három napos program során az első két napon a résztvevők megismerkednek az autóiparban általánosan alkalmazott hibamód és hatáselemzés, az FMEA, elvével és annak módszerével. Mivel a módszer alkalmazása multidiszciplináris teammunka keretében történik, a harmadik napon a teammunka irányításának elveit és fogásait sajátítják el a hallgatók.  

 

A tanfolyam célja 

Megismerni és megtanulni az FMEA módszer alapelveit, megérteni a minőségtervezési folyamatban elfoglalt szerepét és elsajátítani az FMEA elemzés elvégzésének folyamatát. 

A moderátor szerepkörön belül megtanulni a teammunka sajátosságait, a team kapcsolatrendszerét a szervezeti hierarchiával, valamint elsajátítani a teammunka irányításának fogásait. 

 

Célcsoport 

Autóiparban vagy autóipari beszállítóknál dolgozó szakemberek, akik különböző funkciókban és hierarchikus szinteken vezetői vagy egyéb önálló feladatokat látnak el. 

Minőségirányítás, gyártástervezés, termelési, logisztikai területen dolgozó szakemberek és vezetők, belső és független konzulensek, leendő vagy gyakorló auditorok. 

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák 

A tanfolyam elvégzésével a hallgatók megismerik az FMEA alapelveit, megtanulják a módszer alkalmazását, ezáltal képesek lesznek egy minőségtervező team tagjaként hatékonyan részt venni az FMEA elemzésben, meg tudják határozni a módszer segítségével a lehetséges hibák kockázatát, képesek részt venni a megfelelő javító intézkedések megfogalmazásában, illetve azok megvalósításában. 

A moderátori részt elvégző hallgatók alkalmasak a teamvezetői tevékenységek, a teammunka moderálásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

 • Legalább középfokú végzettség 
 • Legalább féléves munkatapasztalat. 

 

Oktatási modulok és azok terjedelme  

 1. napFMEA modul 
 • Mi az az FMEA?  
 • Az FMEA folyamata: elmélet és gyakorlat vegyesen.  
 • Tervezés. Tervezzük meg az FMEA-t! 
 • Struktúraelemzés. Válasszuk ki a rendszer, a fókuszelem és az okelem szintjét! 
 • Funkcióelemzés. Milyen specifikációs és funkcionális követelmények kapcsolódnak az adott folyamatlépéshez? 
 • Hibaelemzés. Milyen hibamódok kapcsolódhatnak a korábbi tapasztalatok alapján a fókuszelem egyes követelményeihez? Ezek milyen következménnyel járhatnak? Súlyosság értékelése. Milyen okokra vezethetők vissza e hibák? Milyen módszerekkel próbáljuk jelenleg e hibák okait kiküszöbölni? 

 

 

 

 

 1. 2. nap– FMEA modul

 

 • Kockázatelemzés. A jelenleg meglévő megelőzési módszerek alapján milyen valószínűséggel fognak az egyes hibaokok bekövetkezni? A meglévő detektálási módszereink, a tapasztalatok alapján, milyen biztonsággal szűrik ki ezeket a hibákat? 
 • Optimalizálás: Melyek azok a kockázatok, amelyekre intézkedéseket kell hoznunk? Melyek lennének ezek az intézkedések? Hogyan követjük ezek végrehajtását az FMEA-ban? 
 • Dokumentáció. Hova vezetjük tovább az FMEA lényeges megállapításait? Mit osztunk meg a vevővel? Milyen jó gyakorlatokat és tanulságokat vihetünk tovább más folyamatokra, illetve jövőbeli projektekre? 
 • A lépések összefoglalása 

 

 1. 3. napModerátor modul  
 • Az FMEA moderátor szerepe 
 • Az eredményes meeting feltételei 
 • A csapat összetétele, létrehozása 
 • A csapat működése, a tagok szerepe, a csapatmunka fázisai 
 • A beszélgetés irányítása, konfliktusok kezelése, a kommunikáció szabályai 

 

 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: 330 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 22 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.