Management és soft skill képzések

Alapfogások a vezetésben

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

Tréning célja:

 • A későbbiekben önállóan is tovább fejleszthető vezetői alapismeretek, alapkészségek feltárása, azonosítása
 • Az adott szervezetre jellemző vezetői feladatok hatékony és eredményes ellátásának megalapozása, a közös vezetői szemlélet kialakítása
 • Az eredményes vezetői munkához nélkülözhetetlen alapfogások megismerése és gyakorlása
 • A példamutató, felelős vezetői team kialakulásának megalapozása, illetve az ilyen vezetői team megerősítése
Képzés részletei
Kiknek ajánljuk: 

A tréning eredményeként a résztvevők:

 • Tudatosítják a különböző vezetői szinteket érintő közös szempontokat
 • Jártasságot szereznek a vezetés kettős feladatrendszeréhez – a csoportok-emberek és a folyamatok-rendszerek irányításához – szükséges vezetői tevékenységek eredményes összehangolásában és jobb ellátásában
 • S mindeközben nemcsak megismerik, hanem hatásosan alkalmazni is tudják azokat a hatalommegosztással, példamutatással és felelősségvállalással kapcsolatos elveket és módszereket, amelyek a sikeres szervezeti működéshez vezetnek

Tematika:

1. Miniatűr vezetéselmélet

 • a fontosabb irányzatok aktuális üzenete

2. Menedzsment alapfogalmak

 • miért van szükség a vezetőkre?
 • szerepértelmezések a vezetésben
 • hatékonyság és/vagy eredményesség
 • a vezetői hatalom szempontjai
 • a vezetői hatalom típusai

3. Menedzsment funkciók

 • klasszikus funkciók
 • PDCA
 • fenntartás/változtatás
 • tanácsadói, támogató funkciók

4. Vezetői feladatok

 • kiválasztás
 • szervezeti és egyéni célok összehangolása
 • feladatok kiosztása, delegálása, megbeszélése
 • munkatársak ösztönzése, fejlesztése
 • számonkérés, teljesítés értékelése
 • nehéz emberek kezelése
 • döntéshozatal
 • folyamatok-rendszerek irányítása

5. Szervezettípusok

 • centralizáció/decentralizáció
 • szervezeti formák
 • piaci magatartásformák
 • (hangyák, gazellák, tigrisek, dinoszauruszok)

6. Vezetői stílusok

 • a viselkedési modell megközelítésben
 • a csoportfenntartó szükségletek alapján
 • a szervezeti hatalommegosztás szerint
 • új paradigmák: szituatív vezetés, vezetés célokkal, empowerment

7. Vezetői példamutatás és felelősségvállalás

 • hitelesség
 • mintaadás
 • asszertívitás
 • CSR akciók és szervezetek

Alkalmazott módszerek:

 • interaktív témafeldolgozás
 • szituációs- és szerepgyakorlatok
 • együttműködést gátló tényezők feltárása, elemzése
 • esetfeldolgozások, prezentációk
 • egyéni és csoportos akciótervek készítése

 

Időtartam: 
3 nap (3x7 óra)
További információ: 

Konfliktus- és stresszkezelés

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

A tréning célja:

 • A résztvevők egyéni és szervezeti konfliktus- és stressz-kezelési kompetenciájának fejlesztése
 • Az ezekhez a kompetenciákhoz szükséges elméleti és önismereti alapok, alternatív módszerek és beállítódások megismertetése
 • A résztvevők által választható megközelítések tudatosítása és gyakorlása konkrét feladatokon keresztül
Képzés részletei
Kiknek ajánljuk: 

A tréning eredményeként a résztvevők

 • képessé válnak arra, hogy reálisan értékeljék a saját helyzetükkel, feladataikkal összefüggésben keletkező konfliktusokat és azonosítsák a környezetükben aktuális stressz-tényezőket,
 • tudatosítják, hogy – egyéb aktorok mellett – mekkora és milyen szerepet játszanak a létező feszültségek keletkezésében, illetve csökkentésében,
 • s e jelenségek átlátásával, reálisabb megközelítésével képessé válnak arra, hogy olyan alkalmazható megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek elősegítik e feszültségek jó irányba terelését, illetve az azok által okozott káros hatások csökkentését mind a saját, mind a hatáskörükben dolgozók teljesítményének javítása és a jobb munkahelyi légkör kialakítása érdekében.

Tematika

A konfliktusmenedzsment alapjai

 • Konfliktusok típusai, forrásai

 • Konfliktusok a szervezetben

 • A csoportok közötti feszültségek csökkentése

  • érdekegyeztetéssel

  • közös problémamegoldással

  • értékcélokban való megegyezéssel (MBO)

  • szervezetfejlesztéssel

 • Konfliktusok a csoporton belül

 • A személyes konfliktuskezelési beállítódások felmérése

 • Konfliktuskezelési technikák (Thomas-Killmann modell)

 • Dilemmák, játszmák, paradoxonok

 • Szerepkonfliktusok és a stressz

 

A stressz-menedzsment alapjai

 • A stressz okai, típusai

 • Stressz és teljesítmény – vezetői feladatok

 • kihívások, határidők

 • érzelmi készültség serkentése

 • túlvállalások felismerése

 • kiégés megelőzése

 • Stressz és teljesítmény – egyéni feladatok

 • Én-harmónia: a munkahelyi és a magánélet összhangja

 • Személyiségtípusok – A, B, C

 • A fizikai és a mentális állóképesség fejlesztése

 • Relaxációs lehetőségek, technikák

 • A feszültségoldás spirituális eszközei

 • Egyéni és csoportos feszültségcsökkentő, teljesítménynövelő stratégiák kialakítása, megbeszélése

 

Alkalmazott módszerek:

 • interaktív témafeldolgozás

 • tesztek

 • szituációs- és szerepgyakorlatok

 • esetfeldolgozások, prezentációk

 • egyéni akciótervek készítés

Időtartam: 
2 nap
További információ: 

Változásmenedzsment

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

Tréning célja:

Azoknak a legfontosabb ismereteknek az elsajátítása és az alkalmazásukhoz szükséges készségek fejlesztése, amelyek elősegítik

 • a szükséges és indokolt változtatások időben történő felismerését,
 • a változtatási projektek előkészítését,
 • a változtatási folyamat megtervezését, elfogadtatását és megvalósítását,
 • a megvalósítás során jelentkező csapdahelyzetek elkerülését, az abban résztvevők ösztönzését,
 • a változtatással járó konfliktusok kezelését,
 • a változtatással kapcsolatos pozitív beállítódások és az elért eredmények megszilárdítását.
Képzés részletei
Kiknek ajánljuk: 

A résztvevők a tréning eredményeként:

 • képesek lesznek időben felismerni, hogy mikor és miért szükséges változtatásokat kezdeményezni,
 • fel tudják mérni, hogy miként biztosíthatók a sikeres változtatáshoz szükséges helyi feltételek,
 • tisztában lesznek a változtatási szándékok megfogalmazásának tartalmi és formai követelményeivel,
 • felkészülten fognak szembenézni a várható akadályokkal, s eredményesebben fogják azokat kezelni,
 • a szervezetben elfoglalt helyüknek megfelelően, képesek lesznek kidolgozni és menedzselni változtatási projekteket, szervezeti átalakulásokat, illetve támogatóan részt venni azok megvalósításában

Tematika

A változásmenedzsent elmélete
 • A változtatás és a menedzsment kapcsolata
 • A változtatás sikerének kritériumai
 • A sikeres változtatás feltételei
 • A változtatás lélektani szakaszai és erőtere
 • A szervezeti kongruencia és a változtatás összefüggései
 • Menedzsment koncepciók és a változás
Változásmenedzsment a gyakorlatban
 • A változtatás szereplői
 • A változtatás tervezése: jövőkép és status quo
 • Az elfogadtatás eszközei
 • Az ellenállás kezelése
 • A változásmenedzselés szintjei
 • A változások irányításának szakaszai (Kotter nyomán)
 • A változások irányításával összefüggő kommunikációs feladatok
 • Benchmarking
 • A szervezeti kultúra átalakítása

Alkalmazott módszerek:

 • interaktív témafeldolgozás
 • szituációs- és szerepgyakorlatok
 • esetfeldolgozások, prezentációk
 • akciótervek készítése
Időtartam: 
a tervezett változtatási igényektől függően 2 vagy 3 nap
További információ: 

Vezetői kommunikáció

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

Tréning célja:

 • A résztvevők kommunikációs kultúrájának fejlesztése
 • A személyes és a vezetői szereppel járó kommunikációs eszközök és technikák megismerése, összehangolása, gazdagítása
 • A személyes és a vezetői kommunikáció hatásfokának és eredményességének javítása
Képzés részletei
Kiknek ajánljuk: 

A résztvevők a tréning eredményeként:

 • Tudatosítják a kommunikáció jelentőségét mindennapi életükben és munkájukban
 • Felmérik kommunikációs adottságaik és eszköztáruk aktuális állapotát
 • Feladataikkal és az azokra vonatkozó elvárásokkal összefüggésben azonosítják és gyakorolják azoknak a kommunikációs eszközöknek a használatát, amelyeket fejleszthetőnek és fejlesztendőnek tartanak
 • A csoporttól és a trénertől kapott visszajelzéseket is figyelembe véve, egyéni tervet készítenek munkahelyi kommunikációjuk hatásfokának és eredményességének javítására

Tematika

1. A közvetlen emberi kommunikáció alapjai

 • Feltételek, irányok, eszközök
 • Kapcsolatfelvétel, kapcsolatteremtés
 • A nyilvános szereplés típusai, technikái, szerkezete
 • A kommunikációt segítő és gátló tényezők

2. Vezetői kommunikáció

 • A munkahelyi kommunikáció sajátosságai, típusai
 • Vezetői szerep, vezetői hatalom
 • A vezetői kommunikáció csatornái
 • Vezetői és kommunikációs stílusok
 • Kommunikációs stratégiák és taktikák
 • Célok közvetítése, elfogadtatása
 • Feladatok kiadása
 • A kommunikáció szerepe a teljesítmény-ösztönzésben
 • Visszacsatolás, értékelés
 • Eredményes megbeszélések
 • Tárgyalás szervezeten belül és kívül
 • Cégidentifikáció és prezentáció
 • Nyilvános szereplés a nyomtatott és/vagy az elektronikus médiákban

Alkalmazott módszerek:

 • interaktív témafeldolgozás
 • tesztek
 • szituációs- és szerepgyakorlatok
 • esetfeldolgozások, prezentációk
 • egyéni akciótervek készítése

Megjegyzés

A vezetőknek több olyan további feladata is van, amelyek a kommunikációs eszközök speciális használatát igényelhetik. Pl. ilyenek a konfliktusok-, a kockázatok és a változások kezelése, a munkatársak fejlesztése, a problémamegoldó és a döntés előkészítő folyamatok támogatása stb. Az ezekkel kapcsolatos kommunikációs igényekkel a Vezetői Akadémia illeszkedő tréningmoduljaiban foglalkozunk. Kihelyezett programok esetében azonban – ha azt a megrendelői témaválasztások indokolják, és arra igény van – készek vagyunk ezeket a szükséges mértékben, az időtartam értelemszerű módosításával az itt bemutatott programba illeszteni.

Időtartam: 
2 nap
További információ: 

ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 FÓRUM

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

Ahogy bizonyára már sokan értesültek róla, 2015-ben két ISO szabvány átdolgozott változata is napvilágot látott. Ez azok részére, akik, mint a szabvány, szabványok szerinti menedzsment rendszer(ek) működtetői dolgoznak, feladatokat ad a menedzsment rendszerek átdolgozásával kapcsolatban.

 

Képzés részletei
Kiknek ajánljuk: 

Azok részére, akik, mint a szabvány, szabványok szerinti menedzsment rendszer(ek) működtetői dolgoznak.

További információ: