Úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Továbbra magas belső selejtszázalék és a vevők is panaszkodnak, azonnali eredményeket sürgetnek? Nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. IATF 16949:2016 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azon kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a minőségirányi rendszerauditok szakszerű, professzionális lebonyolítására. Kollégáink 1000nél is több audit lefolytatása az elmúlt 15 évben szívesen osztják meg tapasztalataikat! 

Ne feledje el, az audit nem pusztán egy minőségügyi eszköz, hanem a vezetőket segítik a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik az IATF 16949:2016 nemzetközi szabványvetelményeit ismerik, értik és auditálni tudják annak érdekében, hogy a minőségirányítási rendszert folyamatosan fejleszteni és vevőiket megfelelő, tényeken alapuló információk birtokában tájékoztatni tudják 

 

Célcsoport 

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál IATF 16949:2016 szabvány szerinti belső rendszerauditokat folytatnak le, valamint minőségirányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak. 

Rajtuk kívül várjuk még a minőségirányítási és a vállalat más területeiről azon vezetőket és munkatársakat, akik meg szeretnének megismerkedni az IATF 16949:2016 és a minőségirányítási rendszer auditálásának követelményeivel és olyan ismereteket szeretnének szerezni, amelyek alkalmassá teszik őket a belső auditok tervezésére, végrehajtásában való aktív közreműködésre és annak dokumentálására, nyomonkövetésére. 

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák 

 • Az ISO 9000 szabványcsalád megismerése 
 • Az ISO 9001:2015 és az IATF16949:2016 szabványok kapcsolatának megismerése és alkalmazása 
 • Az IATF 16949:2016 szabvány követelményeinek megismerése és megértése alkalmazhatósági szinten 
 • Az auditok lebonyolításának megismerése és alkalmazása az auditprogram tervezésétől kezdve az egyes auditok tervezésén, lebonyolításán át az auditok után követéséig. 
 • Az auditálással, az auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése és megértése az ISO 19011:2018 szabvány követelményein keresztül  
 • Auditori kommunikáció – kérdezéstechnika, auditpszichológia 

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

 • Legalább középfokú végzettség  
 • ISO 9001:2015 szabvány ismerete 
 • Alapszintű minőségmenedzsment és Core-Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) ismeretek  
 • IATF 16949:2016 szabvány ismerete előnyt jelent 

 

Képzési tematika 

1. nap

 • Minőség, minőségirányítási rendszer (továbbiakban MIR) 
 • Az ISO 9000 szabványcsalád részei és az ISO 9001:2015 kapcsolata az IATF 16949:2016 nemzetközi szabvánnyal 
 • Minőségirányítási alapelvek 
 • Az ISO 9001:2015 és az IATF 16949:2016 nemzetközi szabványok jellemzői és felépítése 
 • Az IATF 16949:2016 kiegészítéseinek részletes ismertetése az ISO 9001:2015 fejezeteit alapul véve: 
 • A szervezet és környezete (4. fejezet) 
 • A szervezet és környezetének megértése 
 • Az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megértése 
 • A MIR alkalmazási területének meghatározása 
 • A MIR és folyamatai 
 • Vezetői szerepvállalás (5. fejezet) 
 • A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség 
 • Vevőközpontúság 
 • Politika 
 • Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök 
 • Tervezés (6. fejezet) 
 • A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek 
 • A minőségcélok és az elérésük megtervezése 
 • A változtatások tervezése 

 

2. nap

 • Támogatás (7. fejezet) 
 • Erőforrások 
 • Felkészültség (kompetencia) 
 • Tudatosság 
 • Kommunikáció 
 • Dokumentált információ 
 • Működés (8 fejezet) 
 • Működéstervezés és felügyelet 
 • A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása 
 • A termékek és szolgáltatások tervezése és fejlesztése 
 • A külső forrásokból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete 
 • A termékek előállítása és a szolgáltatás nyújtása 
 • A termékek és szolgáltatások kibocsájtása 
 • A nem megfelelő folyamatkimenetek, termékek és szolgáltatások felügyelete

 

3. nap

 • Teljesítményértékelés (9. fejezet) 
 • Vevői elégedettség 
 • Elemzés és értékelés 
 • Belső audit 
 • Vezetőségi átvizsgálás 
 • Fejlesztés (10. fejezet) 
 • Nem megfelelőség és helyesbítő tevékenység 
 • Folyamatos fejlesztés 
 • Auditálás az ISO 19011:2018 szerint 
 • Auditálás alapjai és alapelvei 
 • Auditprogram irányítása 
 • Auditok tervezése 
 • Auditok lebonyolítása 
 • Auditok helyszíni lefolytatása 
 • Auditok eredményeinek értékelése 
 • Helyszíni auditot követő tevékenységek 

 

4. nap

 • Az auditorok felkészültsége és kiértékelése 
 • Audittechnikák, auditori kommunikáció 
 • Auditálási gyakorlat 
 • Vizsga 

 

Időtartam

4 nap

 

Ár

504 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)