A tanfolyam rövid leírása

Tréning célja:

 • A későbbiekben önállóan is tovább fejleszthető vezetői alapismeretek, alapkészségek feltárása, azonosítása
 • Az adott szervezetre jellemző vezetői feladatok hatékony és eredményes ellátásának megalapozása, a közös vezetői szemlélet kialakítása
 • Az eredményes vezetői munkához nélkülözhetetlen alapfogások megismerése és gyakorlása
 • A példamutató, felelős vezetői team kialakulásának megalapozása, illetve az ilyen vezetői team megerősítése

A tréning eredményeként a résztvevők:

 • Tudatosítják a különböző vezetői szinteket érintő közös szempontokat
 • Jártasságot szereznek a vezetés kettős feladatrendszeréhez – a csoportok-emberek és a folyamatok-rendszerek irányításához – szükséges vezetői tevékenységek eredményes összehangolásában és jobb ellátásában
 • S mindeközben nemcsak megismerik, hanem hatásosan alkalmazni is tudják azokat a hatalommegosztással, példamutatással és felelősségvállalással kapcsolatos elveket és módszereket, amelyek a sikeres szervezeti működéshez vezetnek

Oktatási modulok

 1. Miniatűr vezetéselmélet
 • a fontosabb irányzatok aktuális üzenete
 1. Menedzsment alapfogalmak
 • miért van szükség a vezetőkre?
 • szerepértelmezések a vezetésben
 • hatékonyság és/vagy eredményesség
 • a vezetői hatalom szempontjai
 • a vezetői hatalom típusai
 1. Menedzsment funkciók
 • klasszikus funkciók
 • PDCA
 • fenntartás/változtatás
 • tanácsadói, támogató funkciók
 1. Vezetői feladatok
 • kiválasztás
 • szervezeti és egyéni célok összehangolása
 • feladatok kiosztása, delegálása, megbeszélése
 • munkatársak ösztönzése, fejlesztése
 • számonkérés, teljesítés értékelése
 • nehéz emberek kezelése
 • döntéshozatal
 • folyamatok-rendszerek irányítása
 1. Szervezettípusok
 • centralizáció/decentralizáció
 • szervezeti formák
 • piaci magatartásformák
 • (hangyák, gazellák, tigrisek, dinoszauruszok)
 1. Vezetői stílusok
 • a viselkedési modell megközelítésben
 • a csoportfenntartó szükségletek alapján
 • a szervezeti hatalommegosztás szerint
 • új paradigmák: szituatív vezetés, vezetés célokkal, empowerment
 1. Vezetői példamutatás és felelősségvállalás
 • hitelesség
 • mintaadás
 • asszertívitás
 • CSR akciók és szervezetek

Alkalmazott módszerek:

 • interaktív témafeldolgozás
 • szituációs- és szerepgyakorlatok
 • együttműködést gátló tényezők feltárása, elemzése
 • esetfeldolgozások, prezentációk
 • egyéni és csoportos akciótervek készítése

Időtartam

3 nap