válaszok, keretek kézben tartása.
 • Tipikus előadói hibák és azok kezelése.
 • Nehéz résztvevők, kellemetlen hozzászólások kezelése.

Gyakorlás

 • Mit kezdjünk az előadás alatt fellépő izgalommal?
 • Videós szituációs gyakorlatok – konkrét helyzetekkel személyes igények szerint:

 

Saját prezentációs mintánk felismerése

Következmények felmérése, tudatosítása

Egyéni fejlődési irányok meghatározása, gyakorlása

 • Videós mini-prezentációk: Középpontjában az első nap megszerzett ismeretanyag gyakorlása, a részelemek egybeépítése áll, ami egy már megtartott, vagy egy készülő (lehetséges) szakmai prezentáció megtartásának a segítségével történik.
 • Videó felvételek híres és ismert előadókról, és azok közös elemzése a tanultak alapján.
 • Esetleges nyitva maradt kérdések megválaszolása.
 • Program zárás, visszajelzések, egyéni akciós tervek készítése.