six sigma

Minőségügyeseknek már nem elég a szabványok ismerete

Írta: Csőke Zita, Tequa tréner, szaktanácsadó

Tanácsadóként és oktatóként az utóbbi időben arra jutottam a szakmánkat, a minőségirányítást tekintve, hogy LEAN és Six Sigma módszerek ismerete nélkül nem tudjuk megfelelően elvégezni a munkánkat.

Nézzük, mi késztetett erre a kijelentésre!

A TEQUA szupercsapata a folyamatoptimalizálásért

Minden vállalatnak szüksége van egy hősre, akinek szuperereje a tökéletes termék vagy szolgáltatás előállításában rejlik. Az alábbi tanfolyamokkal Ön is egy lehet közülük! 

 

Forrás: 
TEQUA Akadémia

Six Sigma Green Belt

A tanfolyam rövid leírása: 

A Six Sigma mozgalom Green Belt (zöld öves) szerepének betöltéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása, gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzése – Six Sigma projekt megvalósítása. A tanfolyamon nagy hangsúlyt kap a statisztikai ismeretek fejlesztése, bővítése.
Cél, hogy a résztvevők olyan szemléleti és módszerbeli alapot kapjanak, melynek segítségével határozott lépéseket tudnak tenni a hibák csökkentésére, a folyamatok fejlesztésére.

Az oktatási egységek a 8. napon írásbeli vizsgával zárulnak, majd kb. 1 hónap önálló projekt munka elteltével a résztvevők prezentáció keretében számolnak be az elért eredményekről, illetve projektjük aktuális állapotáról. A projektfeladatot akár már a képzést megelőzően elkezdhetik a résztvevők, az adott projektötlet körülhatárolásával és az elvárt erdemények átgondolásával, meghatározásával. Például egy komplexebb Black-belt projekt esetében nem ritka az 500.000.-EUR-megtakarítási cél sem. 

A képzés vizsgaprezentációval záródik. A prezentáció időpontját a képzés során a projektek készültségi szintjétől függően határozzuk meg.

 

Képzés részletei
Ár: 
1195 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint a 8 oktatási napra az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

Minőségirányítási megbízottaknak, vezetőknek, azok közvetlen munkatársainak, problémamegoldó teameknek, vezetési tanácsadóknak.

Oktatási modulok: 
 • Minőség alapok
 • Katapult: a minőségjavítás gyakorlata
 • A Six Sigma alapjai
 • A problémamegoldási folyamat lépései a Six Sigma projektekben (DMAIC)
 • Alapvető minőségtechnikák (problémaazonosítási, - elemzési és – megoldás-tervezési módszerek)
 • Gyártási folyamatok alkalmasságának vizsgálata
 • Mérőrendszerek alkalmasságának vizsgálata
 • Előállítási folyamatok statisztikai szabályozása (SPC), hagyományos folyamatellenőrző kártyák
 • 7 QC módszer
 • Egyéb grafikus adatelemzési technikák
 • FMEA
 • Statisztikai próbák (Alap)
 • Kísérlet-tervezés (DOE) (Alap)
 • Minőségköltségek (Alap)
 • Csoportmunka (Alap)
 • Prezentáció (Alap)
 • Projektfeladatok

Felkészülési javaslat

A szervezetnél felmerülő problémák jellege, a vevőkkel kapcsolatos folyamatok számbavétele.

 

Időtartam: 
8 +1 nap
Előfeltétel: 
Felsőfokú végzettség, legalább 2 éves munkahelyi tapasztalat, valamint statisztikai alapismeretek.
Megjegyzés: 

A tanfolyam lezárása: megvalósult Six-Sigma projekt esetében TEQUA tanúsítány; Six Sigma zöld öv. Az árak Áfa nélkül, Euro-ban értendőek. Az árfolyam, a számla kiállítás napján érvényes MNB Euro deviza közép árfolyama alapján kerül meghatározásra.

További információ: 

MINITAB alaptanfolyam

A tanfolyam rövid leírása: 

MINITAB software használatának magabiztossá tétele.

Képzés részletei
Ár: 
270 € + áfa A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.
Kiknek ajánljuk: 

Statisztikai alapismeretekkel rendelkező csoportvezetők, fejlesztést, gyártástervezést támogató mérnökök, minőségmenedzsmentet támogató területek mérnökei, Six-Sigma Green és/vagy Black Belt tanfolyamot végzettek

Oktatási modulok: 

Tematika

 

 1. nap
 • Matematikai statisztikai, valószínűség-számítási alapfogalmak áttekintése:
  • Matematikai statisztika tárgya, működése
  • Hisztogram, elméleti eloszlások, normális eloszlás
  • Becslés, hipotézisvizsgálatok alapfogalmai, első-, másodfajú hiba fogalma
 • Adatok elemzése Minitabbal, a program kezelésének általános tudnivalói:
  • Program felépítése, adattípusok, adatok bevitele, kezelése, adattípusok átalakítása, kódolás, adatsorok összerakása és szétbontása, adat- és projektfilok beolvasása, mentése.
   (A File, Data és Calc menüpontok fontosabb almenüjeinek bemutatása, működése)
  • Egyszerűbb statisztikai elemzések végzése, leíró statisztikai mutatók meghatározása, adatok megjelenítése statisztikai ábrák segítségével, alap statisztikai próbák végzése, eredmények értelmezése.
   (Stat > Basic statistics menüpontja, Graph menü fontosabb ábrázolási módjai)
 • Önálló feladatok megoldása, gyakorlás
 1. nap
 • Minőségmenedzsment eszközök alkalmazása:
 • Egyszerűbb eszközök használata:
  • Ok-okozati elemzés, Pareto-diagram, Run chart

(Stat > Quality Tools > Run Chart…, Pareto Chart…, Cause-and-Effect… menüpontok használata)

 • Minőségképesség-vizsgálat:
  • Folyamat-, gépképesség elemzés módszerei
  • Mérési rendszerek vizsgálata (R&R) alapjai, módszerei
  • Képességelemzés lehetőségei a Minitabban

(Stat > Quality Tools > Capability Analysis - Normal, Capability Sixpack – Normal és Gage R&R Study menüpontok használata)

 • Ellenőrzőkártyás szabályozás:
  • Az ellenőrzőkártyás szabályozás logikája, működése, a kártyák típusai
  • Ellenőrzőkártyák (átlag, terjedelem, szórás, egyedi érték és minősítéses kártyák) kezelése, ábrázolása Minitabbal

(Stat > Control Charts – Variables Charst for Subgroups, Variables Charts for Individuals, Attributes Charts menüpont)

 • Önálló feladatok megoldása, gyakorlás
Megszerezhető végzettség: 
MINITAB Alapok
Időtartam: 
2nap
Vizsga típusa: 
TEQUA Akadémia vizsga
Kapcsolódó képzések: 
Megjegyzés: 

Q A képzésen laptop használata szükséges, melyre igény szerint biztosítjuk a Minitab szoftver 30 napos próbaverzióját (Vállalati laptop esetén, kérjük, győződjön meg róla, hogy rendelkezik rendszergazdai jogokkal a program telepítéséhez, vagy előzetesen kérje az IT támogatását a szoftver telepítéséhez)

További információ: 
Tartalom átvétel