A termelő vállalatoknál elengedhetetlen, hogy a termékkel és folyamatokkal kapcsolatos méréseket, valamint az azokkal összefüggő tevékenységeket megfelelő képzettségű munkatársak végezzék. Velük szembeni elvárás, hogy ismerjék a metrológiai, és a minőségirányítási rendszerben alkalmazható méréses vizsgálatok alapjait, eszközeit, a mérési eljárásokat, rendszereket, módszereket. A tanultakat legyenek képesek alkalmazni, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén. Ehhez nyújt támogatást a „Méréstechnika és mérőeszköz-felügyelő” képzésünk, amelyet modulrendszerben kínálunk. Jelentkezzen még ma!

 

A tanfolyam célja

A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék a mérőeszközökkel és kalibrálással kapcsolatos fogalmakat és képesek legyenek a gyakorlatban a kalibrálási eljárások kiválasztására, kidolgozására és elvégzésére. A jegyzőkönyvek alapján képesek legyenek dönteni a mérőeszköz megfelelőségéről, a „Döntési szabály” figyelembevételével. A résztvevők ismerjék meg a vonatkozó előírásokat, azok különbségeit (kalibrálás, hitelesítés). A résztvevők áttekintést kapnak a mérőeszközök beszerzésén, nyilvántartásán, kalibrálásán át a teljes mérőeszköz felügyeletről.

 

Célcsoport

Elsősorban a vállalatnál mérőeszközök felügyeletével és mérésekkel foglalkozó kollégáknak ajánljuk tanfolyamot, de mellettük azoknak, akik a minőségért bármely szinten is felelnek. Minőségirányítási vezetőknek, minőségirányítási munkatársaknak, belső auditoroknak, minőségellenőröknek, méréstechnikusoknak.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Metrológiai alapokfogalmak megismerése (VIM, ISO 9000)
 • Metrológiai alapok megismerése (Mérési hiba, befolyásoló tényezők stb.)
 • A mérési rendszerek alapvető statisztikai elemzései (mérési bizonytalanság)
 • Mérőeszközök megfelelőségének elbírálása (Döntési szabály)

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Alapszintű mérőeszköz ismeret

 

Képzési tematika

1.nap

 • A mérés, mérőeszközök szerepe a minőségellenőrzésben is a minőségirányítási rendszerben.
 • Metrológiai alapfogalmak megismerése az ISO 9000 és a VIM szerint
 • Mérőeszköz, mérőrendszer
 • Mérési hiba, rendszeres hiba
 • Mérések végzése, gyakorlati számítások
 • Kalibrálás, hitelesítés
 • Kalibrálási időköz meghatározása
 • Etalonok szerepe a méréseknél
 • Külső és belső kalibrálások
 • Hitelesítés, kinek és mikor szükséges, hitelesítés köteles eszközök.
 • Akkreditálás, tanúsítás

 

2.nap

 • A mérőeszközök, mérőrendszerek statisztikai jellemzői.
 • Mérési bizonytalanság meghatározása
 • Mérési bizonytalanság számítás mérőeszközre
 • Mérési bizonytalanság számítása mérőrendszerre
 • Mérési bizonytalanság meghatározása kalibráláskor (kötelező belső kalibrálásnál is)
 • A mérési, kalibrálási bizonytalanság figyelembevétele
 • Mérési bizonytalanság értelmezése
 • Döntési szabály alkalmazása
 • Kalibrálási jegyzőkönyvek vizsgálata, minősítésük.
 • Minőségirányítási alapelvek
 • Az ISO 9001:2015 nemzetközi szabványok jellemzői és felépítése
 • Az ISO 9001:2015 részletes ismertetése:
 • A szervezet és környezete (4. fejezet)
 • A szervezet és környezetének megértése
 • Az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megértése
 • A MIR alkalmazási területének meghatározása

 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 399 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.