1. Szervezési információk

Képzés ajánlott időtartama: 1-3 nap

Ajánlott csoportlétszám: 4-12 fő

Felkészülés: A program előkészítése során határozzuk meg

 1. A program céljai
 • Élmény kapni az idő megélésének különböző formáiról
 • Önismeretet az időhöz való személyes viszonyra vonatkozóan
 • Áttekintést jelenlegi időgazdálkodásunkról
 • Módszereket, technikákat napjaink hatékonyabb megszervezéséhez
 • Megismerkedni a “time manager” szisztémák elveivel

 

 1. A program témái

Bevezetés

 • Az időhöz fűződő személyes viszony – mit jelent az időt menedzselni?
 • Időtükör: azaz hogyan gazdálkodom jelenleg az időmmel?

 

Személyes viszonyunk az időhöz

 • Pillanatnyi idő, a mért idő, és az örökkévaló idő fogalmai és az ember pszichológiai reakciói
 • Az asszociált és disszociált időélmények és ezek kulturális vonatkozásai, valamint viszonyuk a pontossághoz és tervezéshez.
 • Személyes idővonalaink
 • NLP – a szubjektív időmegélés gyakorlata

 

Jelenlegi időbeosztásunk személyes tényezői

 • Milyen személyiség tényezők befolyásolják a személy időbeosztását? A személyes tempó, motiváció, energiaszint szerepe időbeosztásunkban.
 • Egyéni „időtortáink”
 • Zavarások kezelése
 • Maximalizmus és annak határai, korlátai
 • Időrablók beazonosítása és ellenszereik

 

Hatékony időbeosztást befolyásoló tényezők

 • Információ/tudás a teendőkről, amelyeket szerveznem kell
 • Prioritás felállítása
 • A külső környezeti függő viszonyok ismerete (tárgyi, személyi)
 • Kommunikációs képességek
 • A hatékony kommunikáció: aktív figyelem, kérdéstechnika, Nem-mondás technikája, delegálás
 • A feladat, munkakör értelme, célja, összetettsége, kulcsterületek, végrehajtás
 • Feltételrendszer (anyagi-, eszköz-, személy-, ismeret-, hely-, időigény)
 • Kompetencia foka, – azaz a döntési mechanizmus
 • A jó cél kritériumai
 • Rövid és hosszú távú gondolkodás, időigények becslése, ok-okozati kapcsolatok, függőségi viszonyok feltárása

 

Időgazdálkodási technikák, alapszabályok

 • Mit, mikorra tervezzünk?
 • Mire, mennyi időt tervezzünk?
 • Hivatalos és magánjellegű tevékenységek kezelése.
 • Hogyan kezeljünk elhúzódó, projekt jellegű feladatokat?

 

„Time manager” eszközök alapelvei

 • A rendszerek időbontási elvei: napi, heti, havi, éves és ezek használata.
 • Bejegyzési módszerek? Személyes jelzési rendszerek és utalások kialakítása.
 • Időgazdálkodás hálózati rendszerben, azaz időgazdálkodás team munkában.
 • Denis Waitley: „Legyél saját vállalkozásod menedzsere!”