A tanfolyam rövid leírása

A résztvevők megismerkednek a minőségirányítás alapvető fogalmaival, az akkreditálási eljárás folyamatával, valamint a laboratóriumok minőségirányítási vezetőinek, megbízottainak feladataival, beleértve az irányítási dokumentációs rendszer felépítését, illetve a belső audit folyamatát a tervezéstől kezdve az audit lebonyolításán keresztül, egészen a javító intézkedések végrehajtásáig és felülvizsgálatáig. A képzés gyakorlott auditorok moderációjával, szituációs gyakorlatokkal nyújt segítséget az irányítási rendszer kidolgozásához, létrehozásához, bevezetéséhez, működésének fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez.

Ár

416 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)í

 

Kiknek ajánljuk

Laboratóriumi belső auditorok, minőségügyi szakemberek, menedzsment, illetve olyan vállalati vezetők részére, akik meg akarnak ismerkedni a külső független, vagy üzemi – belső szervezeti – ellenőrző laboratóriumok folyamatainak ISO/IEC 17025:2017 szabvány szerinti auditálásának követelményeivel, valamint mindazoknak, akik egy jól működő vizsgálólaboratóriumot szeretnének létrehozni, laboratóriumi irányítási rendszert bevezetni, működtetni és fenntartani a fenti szabvány követelményeinek megfelelően.

 

Oktatási modulok
– Minőséggel kapcsolatos alapvető fogalmak
– Akkreditálási eljárással kapcsolatos alapvető ismeretek
– Az akkreditálási eljárással kapcsolatos követelmények
– Az ISO/IEC 17025:2017 szabvány alapfogalmai
– Az ISO/IEC 17025:2017 szabvány követelményei
– A vizsgálólaboratórium irányítási dokumentációs rendszerének felépítése, kialakítása
– A laboratórium tevékenységéhez kapcsolódó egyéb dokumentumok, feljegyzések
– Vizsgálati módszerek (szabványos és nem szabványos módszerek)
– Környezettel, berendezésekkel kapcsolatos követelmények
– Az irányítási rendszer működésének felügyelete (belső audit, vezetőségi átvizsgálás, helyesbítő és megelőző intézkedések)
– Auditok a gyakorlatban – szituációs gyakorlatok

Időtartam

3 nap

Előfeltétel

nincs

Kapcsolódó képzések

(TÜV licence) QMF Intenzív Minőségirányítási Szakember tanfolyam ISO 9001

IMS Belső Auditor

 

Megjegyzés

Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.