A tanfolyam rövid leírása

A tréning célja:

 • A résztvevők egyéni és szervezeti konfliktus- és stressz-kezelési kompetenciájának fejlesztése
 • Az ezekhez a kompetenciákhoz szükséges elméleti és önismereti alapok, alternatív módszerek és beállítódások megismertetése
 • A résztvevők által választható megközelítések tudatosítása és gyakorlása konkrét feladatokon keresztül

A tréning eredményeként a résztvevők

 • képessé válnak arra, hogy reálisan értékeljék a saját helyzetükkel, feladataikkal összefüggésben keletkező konfliktusokat és azonosítsák a környezetükben aktuális stressz-tényezőket,
 • tudatosítják, hogy – egyéb aktorok mellett – mekkora és milyen szerepet játszanak a létező feszültségek keletkezésében, illetve csökkentésében,
 • s e jelenségek átlátásával, reálisabb megközelítésével képessé válnak arra, hogy olyan alkalmazható megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek elősegítik e feszültségek jó irányba terelését, illetve az azok által okozott káros hatások csökkentését mind a saját, mind a hatáskörükben dolgozók teljesítményének javítása és a jobb munkahelyi légkör kialakítása érdekében.

 

Oktatási modulok

A konfliktusmenedzsment alapjai

 • Konfliktusok típusai, forrásai
 • Konfliktusok a szervezetben
 • A csoportok közötti feszültségek csökkentése
  • érdekegyeztetéssel
  • közös problémamegoldással
  • értékcélokban való megegyezéssel (MBO)
  • szervezetfejlesztéssel
 • Konfliktusok a csoporton belül
 • A személyes konfliktuskezelési beállítódások felmérése
 • Konfliktuskezelési technikák (Thomas-Killmann modell)
 • Dilemmák, játszmák, paradoxonok
 • Szerepkonfliktusok és a stressz

 

A stressz-menedzsment alapjai

 • A stressz okai, típusai
 • Stressz és teljesítmény – vezetői feladatok
 • kihívások, határidők
 • érzelmi készültség serkentése
 • túlvállalások felismerése
 • kiégés megelőzése
 • Stressz és teljesítmény – egyéni feladatok
 • Én-harmónia: a munkahelyi és a magánélet összhangja
 • Személyiségtípusok – A, B, C
 • A fizikai és a mentális állóképesség fejlesztése
 • Relaxációs lehetőségek, technikák
 • A feszültségoldás spirituális eszközei
 • Egyéni és csoportos feszültségcsökkentő, teljesítménynövelő stratégiák kialakítása, megbeszélése

 

Alkalmazott módszerek:

 • interaktív témafeldolgozás
 • tesztek
 • szituációs- és szerepgyakorlatok
 • esetfeldolgozások, prezentációk
 • egyéni akciótervek készítés

 

Időtartam

2 nap