A tanfolyam rövid leírása

A résztvevők megismerkednek a minőségirányítás alapvető fogalmaival, az akkreditálási eljárás folyamatával, valamint a laboratóriumok minőségirányítási vezetőinek, megbízottainak feladataival, beleértve az irányítási dokumentációs rendszer felépítését, illetve a belső audit folyamatát a tervezéstől kezdve az audit lebonyolításán keresztül, egészen a javító intézkedések végrehajtásáig és felülvizsgálatáig. A képzés gyakorlott auditorok moderációjával, szituációs gyakorlatokkal nyújt segítséget az irányítási rendszer kidolgozásához, létrehozásához, bevezetéséhez, működésének fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez.

Kiknek ajánljuk

Laboratóriumi belső auditorok, minőségügyi szakemberek, menedzsment, illetve olyan vállalati vezetők részére, akik meg akarnak ismerkedni a külső független, vagy üzemi – belső szervezeti – ellenőrző laboratóriumok folyamatainak ISO/IEC 17025:2017 szabvány szerinti auditálásának követelményeivel, valamint mindazoknak, akik egy jól működő vizsgálólaboratóriumot szeretnének létrehozni, laboratóriumi irányítási rendszert bevezetni, működtetni és fenntartani a fenti szabvány követelményeinek megfelelően.

 

Oktatási modulok
– Minőséggel kapcsolatos alapvető fogalmak
– Akkreditálási eljárással kapcsolatos alapvető ismeretek
– Az akkreditálási eljárással kapcsolatos követelmények
– Az ISO/IEC 17025:2017 szabvány alapfogalmai
– Az ISO/IEC 17025:2017 szabvány követelményei
– A vizsgálólaboratórium irányítási dokumentációs rendszerének felépítése, kialakítása
– A laboratórium tevékenységéhez kapcsolódó egyéb dokumentumok, feljegyzések
– Vizsgálati módszerek (szabványos és nem szabványos módszerek)
– Környezettel, berendezésekkel kapcsolatos követelmények
– Az irányítási rendszer működésének felügyelete (belső audit, vezetőségi átvizsgálás, helyesbítő és megelőző intézkedések)
– Auditok a gyakorlatban – szituációs gyakorlatok

Ár

416 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)

Időtartam

3 nap

Előfeltétel

nincs

Kapcsolódó képzések

(TÜV licence) QMF Intenzív Minőségirányítási Szakember tanfolyam ISO 9001

IMS Belső Auditor

 

Megjegyzés

Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.