Autóipar

Az IATF 16949 átállási határidő 2017. október 1-én lejárt

Az IATF 16949 átállási határidő  2017. október 1-én lejárt - pillanatnyilag még csak az auditoroknak, akik a belső illetve a 2. feles auditokat végzik.

57 centnyi pluszköltség vs. 13 áldozat

Amikor ilyeneket vagyunk kénytelenek olvasni, nem szégyenkezhetünk mint cégvezető/tulajdonos, hogy néha tanácsadóhoz kell forduljunk.

Forrás: 
Péter

Mérőrendszer-felügyelő tanfolyam (MSA)

A tanfolyam rövid leírása: 

A Mérőrendszer felügyelő tanfolyamunk két fontos témát, a VDA 5-öt és az MSA-t öleli fel. 

Képzés részletei
Ár: 
250 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

A tanfolyam célcsoportja: Elsősorban autóipari beszállítók, vezetők, minőségügyi megbízottak, minőségügyi auditorok, mérnökök, laborosok, akik munkájuk során méréseket végeznek, vagy azok megbízhatóságát elemzik.

Oktatási modulok: 

 

A képzést sikeresen elvégzett hallgató:

 • Ismeri a mérőrendszer fogalmait
 • Ismeri a minőségirányítási rendszer, a mérőeszközök és mérőrendszerek kapcsolatát
 • Ismeri a hatályos szabványok  (AIAG/MSA; VDA 5) előírásait
 • Képes felismerni és azonosítani a mérési rendszert befolyásoló tényezőket.
 • Képes mérőrendszer elemzések végrehajtására az AIAG MSA kézikönyv (pl. BIAS,GRR,LIN,STAB) szerint.
 • Képes mérőrendszer elemzések végrehajtására a VDA 5 kötetei követelményei (pl. Cg; Cgk, Mérési bizonytalanság) szerint
 • Képes a mérőrendszer elemzési jegyzőkönyvek készítésére, értelmezésére és az újbóli mérőrendszer elemzési frekvencia meghatározására.
 • A mérőrendszer elemzési eredmények alapján el tudja dönteni, hogy az adott  rendszer képes-e az adott mérési feladatra és javaslatokat tud tenni a mérőrendszer optimalizálására.
 • Képes mérőrendszerek ellenőrzési eljárások kidolgozására

 

 

Tematika

 • A mérőrendszer fogalma és elemzése
 • A kapcsolódó statisztikai alapok áttekintése
 • A mérőeszközökkel és mérőrendszerekkel kapcsolatos statisztikai alapok áttekintése
 • Metrológiai alapfogalmak ismertetése (mérés fogalma, mérési hibák, ismételhetőség, linearitás stb.).
 • Mérőrendszerek követelményeinek megismerése az aktuális elvárások szerint.
 • Mérőrendszerek képességvizsgálata, alkalmazási és elfogadási kritériumok
  • AIAG/MSA szerint
   • torzítás vizsgálat (BIAS),
   • R&R (GRR),
   • Linearitás vizsgálat,
   • Stabilitás vizsgálat,
  • VDA 5 szerint
   • pl.: Cg; Cgk,
   • Mérési bizonytalanság
 • Elvárások áttekintése a minősítéses mérőrendszerekkel kapcsolatban
  • jelhatár közelítés
  • Kappa tényező
 • Gyakorlatok: módszerek gyakorlása
 • Mérőrendszerek elemzése
  • MSA 4. kiadás szerint
  • VDA 5 követelményi alapján
 • Mérőrendszerek beszerzése, átvétele, problémalehetőségek a beszerzési folyamatban, megoldási javaslatok
 • Speciális mérőrendszerek elemzésének lehetőségei, alternatív módszerek.
Megszerezhető végzettség: 
Tequa tanúsítvány a sikeresen vizsgázóknak
Időtartam: 
2 nap
Előfeltétel: 
nincs
Vizsga típusa: 
írásbeli
Vizsga ára: 
a tanfolyam díja tartalmazza!
További információ: 

Autóipari eszközök nemcsak az autóiparnak

Az ISO/TS Tools alapeszközei (ISO/TS Core Tools) az amerikai autóipar kézikönyveiből származnak, bár az egyes módszerek a sorozatgyártás őskorától az űrkutatás korszakáig nyúlnak vissza, mára pedig széles körben alkalmazzák őket az egész világ termelő üzemeiben – sőt, mint látni fogjuk, a szolgáltatásokban is.

Forrás: 
Kugler Viktor

VDA 6.3 Belső Folyamatauditor

A tanfolyam rövid leírása: 

A német autóipari minőségirányítási szabványok alapelveinek ismertetése, a VDA 6.1 rendszeraudit, valamint a VDA 6.3 folyamataudit követelményrendszerének, céljának és tartalmának megértése. A tanfolyamon résztvevők elsajátítják a VDA 6.3-as folyamataudit követelményeit, az alapvető auditálási technikákat, amelyek segítségével önállóan tudnak VDA 6.3 iránymutatása szerint belső folyamatauditokat tervezni és végrehajtani.

Képzés részletei
Ár: 
395 € + áfa (A tanfolyami díjon felül közvetített szolgáltatásként kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások napjain a szünetekben biztosított frissítők valamint az ebéd költségei 22 € + áfa napi egységáron.)
Kiknek ajánljuk: 

Az autóipar különböző szakirányában dolgozó mérnököknek a folyamatszabályozás, a minőségirányítás, a logisztika, a beszállító-minősítés, a gyártástervezés, a projektmenedzsment és fejlesztés területéről. Minőségirányítási szakembereknek, belső termék-folyamat és rendszer auditoroknak illetve független konzulensek.

Oktatási modulok: 

1. nap

 • A résztvevők köszöntése, kölcsönös bemutatkozás. a tanfolyam menetének ismertetése.
 • Bevezetés a minőségrendszerek irányelveibe, az ISO 900x, VDA szabványok vázlatos ismertetése
 • Az ISO 9001:2015 folyamatmodellje – folyamatszabályozási követelmények
 • Csoportmunka, folyamat meghatározása – folyamatparaméterek meghatározása prezentációk
 • Újítások a korábbi VDA 6.3 kiadáshoz képest
 • A VDA 6.3 szabvány elemeinek ismertetése

2. nap

 • A VDA 6.3 szabvány elemeinek ismertetése
 • A VDA 6.3 szabvány elemeinek ismertetése Audit típusok, az auditok célja és általános lefolyása az auditálás előkészítése, auditok lefolytatása, záró megbeszélés.

3. nap

 • Auditok dokumentálása, kérdéskatalógus a folyamat auditokhoz.
 • Folyamatauditra vonatkozó eljárások, formanyomtatványok és auditdokumentáció bemutatása
 • Csoportmunka, hallgatók által kiválasztott folyamat kiértékelése
 • Auditgyakorlatok
 • A folyamatok fejlesztése, korrekciós intézkedések
 • Írásbeli vizsga
 • Konzultáció
Időtartam: 
3 nap
Előfeltétel: 
Minimum: középfokú végzettség, szakmai: Az ISO 9001:2015 szabvány alapvető ismerete
Kapcsolódó képzések: 
Kapcsolódó tananyagok: 
Megjegyzés: 

A tanfolyam zárása: TEQUA tanúsítvány a sikeresen vizsgázóknak. Az árak Áfa nélkül, Euro-ban értendőek. Az árfolyam, a számla kiállítás napján érvényes MNB Euro deviza közép árfolyama alapján kerül meghatározásra.Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.

További információ: 
Tartalom átvétel