1. Szervezési információk

Képzés ajánlott időtartama: 1-3 nap

Ajánlott csoportlétszám: 4-12 fő

Felkészülés: A program előkészítése során határozzuk meg

 

  1. A program céljai
  • Élmény kapni az idő megélésének különböző formáiról
  • Önismeretet az időhöz való személyes viszonyra vonatkozóan
  • Áttekintést jelenlegi időgazdálkodásunkról
  • Módszereket, technikákat napjaink hatékonyabb megszervezéséhez
  • Megismerkedni a “time manager” szisztémák elveivel

 

 

  1. A program témái

Bevezetés

  • Az időhöz fűződő személyes viszony – mit jelent az időt menedzselni?
  • Időtükör: azaz hogyan gazdálkodom jelenleg az időmmel?

 

Személyes viszonyunk az időhöz

  • Pillanatnyi idő, a mért idő, és az örökkévaló idő fogalmai és az ember pszichológiai reakciói
  • Az asszociált és disszociált időélmények és ezek kulturális vonatkozásai, valamint viszonyuk a pontossághoz és tervezéshez.
  • Személyes idővonalaink
  • NLP – a szubjektív időmegélés gyakorlata

 

Jelenlegi időbeosztásunk személyes tényezői

  • Milyen személyiség tényezők befolyásolják a személy időbeosztását? A személyes tempó, motiváció, energiaszint szerepe időbeosztásunkban.
  • Egyéni „időtortáink”
  • Zavarások kezelése
  • Maximalizmus és annak határai, korlátai
  • Időrablók beazonosítása és ellenszereik

 

Hatékony időbeosztást befolyásoló tényezők

  • Információ/tudás a teendőkről, amelyeket szerveznem kell
  • Prioritás felállítása
  • A külső környezeti függő viszonyok ismerete (tárgyi, személyi)
  • Kommunikációs képességek
  • A hatékony kommunikáció: aktív figyelem, kérdéstechnika, Nem-mondás technikája, delegálás
  • A feladat, munkakör értelme, célja, összetettsége, kulcsterületek, végrehajtás
  • Feltételrendszer (anyagi-, eszköz-, személy-, ismeret-, hely-, időigény)
  • Kompetencia foka, – azaz a döntési mechanizmus
  • A jó cél kritériumai
  • Rövid és hosszú távú gondolkodás, időigények becslése, ok-okozati kapcsolatok, függőségi viszonyok feltárása

 

Időgazdálkodási technikák, alapszabályok

  • Mit, mikorra tervezzünk?
  • Mire, mennyi időt tervezzünk?
  • Hivatalos és magánjellegű tevékenységek kezelése.
  • Hogyan kezeljünk elhúzódó, projekt jellegű feladatokat?

 

„Time manager” eszközök alapelvei

  • A rendszerek időbontási elvei: napi, heti, havi, éves és ezek használata.
  • Bejegyzési módszerek? Személyes jelzési rendszerek és utalások kialakítása.
  • Időgazdálkodás hálózati rendszerben, azaz időgazdálkodás team munkában.
  • Denis Waitley: „Legyél saját vállalkozásod menedzsere!”