IT képzések

Excel üzleti intelligencia kialakítása tanfolyam

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

Ez a képzés túlmutat az Excel haladó ismereteken. Az Excel lehetőségeinek egy kisebb speciális szeletét helyezi a figyelem középpontjába. Ez pedig az adatfeldolgozás. Ezek eszközei a kimutatások, és a Dash Board szemlélet átadása. A képzésen azokkal az eszközökkel ismerkedünk meg, amelyek ezek megvalósításához szükségesek.

Képzés részletei
Ár: 
295 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

Ezt a képzést azoknak a felhasználóknak javasoljuk elvégezni, akik hatékonyan szeretnék feldolgozni a rendelkezésükre álló adatokat, és a feldolgozás eredményét szemléletesen szeretnék közzétenni a munkatársaik számára.

Oktatási modulok: 

Dash Board szemlélet: Ez afféle műszerfal. Olyan környezetet alakítunk ki, amelyik alkalmas arra, hogy az adatfeldolgozás eredményét könnyen értelmezhető módon tegyük közzé. A célunk az, hogy a megfelelő információ megszerzéséhez elegendő legyen rápillantani a Műszerfalra, és ez alapján hatékony gyors döntéseket hozhassunk.

PowerPivot: Ez az eszköz túlmutat a korábban már megismert Pivot tábla (kimutatás) eszközön. A PowerPivot az Excel 2010-hez ingyenesen letölthető bővítmény. Ezzel a bővítménnyel olyan adathalmazt is feldolgozhatunk, amelyek az Excel munkalapon már nem férnének el. Másfelől a PowerPivot lehetőséget ad arra is, hogy több táblás forrás (Access, SQL server) estén is kimutatást készíthessünk.

Időtartam: 
24 óra/ 3 nap
Előfeltétel: 
Az Excel mélyebb ismerete, gyakorlati tapasztalat az Excel függvényeit illetően
Kapcsolódó képzések: 
További információ: 

MS Excel haladó

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

Az Excel haladó tanfolyamon azokat az eszközöket ismerjük meg, amelyek jelentősen felgyorsítják a munkavégzést. Betekintést nyerünk olyan eszközök használatába is, amelyek tágabb teret nyitnak az Excelben elvégzendő feladatok megoldásához. A képzés során a mélyebb részletekre fókuszálunk

Képzés részletei
Ár: 
295 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

A tanfolyam elvégzését azoknak a munkatársaknak javasoljuk, akik napi szinten „rutinosan” használják az Excel programot, vagy korábban már részt vettek az alapismeretek képzésen. 

Oktatási modulok: 

Az érdeklődők részére oktatásszervezőink szívesen elküldik a pontos tematikát. Bővebb információkért keresse Őket!

Időtartam: 
3 nap
Előfeltétel: 
Az Excel alapszintű ismerete. Napi gyakorlat az Excel lehetőségeinek az alkalmazásában.
Kapcsolódó képzések: 
További információ: 

Projektmanagement + Basic MS Project

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

Manapság a legtöbb cégnél találkozhatunk projekten alapuló munkamenettel. Ennek ellenére sok esetben nagy bizonytalanság övezi e területet, hiszen a hagyományos munkarendhez képest egészen más szemléletet kíván egy projekt megvalósítása. A tanfolyam során lehetőségük nyílik a projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek megismerésére, és a résztvevők elsajátíthatják a projektek átgondolt tervezéséhez, szervezéséhez és megvalósításához szükséges ismereteket.

Képzés részletei
Ár: 
765 € + áfa (Az ár tartalmazza a délelőtti és délutáni frissítőket, de nem tartalmazza az ebédet!)
Kiknek ajánljuk: 

Frissen kinevezett projektvezetők, akik most ismerkednek a projektekkel, akiknek alapvető tudásra van szükségük a projekt jelentéséről, fogalmairól és technikáiról.

Azok a vezetők, akik a cégükön belül a projektek támogatását, szervezeti megvalósítását irányítják.

Projektmunkatársak, akik szeretnének átfogó képet kapni a projektek működéséről, a projektvezetés alapvető kérdéseiről. Induló projektek esetében a leendő projektteam tagjainak. A tréning a projektmenedzsment kulcsterületeire vonatkozó intenzív bevezetést nyújt azon projektvezetőknek és projektmunkatársaknak, akik a projektmenedzsment egyik legelterjedtebb eszközére és az Ms Project felhasználói alkalmazására vonatkozóan szeretnék bővíteni tudásukat.

Oktatási modulok: 

1. Bevezetés

Q       A projekt fogalma, alapdefiníciók.

Q       A projekttevékenység elkülönítése a rutintevékenységektől.

Q       Projektindítás feladatai.

Q       A jó projektdefiniálás problematikája.

Q       A célmeghatározás nehézsége és az eléréséhez szükséges erőforrások meghatározása.

Q       A projekt nagyvonalú gazdaságossági vizsgálata. Megtérülési elemzések.

Q       A projektmenedzsment feladata.

Q       Projekt előkészítése

2. A szervezet feladatai és megoldásaik

Q       A projektteam beillesztése a vállalati hierarchiába.

Q       Hogyan érhetünk el hatékony együttműködést a projektben érintett szervezeti egységek között?

Q       A beillesztés leggyakoribb problémái és megoldásuk.

Q       Kommunikációs problémák legyőzése mind a projektteamen belül, mind pedig a team és a szervezet kapcsolatában.

3. A projektteam felépítése

Q       A projektmenedzser feladatai.

Q       Mik a projektmenedzser legfontosabb feladatai?

Q       A projektteam feladatai.

Q       Miben azonos és miben tér el a projektteam feladata a projekt vezetőjének feladataitól? Hogyan tudja eredményesen végezni a munkáját a projektteam?

Q       A hatékony projektteam kialakításának leggyakoribb módszerei; ezek előnyei és hátrányai.

Q       Hogyan alakítsunk ki hatékonyan működő, projektorientált team(ek)et? Hogyan függ a team kialakítása az elvégzendő projekttől? Milyen lehetőségek vannak erre?

Q       Projekt megtervezése

4. Projekttervezés I. vállalati példák

Q       A projekttervezés lépései, módszertana.

Q       Konkrét projekttervezési eszközök alkalmazása vállalati példákon.

Q       A projektfázisok kialakítása és jelentősége.

Q       Hogyan alakítsuk ki saját (vállalati) projektjeink fázisait, és mi legyen ezek eredménye?

5. Projekttervezés II. Dokumentáció, Határidők, Projektköltség

Q       Projektdokumentáció.

Q       Miért fontos a jó projektdokumentáció?

Q       Hatékony dokumentáció, adminisztráció.

Q       Mi a projektirányítási kézikönyv szerepe?

Q       Logikai kapcsolatok feltárása.

Q       Hogyan tudjuk a tevékenységek közötti logikai kapcsolatokat feltárni? Mire kell vigyázni eközben, mik a lehetséges hibák és hogy tudjuk elkerülni azokat?

Q       Határidők meghatározása.

Q       Határidők meghatározása hálóterv és vonalas ütemterv segítségével.

Q       Milyen információt ad az egyik és milyet a másik? Hogyan és miért használjuk őket egyszerre? Mire jó és mire nem egy projektmenedzsment szoftver?

Q       A projekt költségeinek meghatározása.

Q       Az erőforrás felhasználásától függő költségek összegyűjtése.

Q       Személyi költségek.

Q       Projekt állandó költségei (adminisztráció, stb.).

Q       Külső partnereknek fizetendő költségek.

Q       A projekt költségstruktúrájának költséghelyekre történő bontása.

Q       Költséghelyek kialakítása.

Q       Költségek elszámoló kulcsainak meghatározása.

6. Projekttervezés III. Erőforrás-allokáció, Kockázatelemzés

Q       Erőforrás-allokáció.

Q       Hogyan lehet a rendelkezésre álló erőforrásokat optimálisan kihasználni? Mik a leggyakoribb veszélyek?

Q       Kockázatelemzés, kockázatkezelés.

Q       Hogyan lehet felmérni a projekt kockázatát? Hogyan lehet biztosítani a projekt sikerét gyakran változó körülmények között?

Q       Lehetséges módosítások.

Q       Hogyan érjük el, hogy a szükséges módosítások ne káoszt szüljenek, hanem a projekt sikeréhez járuljanak hozzá?

Q       Projekt megvalósítása

7. Projekt megvalósítása

Q       Nyomonkövetés.

Q       Mik a projekt nyomon követésének legfontosabb módszerei? Hogyan érvényesülhet a kivételek alapján történő vezetés szemlélete a projektmenedzsmentben?

Q       Controlling-módszerek.

Q       Mik a leggyakrabban alkalmazott hatékony ellenőrzési módszerek?

Q       Változások kezelése.

Q       Miért fontos a változások hatékony kezelése? Milyen módszerek alkalmazhatók itt?

Q       Eltérések elemzése.

Q       Hogyan lehet a különböző terv-tény eltéréseket elemezni, hogy kiszűrjük a tervezési hibákat, illetve a körülmények megváltozásából eredő eltéréseket?

Q       Várható költségtúllépés időbeni felismerése, mértékének csökkentése.

Q       Projekt lezárása

8. Projekt lezárása

Q       Értékelés.

Q       A projekt értékelésének fontossága és menete. A projekt elemzésének szempontjai. Főbb tanulságok levonása mind technikai, mind humán szempontból. A következő projekthez felhasználható adatok összegyűjtése és csoportosítása.

Q       Archiválás.

Q       A projekt összes dokumentációjának biztonságos megőrzése esetleges későbbi elemzésekhez.

Gyakorlati rész

A tréning 2. részében az MS Project szoftver segítségével fogunk dolgozni, mely laptopokra telepítve a csoport(ok) rendelkezésére fog állni.

Microsoft Project felhasználóknak

Q       Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak, alaplépések

Q       Elemzési technikák, tervezési szabályok

Q       A tevékenységek és az időütemezés kapcsolata

Q       A tervezés folyamata, időtervezés (naptárak), feladattervezés

Q       Tevékenységek felvétele és strukturálása, mérföldkőtervezés

Q       Logikai függőségek, utak, korlátok, határidők

Q       Erőforrás-tervezés, erőforrás-ütemezés, egyéb erőforrás-kezelési képességek

Q       Költségtervezés, költségkezelés, beépített költségkezelés, egyéni költségkezelés

Q       Nyomon követés, a projekt előrehaladásának vizsgálata

Q       Gyakorló feladatok, az ütemezés fortélyai

Q       Tevékenységek összekapcsolása a projectalkalmazásban

Időtartam: 
5 nap
Előfeltétel: 
Projektmenedzsment ismeretek
További információ: 

Projektmanagement + Basic és Advanced MS Project

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

Manapság a legtöbb cégnél találkozhatunk projekten alapuló munkamenettel. Ennek ellenére sok esetben nagy bizonytalanság övezi e területet, hiszen a hagyományos munkarendhez képest egészen más szemléletet kíván egy projekt megvalósítása. A tanfolyam során lehetőségük nyílik a projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek megismerésére, és a résztvevők elsajátíthatják a projektek átgondolt tervezéséhez, szervezéséhez és megvalósításához szükséges ismereteket.

Képzés részletei
Ár: 
895 € + áfa/fő (Az ár tartalmazza a délelőtti és délutáni frissítőket, de nem tartalmazza az ebédet!)
Kiknek ajánljuk: 

Frissen kinevezett projektvezetők, akik most ismerkednek a projektekkel, akiknek alapvető tudásra van szükségük a projekt jelentéséről, fogalmairól és technikáiról.

Azok a vezetők, akik a cégükön belül a projektek támogatását, szervezeti megvalósítását irányítják.

Projektmunkatársak, akik szeretnének átfogó képet kapni a projektek működéséről, a projektvezetés alapvető kérdéseiről. Induló projektek esetében a leendő projektteam tagjainak. A tréning a projektmenedzsment kulcsterületeire vonatkozó intenzív bevezetést nyújt azon projektvezetőknek és projektmunkatársaknak, akik a projektmenedzsment egyik legelterjedtebb eszközére és az Ms Project felhasználói alkalmazására vonatkozóan szeretnék bővíteni tudásukat.

Oktatási modulok: 

1. Bevezetés

Q       A projekt fogalma, alapdefiníciók.

Q       A projekttevékenység elkülönítése a rutintevékenységektől.

Q       Projektindítás feladatai.

Q       A jó projektdefiniálás problematikája.

Q       A célmeghatározás nehézsége és az eléréséhez szükséges erőforrások meghatározása.

Q       A projekt nagyvonalú gazdaságossági vizsgálata. Megtérülési elemzések.

Q       A projektmenedzsment feladata.

Q       Projekt előkészítése

2. A szervezet feladatai és megoldásaik

Q       A projektteam beillesztése a vállalati hierarchiába.

Q       Hogyan érhetünk el hatékony együttműködést a projektben érintett szervezeti egységek között?

Q       A beillesztés leggyakoribb problémái és megoldásuk.

Q       Kommunikációs problémák legyőzése mind a projektteamen belül, mind pedig a team és a szervezet kapcsolatában.

3. A projektteam felépítése

Q       A projektmenedzser feladatai.

Q       Mik a projektmenedzser legfontosabb feladatai?

Q       A projektteam feladatai.

Q       Miben azonos és miben tér el a projektteam feladata a projekt vezetőjének feladataitól? Hogyan tudja eredményesen végezni a munkáját a projektteam?

Q       A hatékony projektteam kialakításának leggyakoribb módszerei; ezek előnyei és hátrányai.

Q       Hogyan alakítsunk ki hatékonyan működő, projektorientált team(ek)et? Hogyan függ a team kialakítása az elvégzendő projekttől? Milyen lehetőségek vannak erre?

Q       Projekt megtervezése

4. Projekttervezés I. vállalati példák

Q       A projekttervezés lépései, módszertana.

Q       Konkrét projekttervezési eszközök alkalmazása vállalati példákon.

Q       A projektfázisok kialakítása és jelentősége.

Q       Hogyan alakítsuk ki saját (vállalati) projektjeink fázisait, és mi legyen ezek eredménye?

5. Projekttervezés II. Dokumentáció, Határidők, Projektköltség

Q       Projektdokumentáció.

Q       Miért fontos a jó projektdokumentáció?

Q       Hatékony dokumentáció, adminisztráció.

Q       Mi a projektirányítási kézikönyv szerepe?

Q       Logikai kapcsolatok feltárása.

Q       Hogyan tudjuk a tevékenységek közötti logikai kapcsolatokat feltárni? Mire kell vigyázni eközben, mik a lehetséges hibák és hogy tudjuk elkerülni azokat?

Q       Határidők meghatározása.

Q       Határidők meghatározása hálóterv és vonalas ütemterv segítségével.

Q       Milyen információt ad az egyik és milyet a másik? Hogyan és miért használjuk őket egyszerre? Mire jó és mire nem egy projektmenedzsment szoftver?

Q       A projekt költségeinek meghatározása.

Q       Az erőforrás felhasználásától függő költségek összegyűjtése.

Q       Személyi költségek.

Q       Projekt állandó költségei (adminisztráció, stb.).

Q       Külső partnereknek fizetendő költségek.

Q       A projekt költségstruktúrájának költséghelyekre történő bontása.

Q       Költséghelyek kialakítása.

Q       Költségek elszámoló kulcsainak meghatározása.

6. Projekttervezés III. Erőforrás-allokáció, Kockázatelemzés

Q       Erőforrás-allokáció.

Q       Hogyan lehet a rendelkezésre álló erőforrásokat optimálisan kihasználni? Mik a leggyakoribb veszélyek?

Q       Kockázatelemzés, kockázatkezelés.

Q       Hogyan lehet felmérni a projekt kockázatát? Hogyan lehet biztosítani a projekt sikerét gyakran változó körülmények között?

Q       Lehetséges módosítások.

Q       Hogyan érjük el, hogy a szükséges módosítások ne káoszt szüljenek, hanem a projekt sikeréhez járuljanak hozzá?

Q       Projekt megvalósítása

7. Projekt megvalósítása

Q       Nyomonkövetés.

Q       Mik a projekt nyomon követésének legfontosabb módszerei? Hogyan érvényesülhet a kivételek alapján történő vezetés szemlélete a projektmenedzsmentben?

Q       Controlling-módszerek.

Q       Mik a leggyakrabban alkalmazott hatékony ellenőrzési módszerek?

Q       Változások kezelése.

Q       Miért fontos a változások hatékony kezelése? Milyen módszerek alkalmazhatók itt?

Q       Eltérések elemzése.

Q       Hogyan lehet a különböző terv-tény eltéréseket elemezni, hogy kiszűrjük a tervezési hibákat, illetve a körülmények megváltozásából eredő eltéréseket?

Q       Várható költségtúllépés időbeni felismerése, mértékének csökkentése.

Q       Projekt lezárása

8. Projekt lezárása

Q       Értékelés.

Q       A projekt értékelésének fontossága és menete. A projekt elemzésének szempontjai. Főbb tanulságok levonása mind technikai, mind humán szempontból. A következő projekthez felhasználható adatok összegyűjtése és csoportosítása.

Q       Archiválás.

Q       A projekt összes dokumentációjának biztonságos megőrzése esetleges későbbi elemzésekhez.

Gyakorlati rész

A tréning 2. részében az MS Project szoftver segítségével fogunk dolgozni, mely laptopokra telepítve a csoport(ok) rendelkezésére fog állni.

Microsoft Project felhasználóknak

Q       Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak, alaplépések

Q       Elemzési technikák, tervezési szabályok

Q       A tevékenységek és az időütemezés kapcsolata

Q       A tervezés folyamata, időtervezés (naptárak), feladattervezés

Q       Tevékenységek felvétele és strukturálása, mérföldkőtervezés

Q       Logikai függőségek, utak, korlátok, határidők

Q       Erőforrás-tervezés, erőforrás-ütemezés, egyéb erőforrás-kezelési képességek

Q       Költségtervezés, költségkezelés, beépített költségkezelés, egyéni költségkezelés

Q       Nyomon követés, a projekt előrehaladásának vizsgálata

Q       Gyakorló feladatok, az ütemezés fortélyai

Q       Tevékenységek összekapcsolása a projectalkalmazásban

 

Időtartam: 
6 nap
Előfeltétel: 
Projektmanagement ismeretek
További információ: 

MS Project tréning

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

A projektmenedzsment elméleti alapjai után képzésünkön egy olyan kulcsszoftvert ismerhet meg a hallgató, amelynek segítségével a mindennapi projektmenedzsment tevékenység megkönnyíthető a projekt teljes időtartama alatt. 

Képzés részletei
Ár: 
475 € + áfa/fő (Az ár tartalmazza a délelőtti és délutáni frissítőket, de nem tartalmazza az ebédet!)
Kiknek ajánljuk: 

Projekttagok, vezetők, akik munkájuk során projektfeladatokat látnak el, és a projektszemlélet áthatja mindennapi munkájukat. A képzésen az MS Project szoftver segítségével fogunk dolgozni, mely igény szerint laptopokra telepítve a csoport(ok) rendelkezésére fog állni!

Oktatási modulok: 

1. nap:

Q       Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak, alaplépések

Q       Elemzési technikák, tervezési szabályok

Q       A tevékenységek és az időütemezés kapcsolata

Q       A tervezés folyamata, időtervezés (naptárak), feladattervezés

Q       Tevékenységek felvétele és strukturálása, mérföldkőtervezés

2. nap:

Q       Logikai függőségek, utak, korlátok, határidők

Q       Erőforrás-tervezés, erőforrás-ütemezés, egyéb erőforrás-kezelési képességek

Q       Költségtervezés, költségkezelés, beépített költségkezelés, egyéni költségkezelés

Q       Nyomon követés, a projekt előrehaladásának vizsgálata

Q       Gyakorló feladatok, az ütemezés fortélyai

Q       Tevékenységek összekapcsolása a projectalkalmazásban

3. nap:

Q       Vizsga

Időtartam: 
3 nap
Előfeltétel: 
projektmanagement ismeretek
Megjegyzés: 

A tanfolyam lezárása: TEQUA tanúsítvány. Az árak Áfa nélkül, Euro-ban értendőek. Az árfolyam, a számla kiállítás napján érvényes MNB Euro deviza közép árfolyama alapján kerül meghatározásra.

További információ: 

Projektmenedzsment és MS Project

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

A korszerű projektmenedzsment alapok megteremtése és a kapcsolódó képességek megszerzéséhez szükséges, testreszabott fejlesztési programterv kidolgozása. Különös hangsúlyt fektetünk az ismeretek, a tapasztalatok és a motivációs tényezők összehangolására. Az "IPMA Competence" minősítésre való felkészülés mellett a legelterjedtebb projekttervező szoftver felhasználói szintű elsajátítása, a projektek könnyebb és hatékonyabb szervezéséhez és menedzsmentjéhez.

Képzés részletei
Kiknek ajánljuk: 

Frissen kinevezett projektvezetőknek, akik most ismerkednek a projektekkel, akiknek alapvető tudásra van szükségük a projekt jelentéséről, fogalmairól és technikáiról. Azoknak a vezetőknek, akik a cégükön belül a projektek támogatását, szervezeti megvalósítását irányítják. Projektmunkatársaknak, akik szeretnének átfogó képet kapni a projektek működéséről, a projektvezetés alapvető kérdéseiről.

Oktatási modulok: 

A program az alábbi területeken támogatja a résztvevőket:

 • annak eldöntése, hogy szükségünk van-e egyáltalán projektre
 • megértsük, mitől projekt egy projekt, mi a projekt kritérium rendszere
 • hogyan vizsgáljuk egy projekt gazdaságosságát
 • a projekt team funkcionális beillesztése a vállalati szervezetbe és a leggyakoribb hibák elkerülése
 • a megfelelő projektmenedzser kiválasztása
 • hatékony, ütőképes projekt team összeállítása
 •  a projekttervezés alkalmazott módszertanának   gyakorlatorientált megismerése
 • a projekt megfelelő előkészítése, tervezése és megvalósítása
 • projekt controlling
 • a projekt értékelése

1. Bevezetés

 • A projekt fogalma, alapdefiníciók
 • A jó projektdefiniálás problematikája
 • A célmeghatározás nehézsége és az eléréséhez szükséges erőforrások meghatározása
 • A projekt nagyvonalú gazdaságossági vizsgálata
 •  A projektmenedzsment feladata

2. A szervezet feladatai és megoldásaik

 • A projekt team beillesztése a vállalati hierarchiába
 • A beillesztés leggyakoribb problémái és megoldásuk

3. A projekt-team felépítése

 • A projektmenedzser feladatai
 •  A projekt team feladatai
 • A hatékony projekt team kialakításának leggyakoribb módszerei, ezek előnyei és hátrányai

4. Projekttervezés I.

 • A projekttervezés lépései, módszertana
 •   A projektfázisok kialakítása és jelentősége

5. Projekttervezés II.

 • Projektdokumentáció.
 • Logikai kapcsolatok feltárása.
 • Határidők meghatározása.

6. Projekttervezés III.

 • Erőforrás allokáció
 • Kockázatelemzés, kockázat kezelés
 • Lehetséges módosítások

7. Projekt megvalósítása

 • Nyomon követés
 • Controlling-módszerek
 • Változások kezelése
 • Eltérések elemzése

8. Projekt lezárása

 • Értékelés
 • Archiválás

9. Tréning lezárása

 • Értékelés
 • A tréning hasznosíthatósága. Javaslatok összegyűjtése, akciótervek kidolgozása.

10. MS Project:

 • Microsoft Project legfrissebb verziója felhasználóknak
 • Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak, alaplépések
 • Elemzési technikák, tervezési szabályok
 • A tevékenységek és az időütemezés kapcsolata
 • A tervezés folyamata, időtervezés (naptárak), feladattervezés
 • Tevékenységek felvétele és strukturálása, mérföldkőtervezés
 • Logikai függőségek, utak, korlátok, határidők
 • Erőforrás-tervezés, erőforrás-ütemezés, egyéb erőforrás-kezelési képességek
 • Költségtervezés, költségkezelés, beépített költségkezelés, egyéni költségkezelés
 • Nyomon követés, a projekt előrehaladásának vizsgálata
 • Gyakorló feladatok, az ütemezés fortélyai
 • Tevékenységek összekapcsolása a Project alkalmazásban

 

Időtartam: 
5 nap
Előfeltétel: 
Projektekben szerzett gyakorlat és az MS programok felhasználói szintű ismerete.
Megjegyzés: 

A tanfolyam lezárása: TEQUA Tanúsítvány a sikeresen vizsgázóknak. Az árak Áfa nélkül, Euro-ban értendőek. Az árfolyam, a számla kiállítás napján érvényes MNB Euro deviza közép árfolyama alapján kerül meghatározásra. A tanfolyamon, valamennyi résztevő, jogtiszta MS Project 2003-as szoftvert kap, mely a képzést követően 120 napig használható díjmentesen. Javasoljuk, hogy a képzésre jelentkező hozzon magával laptopot, hogy a képzés során készített gyakorlati feladatokat esetleges saját példás megoldásának adatait saját gépen kezelhesse. A vizsga tanfolyamlezáró teszt és nem azonos az IPMA minősítéssel. Az IPMA vizsga feltételeiről, a www.ipmavizsga.hu oldalon kaphat tájékoztatást. A 3-4. napon gyakorlati feladatmegoldás a minősítés alapja.

További információ: 

MS Excel alapok

Aktuális tanfolyamok:

Ha további részletek érdeklik itt jelezheti nekünk

Jelenleg a tanfolyamnak nincs meghirdetett időpontja! Amennyiben érdekli a tanfolyam, kérje kihelyezett képzési ajánlatunkat!

Aktulle Seminare

Hier können Sie weitere Informationen anfordern
Für aktuelle Angebote und verfügbare Rabatte kontaktieren Sie unser Organisationsteam
E-Mail an den Veranstalter

Zur Zeit ist kein Seminar in diesem Thema geplant.

Scheduled Trainings

You can request further details here
For our offers and available discounts contact our training organizers.
E-mail to the Organizers

This training is currently not scheduled.

A tanfolyam rövid leírása: 

A képzés legfőbb célkitűzése az, hogy a hallgatók megtegyék az első lépéseket afelé, hogy a programot készség szinten napi rendszerességgel alkalmazni tudják, tehát megfelelő, erős alapok lefektetése. A képzés elvégzése után a hallgatók tájékozódni fognak tudni az Excel eszközei között. Képesek lesznek egyszerűbb feladatok önálló elvégzésére. Megismerik a képletek használatát, a hivatkozási módokat. A képzés részeként betekintést nyernek az Excel alapvető függvényeinek a használatába. Megtanulják a formázás alapjait, az adatlista-kezelés alapelemeit, képesek lesznek egyszerű kimutatások elkészítésére. Meg tudják jeleníteni az adatokat megfelelő grafikus eszközökkel, diagramokkal. Megtanulják a nyomtatási beállítások kezelését is.

Képzés részletei
Ár: 
295 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

Ezt a képzést első sorban azoknak javasoljuk, akik egyáltalán nem ismerik az Excelt, vagy hosszú időn keresztül nem használták, de egy új munkakör betöltéséhez szükséges a program ismerete.

Oktatási modulok: 

A tanfolyamon függvényei: SZUM (SUM), ÁTLAG (AVERAGE), ÁTLAGA (AVERAGEA), MAX (MAX), MAX2 (MAXA), MIN (MIN), MIN2 (MINA), DARAB (COUNT), DARAB2 (COUNTA), DARABÜRES (COUNTBLANK), INDEX (INDEX), HOL:VAN (MATCH), FKERES (VLOOKUP), VKERES (HLOOKUP), MA (TODAY), MOST (MOW), NAP (DAY), HÓNAP (MONTH), ÉV (YEAR), HÉT.NAPJA (WEEKDAY), HÉT.SZÁMA (WEEKNUM), HA (IF). gyedi igények alapján lehetőség van további függvények bemutatására.

Időtartam: 
3 nap
Előfeltétel: 
A képzés előfeltétele a megfelelő Windows operációs rendszer ismerete, a dokumentumok megnyitási és mentési műveleteinek a rutinos használata.
Megjegyzés: 

A tanfolyam lezárása: TEQUA tanúsítvány a sikeresen vizsgázóknak A képzés díja 260€. Az árak Áfa nélkül, Euro-ban értendőek. Az árfolyam, a számla kiállítás napján érvényes MNB Euro deviza közép árfolyama alapján kerül meghatározásra.

További információ: