A tanfolyam rövid leírása

A résztvevők megértik az ISO 19011:2018-as szabvány tartalmát és megfelelnek az e szabvány által előírt alapvető követelményeknek. Képesek a vállalatnál sikeres belső környezeti auditokat előkészíteni, megtervezni, kivitelezni és az utólagos teendőket (jelentés, utóaudit) elvégezni.

Ár

375 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)

 

Kiknek ajánljuk

Akik a tanfolyamon megszerzett ismereteket és képességeket közvetlenül tudják alkalmazni munkájukban:

 • auditorjelöltek, akik a tanfolyam elvégzését követően belső auditokat végeznek.

Akiket a tanfolyamon megszerzett ismeretek és képességek közvetetten segítik abban, hogy az auditok megvalósítását támogassák, illetve, hogy felkészüljenek az auditokra:

 • vezetőségi képviselők, auditprogram irányítók, auditálandó területek vezetői, képviselői, környezetirányítási felelősei, funkcionális felelősök (folyamatfelelősök, például: mérőrendszer felelősök, dokumentációkezelésért felelős személyek), cégtulajdonosok.

Cél

Ismeretek és készségek elsajátítása a környezetközpontú irányítási rendszer belső auditjának elvégzéséhez.

Megszerezhető kompetenciák

A résztvevők:

 • megértik és elsajátítják az ISO 14001:2015 és az ISO 19011:2018 szabványok célját, tartalmát.
 • képesek a szabványok elvárásait a vállalatuk tevékenységeivel, adottságaival, szabályozási rendszerével összekapcsolni, a vállalatnál belső környezetközpontú irányítási rendszer auditokat sikeresen előkészíteni, megtervezni, kivitelezni és az utólagos teendőket, elvégezni.

A képzés az auditálásban gyakorlott tréner(ek) moderációjával, szituációs gyakorlatokkal nyújt segítséget az auditra történő felkészülésre.

 

Oktatási modulok

 • Modulok
 1. A környezetvédelem jelentősége, szükségessége(1. nap, 1 O.E.)
 2. Az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontúirányítási rendszer (1. nap, 7 O.E.)
 • Az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer jellemzői
 • Az ISO 14001:2015 szabvány felépülése, elvárásai
 • Az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer fő pillérjei
 • Az ISO 14001:2015 szabvány mellékleteinek szerepe
 • Az ISO 14004:2016 szabvány szerepe
 • A működő környezetközpontú irányítási rendszerek gyengeségei (általában)
 1. A belső auditálás szabályai az ISO 19011:2018 szabvány alapján (2. nap, 5 O.E.)
 • Az auditálással kapcsolatos fogalmak
 • Az audit alapelvei
 • Az auditprogram irányítása
 • Az auditálás menete
 • Az auditorok felkészültsége, az auditorok értékelése
 • Auditori esetpéldák megoldása
 • Auditgyakorlat (szerepjáték) és a gyakorlat értékelése
 1. Az auditori kommunikáció és viselkedés szabályai (2. nap, 3 O.E.)
 2. A belső auditálás gyakorlata, auditálási szerepjáték (3. nap, 8 O.E.)
 • Auditteamek alakítása, az auditált területek meghatározása
 • Felkészülés az auditálási szerepjátékra
 • Szerepjáték
 • Értékelés
 1. Írásbeli vizsga (az utolsó oktatási nap végén)

Időtartam

3 nap

Előfeltétel

Nincs

Kapcsolódó képzések

IMS Belső Auditor

Solar mérnök alaptanfolyam

UMB Környezetirányítási Megbízott tanfolyam ISO 14001

Megjegyzés

Tanfolyam lezárása: TEQUA tanúsítvány a sikerrel vizsgázóknak.<br> A képzés 3, nem egymást követő nap kerül megrendezésre! Az árak Áfa nélkül, Euro-ban értendőek. Az árfolyam, a számla kiállítás napján érvényes MNB Euro deviza közép árfolyama alapján kerül meghatározásra.Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.