ISO 14001

European Energy Strategy (video)

A putyini megállapodás margójára....

Forrás: 
EU Commision

Környezetirányítási belső auditor tanfolyam ISO 14001

A tanfolyam rövid leírása: 

A résztvevők megértik az ISO 19011:2018-as szabvány tartalmát és megfelelnek az e szabvány által előírt alapvető követelményeknek. Képesek a vállalatnál sikeres belső környezeti auditokat előkészíteni, megtervezni, kivitelezni és az utólagos teendőket (jelentés, utóaudit) elvégezni.

Képzés részletei
Ár: 
355 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

Akik a tanfolyamon megszerzett ismereteket és képességeket közvetlenül tudják alkalmazni munkájukban:

 • auditorjelöltek, akik a tanfolyam elvégzését követően belső auditokat végeznek.

Akiket a tanfolyamon megszerzett ismeretek és képességek közvetetten segítik abban, hogy az auditok megvalósítását támogassák, illetve, hogy felkészüljenek az auditokra:

 • vezetőségi képviselők, auditprogram irányítók, auditálandó területek vezetői, képviselői, környezetirányítási felelősei, funkcionális felelősök (folyamatfelelősök, például: mérőrendszer felelősök, dokumentációkezelésért felelős személyek), cégtulajdonosok.

Cél

Ismeretek és készségek elsajátítása a környezetközpontú irányítási rendszer belső auditjának elvégzéséhez.

Megszerezhető kompetenciák

A résztvevők:

 • megértik és elsajátítják az ISO 14001:2015 és az ISO 19011:2018 szabványok célját, tartalmát.

 • képesek a szabványok elvárásait a vállalatuk tevékenységeivel, adottságaival, szabályozási rendszerével összekapcsolni, a vállalatnál belső környezetközpontú irányítási rendszer auditokat sikeresen előkészíteni, megtervezni, kivitelezni és az utólagos teendőket, elvégezni.

A képzés az auditálásban gyakorlott tréner(ek) moderációjával, szituációs gyakorlatokkal nyújt segítséget az auditra történő felkészülésre.

Oktatási modulok: 

Modulok

1. A környezetvédelem jelentősége, szükségessége (1. nap, 1 O.E.)

2. Az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer (1. nap, 7 O.E.)

 • Az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer jellemzői

 • Az ISO 14001:2015 szabvány felépülése, elvárásai

 • Az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer fő pillérjei

 • Az ISO 14001:2015 szabvány mellékleteinek szerepe

 • Az ISO 14004:2016 szabvány szerepe

 • A működő környezetközpontú irányítási rendszerek gyengeségei (általában)

3. A belső auditálás szabályai az ISO 19011:2018 szabvány alapján (2. nap, 5 O.E.)

 • Az auditálással kapcsolatos fogalmak

 • Az audit alapelvei

 • Az auditprogram irányítása

 • Az auditálás menete

 • Az auditorok felkészültsége, az auditorok értékelése

 • Auditori esetpéldák megoldása

 • Auditgyakorlat (szerepjáték) és a gyakorlat értékelése

4. Az auditori kommunikáció és viselkedés szabályai (2. nap, 3 O.E.)

5. A belső auditálás gyakorlata, auditálási szerepjáték (3. nap, 8 O.E.)

 • Auditteamek alakítása, az auditált területek meghatározása

 • Felkészülés az auditálási szerepjátékra

 • Szerepjáték

 • Értékelés

6. Írásbeli vizsga (az utolsó oktatási nap végén)

Időtartam: 
3 nap
Megjegyzés: 

Tanfolyam lezárása: TEQUA tanúsítvány a sikerrel vizsgázóknak.
A képzés 3, nem egymást követő nap kerül megrendezésre! Az árak Áfa nélkül, Euro-ban értendőek. Az árfolyam, a számla kiállítás napján érvényes MNB Euro deviza közép árfolyama alapján kerül meghatározásra.Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.

További információ: 

UMB Környezetirányítási Megbízott tanfolyam ISO 14001

A tanfolyam rövid leírása: 

Ismeret és készség szinten elsajátítani az ISO 14001-es szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) megvalósítását, valamint a környezetvédelem jogszabályi előírásaiból adódó feladatok végrehajtását.

Képzés részletei
Ár: 
615 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

A KIR vezetőségi képviselőinek, munkahelyi vezetőknek, a környezetvédelemmel kapcsolatos külön feladatokkal megbízott munkatársaknak.

Oktatási modulok: 

Az ISO 14001:2015 szabvány célja, felépítése, követelményei

 • A KIR tervezése (Környezeti tényezők azonosítása, értékelése, környezeti politika, környezeti célok, részcélok és programok, jogi és egyéb követelmények)
 • A KIR bevezetése és működtetése (Erőforrások, feladat-, felelősség- és hatáskör, képzés, kommunikáció, dokumentáció, a működés szabályozása, felkészülés és reagálás vészhelyzetekre)
 • A KIR ellenőrzése (Figyelemmel kísérés és mérés, nemmegfelelőség, helyesbítő és megelőző tevékenység, feljegyzések kezelése, belső audit)
 • A KIR vezetőségi átvizsgálása

A KIR audit-programjának irányítása (ISO 19011:2018 alapján)

Tanúsítás (ISO/IEC 17021:2006 alapján), akkreditálás

A vállalati környezetvédelmi jogi rendszer felépítése és elemei

 • A környezetvédelmi jogrend felépülése, alapelvei
 • A környezeti tényezőkre vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos feladatok
 • Jogszabályfigyelés módozatai

Felügyelőségi szempontok, hatósági kapcsolattartás

Időtartam: 
5 nap
Előfeltétel: 
ISO 9001 vagy ISO 14001-es rendszerismeretek – min. 2 éves szakmai gyakorlat, minimum középfok
Megjegyzés: 

Tanfolyam lezárása: nemzetközileg elismert TÜV tanúsítvány a sikerrel vizsgázóknak. Az árak Áfa nélkül, Euro-ban értendőek. Az árfolyam, a számla kiállítás napján érvényes MNB Euro deviza közép árfolyama alapján kerül meghatározásra.

További információ: 
Tartalom átvétel