A tanfolyam rövid leírása

A képzés középpontjában a Volkswagen konszern termékbiztonsági megbízottra (PSB) vonatkozó követelményei, valamint a VDA Termékintegritás kötetének előírásai állnak. A résztvevők számára világos lesz, hogy a termékek biztonságosságáért mit tehetnek, és az elkövetett hibák milyen következményekkel járnak.

A tanfolyam keretében ismertetésre kerül a termékfelelősség lényege, következményei a gyártóra nézve. Mit tehet a gyártó a hibák megelőzése érdekében, a termékfelelősség következményeinek mérséklésére.

 

Kiknek ajánljuk?

Elsősorban a mérnökök, vezetők, vevői kapcsolattartók és a jelenlegi vagy leendő PSB-k. (Produktsicherheitsbeauftrage/r, termékbiztonsági megbízott).

 

A tanfolyam célja

A résztvevők megismerkednek a VDA Termékintegritás kötetének előírásaival, valamint a VW konszern termékbiztonsági megbízottra vonatkozó követelményeivel, a termékbiztonsági megbízott feladataival, felelősségi körével, döntési hatáskörével és a szervezetnél betöltött szerepével. A képzés résztvevői megértik, hogy a termékbiztonsági megbízottnak milyen minőségirányítási és kockázatkezelési szakismeretekkel kell rendelkeznie, mik a feladatai új termékindításnál, reklamációnál, futó szériánál, valamint a vevővel való kommunikációban. Világossá válik, hogy a VW konszern milyen elvárásokat támaszt a szállítóval mint szervezettel szemben a termékbiztonságot illetően – a tanfolyam során megvizsgáljuk a Formel Q-Konkret és a Formel Q-Fähigkeit erre vonatkozó előírásait is.

A résztvevők emellett megismerkednek a termékfelelősség és a termékbiztonság jogi hátterével, hogy felkészülten tudjanak az ezzel kapcsolatos kockázatok behatárolásán és mérséklésén dolgozni.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A termékbiztonsági megbízott feladatai, felelőssége, kompetenciái

A VW konszern termékbiztonsági követelményei a Formel Q-Konkret és a Formel Q-Fähigkeit alapján

A termékfelelősség és termékbiztonság jogi szabályozásának értelmezése

A vállalatnál a termékfelelősség következményeinek meghatározása

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Legalább 3 év autóiparban szerzett tapasztalat

 

Oktatási modulok:

 • Jogszabályi háttér
  • Piacfelügyeleti (termékbiztonsági) törvény
  • A termékfelelősség jogi szabályozása (PTK)
 • Szabványkövetelmények:
  • Az IATF 16949 és a VDA termékbiztonsági követelményei
 • A Volkswagen-konszern követelményei
  • A Formel Q Konkret vonatkozó követelményei
  • A Formel Q Fähigkeit vonatkozó követelményei (D/TLD)
 • A termékbiztonsági megbízott feladatai
  • Feladatkörök, hatáskörök, ismeretek
 • Szervezeti változások
  • A termékbiztonsági megbízott munkaköri leírása
  • A termékbiztonsági megbízott elhelyezkedése a szervezeti ábrán
  • A követelmények megvalósítása
 • Kockázatkezelési módszerek
  • Kockázatkezelés a VDA 4. kötete alapján
  • FMEA
  • FTA-elemzés
  • Teknős-diagram
 • Csoportmunka – termékbiztonsági reklamáció kezelése
  • 8D – okelemzés, intézkedés, megelőzés, lessons learned
  • FMEA aktualizálása
  • Control Plan aktualizálása

Időtartam

2 nap

Ár

347 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)